37 Gnosis nu! Het pad van de alchemische bruiloft

Gnosis nu! – online jaarprogramma – week 37
Het levende Rozenkruis
10 september 2022

 

WEEK 1 – WEEK 2WEEK 3  – WEEK 4 – WEEK 5 – WEEK 6 – WEEK 7 – WEEK 8WEEK 9 – WEEK 10 – WEEK 11 – WEEK 12 – WEEK 13 – WEEK 14 – WEEK 15WEEK 16 – WEEK 17 – WEEK 18 – WEEK 19 – WEEK 20 – WEEK 21 – WEEK 22 – WEEK 23 – WEEK 24WEEK 25 – WEEK 26 – WEEK 27 – WEEK 28 – WEEK 29 – WEEK 30 – WEEK 31 – WEEK 32WEEK 33 – WEEK 34 – WEEK 35 – WEEK 36 – WEEK 37 – WEEK 38 – WEEK 39 – WEEK 40 – WEEK 41 – WEEK 42 – WEEK 43WEEK 44WEEK 45 – WEEK 46 – WEEK 47 – WEEK 48 – WEEK 49 – WEEK 50 – WEEK 51 – WEEK 52 – WEEK 53

BESTEL DE ALCHEMISCHE BRUILOFT DEEL 1

Als ook u behoort tot hen die hunkeren naar bevrijding; als ook in u het verlangen is ontwaakt Christiaan Rozenkruis te volgen op het pad van de alchemische bruiloft, wordt ook tot u gezegd: begin, ga, bid en werk. Arbeid met volharding, en stel u, door nieuwe levenshouding, open voor de reinigende, helpende, stuwende, krachten van de gnosis. En u zult met volstrekte zekerheid kunnen voortgaan op die weg, stap voor stap, door alle fasen heen die wij aan de hand van De Alchemische Bruiloft van Christiaan Rozenkruis voor u hebben verklaard. U zult met zekerheid slagen!

Waarom? Omdat deze weg de vervulling is van de wil van de Logos, van God. Omdat u aldus terugkeert in de gehoorzaamheid aan de universele wet van het al, en niets u zal kunnen weerhouden bij het bevrijden en openbaren van de ‘parel van grote waarde’, de rozenknop, die als een onvergelijkelijke schat in uw hartheiligdom besloten ligt.

Wij hebben u, door het pad van Christiaan Rozenkruis te ontvouwen, tot het besef van dit alles willen wekken; u als in voorsmaak, als in een visioen, willen leiden tot het inzicht van deze onvoorstelbare heerlijkheid van het ware menszijn, waartoe ook u geroepen bent; omdat dit de weg is die ieder mensenkind eens, vroeg of laat, zal moeten gaan.

Uit: De alchemische bruiloft van Christiaan Rozenkruis, deel 2
Hoofdstuk: Christiaan Rozenkruis: prototype onzer zelfverwerkelijking

Rozenkruisers spreken over een pad. Een pad dat zou voeren tot bevrijding. Het wordt in detail beschreven in De Alchemische Bruiloft van Christiaan Rozenkruis.

Van Rijckenborgh zegt daar: ‘Als je hunkert naar bevrijding, begin dan meteen, ga op weg…’ Dat klinkt uitnodigend en dynamiserend. Maar ik vraag mij af: kan ik dat wel? Ik vind mezelf niet zo erg ‘reislustig’. En het klinkt nogal drastisch allemaal. Dat pad doe je er niet zomaar even bij. Hier wordt toch wel meer gevraagd. Eigenlijk alles…

Dan denk ik aan Goethe. Hij wijst op het belang van beginnen. Hij zegt: ‘Voordat je ergens bij betrokken raakt is er eerst een periode van aarzeling. Je kunt je nog terugtrekken. Maar als je dan uiteindelijk toch besluit te gaan, je vereenzelvigt met de weg die voor je ligt, dan treedt er iets bijzonders in werking.’

Goethe noemt dit ‘De Voorzienigheid’. Vanaf dat moment,  de beslissing,  gebeuren er allerlei dingen die anders nooit zouden gebeuren. Die zelfs niet eens mogelijk zouden zijn. Zij helpen dingen mogelijk te maken. En dan zegt hij: ‘Wat je ook droomt, wat je ook denkt te kunnen doen, begin eraan.’

Jouw stoutmoedigheid wekt talent op, kracht, of, zoals Goethe dat noemt: toverkracht. Dat is je reisuitrusting. Deze is toereikend om momenten van uitputting, uitzichtloosheid, twijfel over de richting, duisternis en kou te doorstaan. Want je begint aan de belangrijkste levensreis. Een reis die voert naar een eindeloze reeks van ontdekkingen die je je nu nog niet eens kunt voorstellen

Deze weg, dit pad, het pad van de vereniging tussen geest en ziel, het alchemische Huwelijk kun je betreden. Dat kan, zodra jij er aan toe bent. Het is zelfs je levensdoel. Daartoe ben jij tot aanzijn gebracht.

OK, Ik kan dus wel, maar wil ik het ook? Want, als ik eerlijk ben tegen mezelf, dan heb ik alle reden om te twijfelen. Ben ik bereid alles prijs te geven om naar het Ene Nodige te streven, het Unum Necessarium, waar Comenius op wijst?

Met vlagen ben ik natuurlijk wel geïnspireerd. Dan weet ik mij ingebed in een zekere puurheid. Maar er zijn ook zo veel momenten en fases, waarin ik mij te weinig gericht weet en te zeer word afgeleid door alles wat aan me trekt. Dan voel ik mij als Christiaan Rozenkruis, die zich ook ongeschikt waant om het pad te gaan. Maar in het verslag van Christiaan Rozenkruis ontdek ik ook, dat er helpende krachten zijn, beproevingen, en vooral openbaringen, die me laten begrijpen dat de ware wil, is gebaseerd op een diep heilsverlangen, een diep heilsverlangen van de nieuwe ziel in me.

Het enige wat ik hoef te doen, is het pad te volgen dat mij gewezen wordt. Van binnen. Omdat er in wezen gaan alternatief is.

TINA, There Is No Alternative.

De innerlijke reis is een levens-avontuur, in detail beschreven in het pad van De alchemische bruiloft van Christiaan Rozenkruis.

 

BESTEL DE BUNDEL MET EN OVER DE ROZENKRUISERS MANIFESTEN