23 Gnosis nu! Het universele pad

Gnosis nu! – online jaarprogramma – week 23
Het universele pad
4 juni 2022

 

WEEK 1 – WEEK 2WEEK 3  – WEEK 4 – WEEK 5 – WEEK 6 – WEEK 7 – WEEK 8WEEK 9 – WEEK 10 – WEEK 11 – WEEK 12 – WEEK 13 – WEEK 14 – WEEK 15WEEK 16 – WEEK 17 – WEEK 18 – WEEK 19 – WEEK 20 – WEEK 21 – WEEK 22 – WEEK 23 – WEEK 24WEEK 25 – WEEK 26 – WEEK 27 – WEEK 28 – WEEK 29 – WEEK 30 – WEEK 31 – WEEK 32WEEK 33 – WEEK 34 – WEEK 35 – WEEK 36 – WEEK 37 – WEEK 38 – WEEK 39 – WEEK 40 – WEEK 41 – WEEK 42 – WEEK 43WEEK 44WEEK 45 – WEEK 46 – WEEK 47 – WEEK 48 – WEEK 49 – WEEK 50 – WEEK 51 – WEEK 52 – WEEK 53

Het thema van de maand juni is ‘Het universele pad’

Je hebt het niet meteen in de gaten, maar alle processen in het leven komen neer op twee wetmatigheden:

  • alles ontstaat en vergaat weer en
  • alles is een vicieuze cirkel, een krijtkring, zonder bevrijdende uitkomst.

Volgens Jan van Rijckenborgh is er echter wél een weg naar buiten. Hij beschrijft dit in zijn boek Het universele pad. Universeel, omdat iedereen deze weg kan bewandelen. Een pad, omdat het wegvoert van de twee genoemde wetmatigheden:

  • de vergankelijkheid, de tijdelijkheid wordt vervangen door eeuwigheid
  • de cirkelgang wordt een spiralengang naar buiten.

Vanuit tal van invalshoeken geeft Van Rijckenborgh een beschrijving van dit pad, deze innerlijke procesgang. Door deze te beschrijven, stelt hij je ook in staat je bewust te worden van de talloze valkuilen die je op dit pad tegenkomt. En een gewaarschuwd mens telt nu eenmaal voor twee. Je ziet de valstrikken, soms niet te vermijden, maar je kunt ze herkennen. En je krijgt een helder beeld van wat je nodig hebt.

Hij beschrijft het universele pad als een rij tempels, menselijke tempels. En inderdaad, als je deze weg betreedt, ben je voortdurend bezig met het bouwen en herbouwen van je innerlijke tempel. Zo word je in het boek vertrouwd gemaakt met de tempel van Osiris, waarin je leert zien hoe de goddelijke kracht, Osiris, huwt met Isis, de aardse kracht. En je maakt kennis met de tempel van de geest, waarin je leert, in zelfvrijmetselarij, te bouwen op de universele hoeksteen, die wij ook wel Jezus Christus noemen.

Vervolgens wijdt Van Rijckenborgh je gedetailleerd in, in de tempel van de goddelijke natuur. Je krijgt een helder beeld hoe in deze tempel, door het alchemische proces van transfiguratie, je daadwerkelijk de Heilige Geest weer kunt ontvangen.

Uiteindelijk word je een meesterbouwer, een Hiram Abiff, tempelbouwer van Salomo. Hij is, zoals jij, zoon van de broeder van de verheven Ene. Je wordt, net als hij, een rotsman, onverbrekelijk, onwankelbaar in je opdracht.

Dit wordt concreet voor ogen gesteld in ‘Het universele pad’. Het boek maakt deel uit van de zesdelige hoeksteenserie, waarin een blauwdruk wordt gegeven van de onomkeerbare omwending die een mens kan en moet ondergaan om uit de krijtkring te kunnen stappen.

BESTEL HET UNIVERSELE PAD

Osiris, Isis en Horus

Wanneer we het grote pad bewandelen, dan zien wij de tempel van Osiris in al zijn schoonheid stralen. Drie gedachten vlammen op bij het aanschouwen van deze verhevenheid: de drieheid Osiris, Isis en Horus. Osiris wordt de bouwmeester genoemd, Isis de weduwe, en Horus het kind, de zoon van de weduwe. Osiris, zo wordt ons in de universele leer gezegd, is het symbool van de viervoudige wereldether, de heilige spijs, de oorspronkelijke zuivere oersubstantie.

In de tempel van Osiris, in de leerling die zich aan deze tempelbouw wijdt, wordt de oersubstantie, de heilige zonnekracht, de oorspronkelijke goddelijke kracht ingevoerd. Deze kracht huwt met Isis, het wereldwijde beeld van de aarde en het aardse. Osiris komt tot de mens, die gevallen is, van God vervreemd is en daardoor gevangen zit in de dialectiek van de dingen. De mens die van God verbroken is, en daardoor wordt aangeduid als weduwe.

Als nu het grote werk van wedergeboorte en herschepping door de leerling begrepen wordt, dan wordt uit de samenbinding tussen Osiris en Isis een zoon geboren, namelijk Horus, de zoon van de weduwe. Zoon van de weduwe is de klassieke aanduiding voor een in het nieuwe oorspronkelijke leven herboren mens! De zoon van de weduwe: Horus en Hiram Abiff, zijn in feite wezenseen, één en dezelfde taal spreekt uit de verschillende taalprojecties. Zou het dus niet zo zijn, dat de weg die de geestesschool van het Rozenkruis wijst, de ‘universele weg’ genoemd kan worden? De bouw, die zij haar leerlingen onderwijst, is zij niet met recht de koninklijke kunst van bouw? En is de roep niet altijd dezelfde?

Uit: Het universele pad
Hoofdstuk: De tempel van Osiris

BESTEL HET UNIVERSELE PAD

LEES OVER DE HOEKSTEENSERIE VAN J. VAN RIJCKENBORG EN CATHAROSE DE PETRI