11 Gnosis nu! – Het wonder laten voltrekken

Gnosis nu! – online jaarprogramma – week 11
Het wonder laten voltrekken
12 maart 2022

 

WEEK 1 – WEEK 2WEEK 3  – WEEK 4 – WEEK 5 – WEEK 6 – WEEK 7 – WEEK 8WEEK 9 – WEEK 10 – WEEK 11 – WEEK 12 – WEEK 13 – WEEK 14 – WEEK 15WEEK 16 – WEEK 17 – WEEK 18 – WEEK 19 – WEEK 20 – WEEK 21 – WEEK 22 – WEEK 23 – WEEK 24WEEK 25 – WEEK 26 – WEEK 27 – WEEK 28 – WEEK 29 – WEEK 30 – WEEK 31 – WEEK 32WEEK 33 – WEEK 34 – WEEK 35 – WEEK 36 – WEEK 37 – WEEK 38 – WEEK 39 – WEEK 40 – WEEK 41 – WEEK 42 – WEEK 43WEEK 44WEEK 45 – WEEK 46 – WEEK 47 – WEEK 48 – WEEK 49 – WEEK 50 – WEEK 51 – WEEK 52 – WEEK 53

De zachtmoedige is onpersoonlijk, dat wil zeggen, hij tast ‘de vijand’ niet aan, hij blijft niet staan bij het moment, maar het kwaad en zijn suggesties negerend, verdubbelt hij zijn energie. Tegenover de disharmonie van de natuur plaatst hij de harmonie van het goddelijke lichtland. Indien het waarachtige het onwaarachtige zou aanvatten, ertegen zou vechten, zou het zich verbinden met het kwaad, zou de leerling tenslotte definitief van zijn arbeid worden afgehouden.

Maar nu, wat zou hem deren? Brandend als een kaars in de universele tempel, gedreven door het beginsel van ‘no reaction’, ziet hij hoe zijn tegenoverwegers teruggedreven worden door het zwaard van de liefde. De vijand staakt zijn zoveelste poging, maar zal het straks, in een ander gewaad, opnieuw beproeven – en opnieuw de nederlaag lijden. De zachtmoedigen, geboren uit de geestorde van Jezus Christus, zullen de aarde erfelijk bezitten en leven in grote vrede.

Vriend, heb de moed zachtmoedig te zijn. Strijd uw strijd met de lichtbrand van de onpersoonlijke liefde. Forceer niets en wees niet agressief. Laat het wonder van de overwinning zich door zachtmoedigheid voltrekken. ‘Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen het koninkrijk beërven’ (Mattheüs 5:5).

Uit: Het mysterie der zaligsprekingen
Hoofdstuk: Zalig zijn de zachtmoedigen

BELUISTER OF LEES HET MYSTERIE DER ZALIGSPREKINGEN

BESTEL HET MYSTERIE DER ZALIGSPREKINGEN

Tja, het klinkt zo simpel: ‘de zachtmoedige is onpersoonlijk’.

Ik associeer het woord onpersoonlijk ook met iets kils, maar niets is minder waar. De onpersoonlijke, degene die zijn ik ondergeschikt maakt, is een levende ziel! En levende zielen zijn mensen die vol van liefde, vol van mededogen, zachtmoedig naast een ander kunnen staan. Daar is geen persoonlijk gewin meer te behalen, niet meer het beweeg van wel of niet leuk, wel of niet goed, wel of niet mooi….De genoemde vijand, de tegenoverweger, lost dan op, omdat wij ‘hem, het, haar’ zelf niet meer voeden. De actie-reactie modus, het beweeg is niet meer.

De levende ziel is een mens vol van mededogen, voor iedereen. Een mens die het oordeel over zichzelf en anderen achter zich heeft gelaten. Het oordeel om altijd maar weer ergens iets van te vinden. De duizenden meningen, voors en tegens, die ik de hele dag kan voeden. Een mens die alles en allen kan accepteren zoals het is, zoals ze zijn. Een mens, die kan luisteren naar een ander en de juiste woorden weet te vinden om een ander te helpen.

Een diep verlangen vanuit de kern van mijn wezen borrelt op, om eens die zielemens te worden. Die zachtmoedige, die onpersoonlijke, die is geboren uit de geestorde van Christus en die zal kunnen leven in grote vrede.

BELUISTER OF LEES HET MYSTERIE DER ZALIGSPREKINGEN

BESTEL HET MYSTERIE DER ZALIGSPREKINGEN

LEES OVER 5 BOEKEN VAN J. VAN RIJCKENBORGH OVER CHRISTELIJKE TEKSTEN UIT DE OUDHEID