34 Gnosis nu! Ruimtevaartuigen

Gnosis nu! – online jaarprogramma – week 34
Ruimtevaartuigen
20 augustus 2022

WEEK 1 – WEEK 2WEEK 3  – WEEK 4 – WEEK 5 – WEEK 6 – WEEK 7 – WEEK 8WEEK 9 – WEEK 10 – WEEK 11 – WEEK 12 – WEEK 13 – WEEK 14 – WEEK 15WEEK 16 – WEEK 17 – WEEK 18 – WEEK 19 – WEEK 20 – WEEK 21 – WEEK 22 – WEEK 23 – WEEK 24WEEK 25 – WEEK 26 – WEEK 27 – WEEK 28 – WEEK 29 – WEEK 30 – WEEK 31 – WEEK 32WEEK 33 – WEEK 34 – WEEK 35 – WEEK 36 – WEEK 37 – WEEK 38 – WEEK 39 – WEEK 40 – WEEK 41 – WEEK 42 – WEEK 43WEEK 44WEEK 45 – WEEK 46 – WEEK 47 – WEEK 48 – WEEK 49 – WEEK 50 – WEEK 51 – WEEK 52 – WEEK 53

BESTEL ER IS GEEN LEDIGE RUIMTE

De vraag kan worden gesteld: wat doen ruimtevaartuigen en bemanningen in ons levensveld? Alleen maar kijken? Alleen maar onderzoeken? Ons angst inboezemen door hun aanwezigheid? Bedreigen zij ons met enorme aanvallen?

In antwoord op deze vragen kan men zeggen: zij behoeven niet te kijken, want zij weten beter dan wij wat er bij ons gaande is. Zij behoeven derhalve evenmin te onderzoeken, want uit het verleden weten zij wat zij te verwachten hebben als de aardse mensheid weer bezig is tot haar top van beschaving door te dringen. 

De voortdurende aanwezigheid van ruimtevaartuigen in onze atmosfeer, die evenwel lang niet alle van andere planeten afkomstig zijn, heeft een geheel andere verklaring. Zij zijn namelijk bij voortduring bezig het aardse magnetische veld te herstellen van de schokken en teisteringen door de mensheid teweeggebracht.

Uit: Er is geen ledige ruimte
Hoofdstuk: Vliegende schotels

Onze tijd wordt wel de laatste der dagen genoemd (Joël 2:28 en Handelingen 2:17). Dit betekent dat wij overgaan in een andere tijd. Dat andere levensvoorwaarden gaan gelden. Andere krachten worden werkzaam. Er treden geheel nieuwe situaties op. Een overgangsperiode. We zien onze droomkastelen instorten. We raken ontgoocheld. In feite worden wij aan onze zelfgeschapen waan ontrukt.

Dat geeft ook nieuwe mogelijkheden. Door de veelheid en snelheid van de gebeurtenissen, worden wij vatbaar voor nieuwe inzichten, een ander bewustzijn. De volstrekte verandering die nu plaatsvindt, deze volledige omkering, bespreekt Van Rijckenborgh in zijn boek Er is geen ledige ruimte. Daarin bespreekt hij de voortekens in de tijd. En de betekenis daarvan.

Zo laat hij zijn licht vallen op het fenomeen ufo’s. Niet als een soort science fiction, of gemakkelijke sensatiezucht. Het gaat niet om dreiging van een ‘war of the worlds’. Dit is veel ernstiger. Wij zijn namelijk bezig ons leefdomein drastisch te verknoeien. Als de tovenaarsleerling misbruiken wij, de kosmische en interkosmische energiestromen. En de gevolgen ontsnappen volledig aan onze controle. Wij veroorzaken, zonder dat we weten wat we doen, een reeks van kosmische en zelfs interkosmische kettingreacties. En nu zijn wij het zorgenkindje in het universum.

Een veelheid aan buitenaardse en niet-buitenaardse krachten, is inmiddels aan het werk om de meest nadelige gevolgen enigszins te neutraliseren. Maar het is niet genoeg. De aarde heeft koorts. De wereld heeft koorts. De mensheid heeft koorts.

Zeventig jaar geleden liet Van Rijckenborgh zijn waarschuwend licht schijnen over de komende wereld. Hij voorzag een werkelijkheid die we inmiddels dagelijks voorgeschoteld krijgt via het nieuws. Aan alle kanten dringen de onbeheersbare kettingreactieszich op aan het besef van de hele mensheid.

Was Van Rijckenborgh dan een roepende in de woestijn? Natuurlijk niet. Veel wetenschappers, filosofen en denkers geven aan dat het ruim over twaalf is. Veel mensen werden en worden zich bewust van de ernst van hun boodschap. Maar, wordt er ook een uitkomst geboden? Is er een antwoord op de alles overheersende zelfzucht,  de machtswellust, die de huidige chaos veroorzaakt? Ja, dat antwoord geeft Van Rijckenborgh.

Terwijl wij lopen te dweilen met de kraan open. Terwijl wij proberen ons vege lijf te redden. Terwijl wij, met de moed der wanhoop, de schade proberen in te dammen… geeft hij een tijdloos uitzicht. Er moet een omkering plaatsvinden. Een omkering die allereerst dient plaats te vinden in je zelf. Eerst schoon schip maken in jezelf. Pas daarna kun je iets wezenlijks doen. Dan is er ruimte voor een nieuw inzicht in de werkelijkheid.

Je bewustzijn  blijft niet meer beperkt tot alleen het magnetische aardeveld. Nu ontwikkelt er zich een nieuw kosmisch bewustzijn. Je leert daarmee universele krachten assimileren. Deze krachten komen uit een volstrekt ander levensveld. In dat levensveld ligt ook je werkelijke oorsprong. Je verkrijgt toegang tot dit nieuwe levenspotentieel. Doordat je leert ademen in het ware Christusbewustzijn.

Deze nieuwe levenswerkelijkheid laat zich kennen als een duurzame vredesstaat, die door niets kan worden verstoord. Deze nieuwe werkelijkheid is positief besmettelijk. Een nieuwe straling komt beschikbaar, voor iedereen die een uitweg zoekt, en een onvervreemdbaar innerlijk richtpunt.

BESTEL ER IS GEEN LEDIGE RUIMTE

BELUISTER GEPREKJES EN LEES MEER OVER DE BOVENSTAANDE AFGEPRIJSDE BOEKJES