Gesprekjes over kleinere uitgaven van of over J. van Rijckenborgh en C. de Petri – blijvend in prijs verlaagd

In de afgelopen jaren zijn geleidelijk steeds meer kleinere uitgaven van of over J. van Rijckenborgh en Catharose de Petri, Stichters van het Gouden Rozenkruis, definitief in prijs verlaagd. Bij al die uitgaven is een inlegvel bijgevoegd met een begeleidende tekst waarin de verbinding met het nu wordt gelegd. Doride Zelle en Ankie Hettema hebben gesprekjes opgenomen over de inhoud van de onderstaande afgeprijsde uitgaven die hier te beluisteren zijn.

1 De Rozenserie, nu € 15,00

 

Catharose de Petri schreef vanuit het licht van de geest om anderen deelgenoot te maken van een mogelijke bevrijdende, opwaartse gang. Er verschenen vier opeenvolgende boekjes in de zogeheten Rozenserie: Transfiguratie, Het zegel der vernieuwing, Zeven stemmen spreken en Het Gouden Rozenkruis. Met heldere tot het hart sprekende hoofdstukken weet Catharose de Petri de lezende, verlangende mens te verbinden met de inzichten en lichtkrachten van het oorspronkelijke leven. Transfiguratie niet als doel dat bereikt moet worden maar als een weg, bewust gekozen door het eigen leven.

BESTEL DE ROZENSERIE, € 15,00

2 De apocalyps van de nieuwe tijd

 

De bundel ‘De apocalyps van de nieuwe tijd’ bestaat uit vijf boekjes met teksten van vijf internationale Aquarius-conferenties die in de jaren zestig van de 20ste eeuw zijn gehouden voor leerlingen van de Internationale School van het Gouden Rozenkruis door Jan van Rijckenborgh en Catharose de Petri.  De titels luiden achtereenvolgens: Het lichtkleed van de nieuwe mens, De wereldbroederschap van het Rozenkruis, De machtige tekens van Gods raad, Het vrijmakende pad van het Rozenkruis en De nieuwe mercuriusstaf. Nu, bijna zestig jaar later, lijken de teksten actueler dan ooit. In deze teksten wordt de lezer aangespoord zichzelf te vernieuwen, waarbij de werkzaamheid van Aquarius, een veranderende stralingswerkzaamheid die over de wereld gaat, een grote hulp is. Hoe kunnen we worden van natuurmens tot geestzielenmens? Dit is de vraag die als een rode draad door alle boekjes loopt. 

DE BUNDEL’ DE APOCALYPS VAN DE NIEUWE TIJD’ IS UITVERKOCHT

3 Arbeid in mensendienst, nu € 3,00

 

Het boekje Arbeid in mensendienst bevat alle zeven toespraken die in 1994 zijn gehouden ter gelegenheid van de viering van het 70-jarig bestaan van de Internationale School van het Gouden Rozenkruis. Destijds is deze uitgave, die niet via boekwinkel verkrijgbaar is, gestuurd naar alle leden en leerlingen van het Gouden Rozenkruis. De titel alleen al zegt genoeg. Het is de grondtoon door alle toespraken in deze uitgave.

BESTEL ARBEID IN MENSENDIENST, NU € 3,00

4 Er is geen ledige ruimte, nu € 3,00

 

In 1958 verzorgde Jan van Rijckenborgh tijdens tempeldiensten op het conferentiecentrum Renova in Bilthoven een serie van tien toespraken die later gebundeld zijn in het boekje Er is geen ledige ruimte. De schrijver concludeert, in navolging van de Fama Fraternitatis R.C. (De Roep van de Broederschap van het Rozenkruis) van de klassieke rozenkruisers, dat de enorme macrokosmische ruimte niet ‘leeg’ is, zoals vaak gedacht, maar doortrokken is met magnetische krachten. In deze ruimte verblijven menselijke levensgolven op verschillende planeten en op verschillende niveaus van ontwikkeling.

BESTEL ER IS GEEN LEDIGE RUIMTE, € 3,00

5 Reveil!, nu € 3,00

 

Het boekje Reveil is een oproep tot ontwaken en fundamenteel vernieuwen als uitkomst in een uitzichtloze tijd, gericht tot alle jonge mensen en tot hen die zich jong voelen. Een bewogen appèl aan allen die de ene Waarheid hebben herkend om mee de handen aan de ploeg te slaan, in dienst van wereld en mensheid. De basis van dit boekje vormen de teksten van de tempeldiensten voor jonge mensen van de School van het Rozenkruis, gehouden door Catharose de Petri en Jan van Rijckenborgh in 1962 tijdens een meerdaagse internationale bijeenkomst op het conferentiecentrum Noverosa in Doornspijk.

BESTEL REVEIL, € 3,00

6 Het universele geneesmiddel, nu € 2,50

 

De mensheid heeft zich een vervuild, astraal ademveld geschapen. Dit astrale veld veroorzaakt in alle opgroeiende generaties een psychische storing. De mensheid is daardoor bezig in snel tempo fundamenteel zielsziek te worden. Hiervoor is maar één geneesmiddel. Het universele geneesmiddel is eveneens een astrale lichtkracht, doch afkomstig uit een totaal ander astraal veld. Deze reine lichtkracht voert de kandidaat, dat is hij of zij die zich er voor open stelt, tot zelfontdekking.

BESTEL HET UNIVERSELE GENEESMIDDEL, € 2,50