38 Gnosis nu! Een nieuwe roep

Gnosis nu! – online jaarprogramma – week 43
Een nieuwe roep
17 september 2022

 

WEEK 1 – WEEK 2WEEK 3  – WEEK 4 – WEEK 5 – WEEK 6 – WEEK 7 – WEEK 8WEEK 9 – WEEK 10 – WEEK 11 – WEEK 12 – WEEK 13 – WEEK 14 – WEEK 15WEEK 16 – WEEK 17 – WEEK 18 – WEEK 19 – WEEK 20 – WEEK 21 – WEEK 22 – WEEK 23 – WEEK 24WEEK 25 – WEEK 26 – WEEK 27 – WEEK 28 – WEEK 29 – WEEK 30 – WEEK 31 – WEEK 32WEEK 33 – WEEK 34 – WEEK 35 – WEEK 36 – WEEK 37 – WEEK 38 – WEEK 39 – WEEK 40 – WEEK 41 – WEEK 42 – WEEK 43WEEK 44WEEK 45 – WEEK 46 – WEEK 47 – WEEK 48 – WEEK 49 – WEEK 50 – WEEK 51 – WEEK 52 – WEEK 53

BESTEL EEN NIEUWE ROEP, € 3,50

Wij willen u namens de zevenvoudige wereldbroederschap van het Gouden Rozenkruis in kennis stellen van een roep van de broederschap, een nieuwe Fama Fraternitatis, die in deze dagen uitgaat tot allen die hem kunnen verstaan. Het betreft een keerpunt voor de gehele mensheid!

De broederschap van het Gouden Rozenkruis heeft de gehele mensheid hartelijk lief en wil allen die dit wensen zonder enige uitzondering geheel en volkomen dienen. Zij deelt geen inwijdingen uit en schenkt geen bijzondere voorrechten aan uitgezonderden. Zij is er voor allen en zij is volkomen objectief, vrij van alle rassen en volkeren, vrij van politieke, sociale en economische inzichten en woelingen. In haar mensheidsdienst heeft zij geen enkel belang bij de gewone wereldorde. Zij wijdt zich aan het oorspronkelijke Vaderland van het menselijke geslacht, het onbeweeglijk koninkrijk dat niet van deze wereld is.

Er is een elektromagnetisch stralingsveld dat het leven in onze gewone wereldgang onderhoudt. En er is een ander elektromagnetisch stralingsveld uit een ander universum dan het ons bekende. Dit nog onbekende stralingsveld gaat zich aan de mensheid openbaren en plaatst haar voor een nieuwe ontwikkeling.

Uit: Een nieuwe roep

In de maand september klink vanuit het Van Rijckenborgh-centrum in Haarlem opnieuw de roep van de klassieke rozekruisers, middels de tentoonstelling De Rozenkruisers Revolutie. Traditie en Vernieuwing.  Deze roep stelt de volgende vragen en luidt:

  • Ten eerste: Waar kom ik vandaan? Ex Deo Nascimur. Uit God ben ik geboren.
  • Ten tweede: Wie ben ik in diepste wezen? In Jesu Morimur. Ik ga onder in Jezus oftewel ik sterf en ga onder in de ziel. Wij zijn in diepste wezen levende zielen.
  • Ten derde: Waar ga ik naartoe? Per Spiritum Sanctum Reviviscimus. Door de Heilige Geest, door de Christuskracht, herleven wij.

Dat vrienden, is de roep van het klassieke Rozenkruis, te weten waar we vandaan komen, wie we zijn en waar we naartoe gaan. Wij kunnen mensen worden van een absoluut nieuwe tijd; geestzielemensen! Deze tijd roept, ja schreeuwt daarom. Wij zijn dan mensen die in hun dagelijks leven de binding met het allerhoogste, met God realiseren en dit door onze stralende aanwezigheid met allen delen.

Het is als een kruis, het Gouden Rozenkruis. De binding met God is de verticale balk; de stralende aanwezigheid in de wereld is de horizontale balk. Het kruis is van goud, omdat het een en al geestkracht vertegenwoordigd. En op het snijpunt van het kruis vinden we de roos des harten, het nieuwe zielebeginsel. Dit zielebeginsel hunkert ernaar zich te verenigen met de Christuskracht. Lichaam, ziel en geest weer één!   

BESTEL EEN BOVENSTAAND BOEK MET KORTING (T/M 30 SEPTEMBER 2022)

EN ONTVANG GRATIS AD FONTES

LEES OVER DE TENTOONSTELLING ‘DE ROZENKRUISERS REVOLUTIE’ T/M 30 SEPTEMBER 2022