Actieboeken zomer 2022: korting op boeken over de rozenkruisers toen en nu vervalt op 30 september

Van 1 juli t/m 30 september 2022 zijn de bovenstaande boeken aan te schaffen met een interessante korting. Wie een boek (of meerdere boeken) koopt van de onderstaande nummers 2 t/m 7, ontvangt gratis het boekje Ad Fontes (nummer 1), dat in de actieperiode los kan worden gekocht voor € 5,00 (in plaats van € 9,50) . De actieboeken zijn geselecteerd omdat deze aansluiten bij de tentoonstelling De Rozenkruisers Revolutie.  

1 Ad Fontes, een nieuwe Mare van de lofwaardige Broederschap van het Rozenkruis – Peter Huijs – tijdelijk van € 9,50 voor € 5,00
Vanaf het eerste moment dat in 1614 de Fama Fraternitatis verscheen, ontstond er een zoektocht naar de oorsprong van dit hoogst intrigerende geschrift. Weinigen waren er, die onderkenden dat deze roep direct putte uit de bron der eeuwige wijsheid. Weinigen herkenden de meervoudige bronnen die eraan ten grondslag lagen, en nog een kleiner aantal begreep de enorme uitstraling en zeggingskracht ervan. Men heeft de oorsprong bij het ware christendom gezocht en bij de katharen, in Arabia Felix, bij de pantheïsten, in de renaissance, bij de humanisten, bij Paracelsus en bij Hermes, maar geen van hen legde de vinger op de juiste plaats. Jan van Rijckenborgh wijst erop dat de idee achter dit zuivere mysterieverhaal universeel is en van alle tijden.

LEES MEER OVER AD FONTES

BESTEL AD FONTES

2 Christianopolis, Johann Valentin Andreae / J. van Rijckenborgh – tijdelijk van € 13,50 voor € 7,00
De weg naar de ‘hogere werkelijkheid’ wordt vaak als de ontdekking van een stad beschreven. De naam van deze stad is in dit verhaal Christianopolis. De pelgrim die er binnenkomt, zal alles achter zich moeten laten wat in deze stad niet hoort. Maar dan zal hij die binnenkomst ook ervaren als een thuiskomst in een vibrerend levensveld van hogere orde. In 1619 gaf Johann Valentin Andreae een latijns werk uit met de titel Republicae Christianopolitanae Descriptio (beschrijving van de republiek Christianopolis, in het Nederlands uitgegeven als ‘Reis naar Christianopolis’). Deze tekst is weergegeven in hedendaagse Nederlandse vertaling. Daarbij toont J. van Rijckenborgh in zijn verklaringen hoe de tekst de korte weg wijst tot het hart van dit ‘hemelse Jeruzalem’.

BELUISTER OF LEES HET BEGIN VAN CHRISTIANOPOLIS

BESTEL CHRISTIANOPOLIS

3 De Rozenkruisers in Nederland, voornamelijk in de eerste helft van de 17e eeuw – Govert Snoek – tijdelijk van € 29,50 voor € 15,00
Met de publicatie van de Fama Fraternitatis (1614), Confessio Fraternitatis (1615) en de Chymische Hochzeit (1616) raakte de beweging van de rozenkruisers in het begin van de zeventiende eeuw in Duitsland bekend. De twee eerste geschriften werden al snel in het Nederlands vertaald en trokken hier de aandacht. De onderzoeker en auteur Govert Snoeck laat zien wie er zoal in de zeventiende eeuw in Nederland gereageerd hebben. Zowel voorstanders als tegenstanders komen aan het woord. Dit boek geld als het standaardwerk over de vroege fase van de rozenkruisers in Nederland.

LEES MEER OVER DE ROZENKRUISERS IN NEDERLAND

BESTEL DE ROZENKRUISERS IN NEDERLAND

4 Rozenkruisers toen en nu – Konrad Dietzfelbinger – tijdelijk van € 10,50 voor € 7,00
De manifesten van de rozenkruisers stammen uit de 17e eeuw. In onze tijd werkt die opwekkende impuls dóór in het moderne Rozenkruis. De Rozenkruisers van toen en nu worden in dit boek gevolgd. Wat waren toen en wat zijn nu hun uitgangspunten? Een belangrijke rol speelt de Trigonum Igneum, de ‘vurige driehoek’ van de goddelijke drie-eenheid: de geest, de ziel en de persoonlijkheid, die in samenwerking en samenbinding de uiteindelijke heelmaking mogelijk maakt.

LEES HET BEGIN VAN ROZENKRUISERS TOEN  EN NU

BESTEL ROZENKRUISERS TOEN EN NU

5 Max Heindel en The Rosicrucian Fellowship – Ger Westenberg –  tijdelijk van € 15,00 voor € 9,50
In dit boek verhaalt de auteur Ger Westenberg niet slechts over de vele wetenswaardigheden van Max Heindel, maar vooral ook over The Rosicrucian Fellowship die hij oprichtte. Ook komt de relatie tussen Rudolf Steiner en Max Heindel, en de geestelijke ontwikkeling van Steiner tot 1912 aan de orde, en natuurlijk enige overeenkomsten en belangrijke verschillen tussen hun opvattingen. Van belang is de passage waarin Steiner zegt, zelf geen vertegenwoordiger te zijn van de rozenkruisers, waarmee een eind komt aan veel gespeculeer.

LEES MEER OVER MAX HEINDEL EN THE ROSICRUCIAN FELLOWSHIP

BESTEL MAX HEINDEL EN THE ROSICRUCIAN FELLOWSHIP

6 400 jaar Rozenkruis, De taal van Aquarius – Symposionreeks 11 – tijdelijk van € 9,95 voor € 7,00
Ruim 400 jaar geleden deden de klassieke Rozenkruisers een oproep tot een totale bewustzijnsomwenteling. Momenteel bevindt de mensheid zich aan het prille begin van een groot kosmisch gebeuren. Nieuwe energieën worden door de drie mysterieplaneten Uranus, Neptunus en Pluto over de mensheid uitgestort. Aquarius betekent voor de spirituele zoeker een grootse nieuwe mogelijkheid om het innerlijke veranderingsproces door te voeren, met als bekroning de transfiguratie van ziel en geest.

LEES MEER OVER 400 JAAR ROZENKRUIS

BESTEL 400 JAAR ROZENKRUIS

7 Geroepen door het wereldhart – Symposionreeks 22 – tijdelijk van € 14,50 voor € 9,50
Op 23 mei 2009 deden zeven sprekers op het conferentie-centrum Renova in Bilthoven een oproep aan de samenleving om de diepgaande veranderingen in onze tijd met intuïtie, zingeving en dialoog tegemoet te treden en te ondersteunen. De Wereldziel, waarover Plato reeds sprak, die onze aarde in levend contact houdt met de eeuwige geest, is dezelfde die ook de menselijke ziel verlicht. Het is de mens gegeven haar als een werkelijkheid in zichzelf te ervaren – en eruit te leven.

LEES MEER OVER GEROEPEN DOOR HET WERELDHART

BESTEL GEROEPEN DOOR HET WERELDHART

BUNDEL MET EN OVER ROZENKRUISERS-MANIFESTEN, TIJDELIJK VAN € 75,00 VOOR  € 45,00