Tag archieven: wereldhart

4 Rozenkruis nu! Gesprek de auteur van ‘Geroepen door het wereldhart’

Rozenkruis nu! – online jaarprogramma 2024 – week 4
Gesprek met de auteur van Geroepen door het wereldhart
27 januari 2024

 

WEEK 1 – WEEK 2WEEK 3 – WEEK 4WEEK 5

BESTEL GEROEPEN DOOR HET WERELDHART, TIJDELIJK VAN € 29,50 VOOR € 17,50

Vandaag heb ik, Doride Zelle, een gesprek met auteur Peter Huijs over zijn boek Geroepen door het wereldhart. Dit in het kader van het online-programma Rozenkruis nu!, waarbij het thema van de maand januari geïnspireerd is op tempellied 29: Er zweeft een roep de wereld door, bestemd voor ieder mens’. Lees verder

Actieboeken zomer 2022: korting op boeken over de rozenkruisers toen en nu vervalt op 30 september

Van 1 juli t/m 30 september 2022 zijn de bovenstaande boeken aan te schaffen met een interessante korting. Wie een boek (of meerdere boeken) koopt van de onderstaande nummers 2 t/m 7, ontvangt gratis het boekje Ad Fontes (nummer 1), dat in de actieperiode los kan worden gekocht voor € 5,00 (in plaats van € 9,50) . De actieboeken zijn geselecteerd omdat deze aansluiten bij de tentoonstelling De Rozenkruisers Revolutie.  

1 Ad Fontes, een nieuwe Mare van de lofwaardige Broederschap van het Rozenkruis – Peter Huijs – tijdelijk van € 9,50 voor € 5,00
Vanaf het eerste moment dat in 1614 de Fama Fraternitatis verscheen, ontstond er een zoektocht naar Lees verder

Samenwerking tussen antroposofen, theosofen en rozenkruisers: ‘Het nieuwe Goud’ op 3 september 2022

BESTEL ‘GEROEPEN DOOR HET WERELDHART’ – SYMPOSIONREEKS 22

Op 23 mei 2009 deden sprekers uit de stromingen antroposofie, theosofie en rozenkruis , samen met sprekers vier andere geestelijke bewegingen, op het symposion op het conferentiecentrum Renova in Bilthoven een oproep aan de samenleving om de diepgaande veranderingen in onze tijd met intuïtie, zingeving en dialoog tegemoet te treden en te ondersteunen. Alle zeven voordrachten zijn integraal opgenomen in het symposionboek ‘Geroepen door het wereldhart’ (Symposionreeks 22).

 1. Theosofische Vereniging – De schepping tot volmaaktheid voeren
 2. Orde der vrijmetselaren – Aardse werktuigen kunnen hanteren
 3. Antroposofische Vereniging – Ex Deo Nascimur – In Iesu Morimur – Per Spiritum Sanctum Reviviscimus
 4. Rozenkruisersorde AmorcPositio Fraternitatis Rosae Crucis
 5. Soefibeweging – Wat heeft de wereld meer nodig
 6. The Rosicrucian FellowshipMoge de rozen bloeien op uw kruis
 7. De Internationale School van het Gouden Rozenkruis – Geroepen door het Wereldhart

De Wereldziel, waarover Plato reeds sprak, die onze aarde in levend contact houdt met de eeuwige geest, is dezelfde die ook de menselijke ziel verlicht. Het is de mens gegeven haar als een werkelijkheid in zichzelf te ervaren – en eruit te leven.

DE ONDERSTAANDE SLOTVERKLARING VAN ZEVEN STROMINGEN OP HET SYMPOSION ‘GEROEPEN DOOR HET WERELDHART’ IS OOP OPGENOMEN IN LOGON 2023-3

VERKLARING VAN DE RECHTEN VAN DE ZIEL

Talrijk zijn de initiatieven om onze planeet te redden, en het klimaat, de economieën, de waterhuishouding, de gezondheid, de wetenschap, de levende godsdienst en het vrije denken te leiden in de banen van een harmonische samenleving. Nu de wereld op veel plaatsen de eerste stappen van verandering inzet en de hoopvolle contouren van een nieuwe samenleving zich aftekenen, richten zeven hedendaagse spirituele organisaties zich tot het innerlijke bewustzijn van de mens. Zij doen dit vanuit het besef dat het wereldhart – de wereldziel waarover Plato sprak, de goddelijke geest – de essentie is vanwaar een spirituele impuls uitgaat die mensen met elkaar verbindt en de ogen en harten opent voor een zinvolle ontwikkeling in het menszijn.

Deze nieuwe mensheidsontwikkeling daagt en is begonnen. In andere tijden waren er voortrekkers, die met een werkzame geest, een liefdevolle bezieling en niet aflatende arbeid de weg vrijmaakten voor de velen. Nu geldt de roep aan alle bewuste zielen, zich met al hun innerlijk vermogen in te zetten. Niet langer rust de last op enkelen; in deze dagen van geestelijke ommekeer is ieder verantwoordelijk. Het besef groeit dat ‘men minder doet dan men moet, als men niet alles doet wat men kan’. Velen zoeken een zinvol leven, en verbinden zich hiertoe; allen zijn nodig.

Een zinvol leven is meer dan een leven, dat zich weer verzoent met de natuur, met de omgeving. Een zinvol leven is een leven dat menselijkheid en spiritualiteit ontwikkelt, en de blik gericht houdt op het ware wezen van de mens. Dat is licht als een vlinder, zuiver als geestelijk vuur, maar het raakt vaak overdekt door de zwaarte van materiële belangen en gedachten. Daartoe is zuivering nodig, door naastenliefde en dienst. Dan onthult zich de straling van de oorspronkelijke, innerlijke mens. Eerst als een stille gestalte, de matrix, de vorm, dan als een welwillende genegenheid van de ziel, die bewust wordt van het ene Wereldhart.
Zo concluderen wij:

 • Alle religies zoeken naar de ene waarheid
 • Onaantastbaar is de bron van wijsheid, liefde en kracht
 • God is in zichzelf, de wereld is in God, en de mens is in de wereld
 • De opdracht van de mens: stofopenbaring, zielenopenbaring, alopenbaring
 • In het hart ligt de toegang tot ons geestelijke wezen
 • Vanuit het innerlijk licht kan de mens alles doorzien
 • Zelfvergeten dienstbaar zijn is de kortste en meest blijde weg tot God
 • Er is één geest in de hele schepping, die in ons leeft, die zin geeft aan het leven
 • Bevrijd de oneindige geest door het besef van ‘de ander in ons’
 • Denk met uw geest over uzelf, ken uzelf. Wie zichzelf kent, kent het Al: het Al is in de mens
 • Vanuit ons liefdevolle hart kunnen wij alle gescheidenheid tussen mensen overwinnen

Onze oproep is:
Mens, ga in tot uw diepste innerlijk!
Vind de weg van materie tot mysterie.
Keer terug tot de geestelijke oerbron, in het levende nu.

BESTEL ‘GEROEPEN DOOR HET WERELDHART’ – SYMPOSIONREEKS 22

LEES OVER BOVENSTAANDE BOEKEN VOORTGEKOMEN UIT SAMENWERKING VAN STROMINGEN

 

Actieboeken: korting verloopt op 31 juli 2021: triomf, dominicaan, graal, stromen van licht en wereldhart

In de periode 1 mei t/m 31 juli 2021 kunnen vijf boeken van Rozekruis Pers met een leuke korting worden aangeschaft. Hieronder volgt een overzicht.

1. De Triomf van de Universele Gnosis, A. Gadal, van € 29,50 voor € 15,00
hardback | 250 x 183 mm | 230 blz. | bestelnr. 1156 | 9789071608148
Dit boek bestaat uit twee delen. Deel I beschrijft de ontmoeting tussen Antonin Gadal, de Patriarch van de Kathaarse Broederschap, en Jan van Rijckenborgh en Catharose de Petri, de Lees verder

Renova-bibliotheek: De komende nieuwe mens, De Gnosis in actuele openbaring en De Egyptische Oergnosis (4 delen)

De beide geestelijke leiders van de School van het Rozenkruis werken de aanzichten en consequenties van een nieuwe manier van werken uit in conferenties en toespraken op het conferentiecentrum Renova, die later opgenomen worden in de eerste twee boeken van de Renovaserie: De komende nieuwe mens en De Gnosis in actuele openbaring. Het eerste boek gaat in op de consequenties van de zeven stralen in het leven van de mens en de microkosmos; het tweede beschrijft hoe dankzij de werkzaamheid van de zevengeest niet alleen Lees verder