Tag archieven: werkelijkheid

Kwantumfysica, informatie en bewustzijn – Paul J. van Leeuwen over de illusie van de objectieve werkelijkheid

BESTEL KWANTUMFYSICA, INFORMATIE EN BEWUSTZIJN

Dit is geen gemakkelijk boek, ongemakkelijk eigenlijk. Omdat de kwantumfysica overduidelijk laat zien dat de werkelijkheid principieel anders in elkaar steekt dan u altijd is verteld en dat uw bewustzijn een veel belangrijker rol speelt dan u wellicht dacht. Lezen van dit boek kan de doorgaans vanzelfsprekende opvattingen dat de wereld onafhankelijk van u bestaat, dat uw bewustzijn een product is van uw brein, dat objectiviteit mogelijk is, dat uw bewustzijn louter een individuele aangelegenheid is, aan het wankelen brengen. Maar uiteindelijk krijgt u er een veel rijker beeld van de werkelijkheid voor terug.

U hoeft geen wiskundige of fysicus te zijn om de inhoud te begrijpen maar u zult wel actief uw grijze cellen moeten aanspreken. U kunt er ook voor kiezen om Lees verder

Samenwerking tussen antroposofen, theosofen en rozenkruisers: ‘Het nieuwe Goud’ op 3 september 2022

BESTEL ‘GEROEPEN DOOR HET WERELDHART’ – SYMPOSIONREEKS 22

Op 23 mei 2009 deden sprekers uit de stromingen antroposofie, theosofie en rozenkruis , samen met sprekers vier andere geestelijke bewegingen, op het symposion op het conferentiecentrum Renova in Bilthoven een oproep aan de samenleving om de diepgaande veranderingen in onze tijd met intuïtie, zingeving en dialoog tegemoet te treden en te ondersteunen. Alle zeven voordrachten zijn integraal opgenomen in het symposionboek ‘Geroepen door het wereldhart’ (Symposionreeks 22).

 1. Theosofische Vereniging – De schepping tot volmaaktheid voeren
 2. Orde der vrijmetselaren – Aardse werktuigen kunnen hanteren
 3. Antroposofische Vereniging – Ex Deo Nascimur – In Iesu Morimur – Per Spiritum Sanctum Reviviscimus
 4. Rozenkruisersorde AmorcPositio Fraternitatis Rosae Crucis
 5. Soefibeweging – Wat heeft de wereld meer nodig
 6. The Rosicrucian FellowshipMoge de rozen bloeien op uw kruis
 7. De Internationale School van het Gouden Rozenkruis – Geroepen door het Wereldhart

De Wereldziel, waarover Plato reeds sprak, die onze aarde in levend contact houdt met de eeuwige geest, is dezelfde die ook de menselijke ziel verlicht. Het is de mens gegeven haar als een werkelijkheid in zichzelf te ervaren – en eruit te leven.

DE ONDERSTAANDE SLOTVERKLARING VAN ZEVEN STROMINGEN OP HET SYMPOSION ‘GEROEPEN DOOR HET WERELDHART’ IS OOP OPGENOMEN IN LOGON 2023-3

VERKLARING VAN DE RECHTEN VAN DE ZIEL

Talrijk zijn de initiatieven om onze planeet te redden, en het klimaat, de economieën, de waterhuishouding, de gezondheid, de wetenschap, de levende godsdienst en het vrije denken te leiden in de banen van een harmonische samenleving. Nu de wereld op veel plaatsen de eerste stappen van verandering inzet en de hoopvolle contouren van een nieuwe samenleving zich aftekenen, richten zeven hedendaagse spirituele organisaties zich tot het innerlijke bewustzijn van de mens. Zij doen dit vanuit het besef dat het wereldhart – de wereldziel waarover Plato sprak, de goddelijke geest – de essentie is vanwaar een spirituele impuls uitgaat die mensen met elkaar verbindt en de ogen en harten opent voor een zinvolle ontwikkeling in het menszijn.

Deze nieuwe mensheidsontwikkeling daagt en is begonnen. In andere tijden waren er voortrekkers, die met een werkzame geest, een liefdevolle bezieling en niet aflatende arbeid de weg vrijmaakten voor de velen. Nu geldt de roep aan alle bewuste zielen, zich met al hun innerlijk vermogen in te zetten. Niet langer rust de last op enkelen; in deze dagen van geestelijke ommekeer is ieder verantwoordelijk. Het besef groeit dat ‘men minder doet dan men moet, als men niet alles doet wat men kan’. Velen zoeken een zinvol leven, en verbinden zich hiertoe; allen zijn nodig.

Een zinvol leven is meer dan een leven, dat zich weer verzoent met de natuur, met de omgeving. Een zinvol leven is een leven dat menselijkheid en spiritualiteit ontwikkelt, en de blik gericht houdt op het ware wezen van de mens. Dat is licht als een vlinder, zuiver als geestelijk vuur, maar het raakt vaak overdekt door de zwaarte van materiële belangen en gedachten. Daartoe is zuivering nodig, door naastenliefde en dienst. Dan onthult zich de straling van de oorspronkelijke, innerlijke mens. Eerst als een stille gestalte, de matrix, de vorm, dan als een welwillende genegenheid van de ziel, die bewust wordt van het ene Wereldhart.
Zo concluderen wij:

 • Alle religies zoeken naar de ene waarheid
 • Onaantastbaar is de bron van wijsheid, liefde en kracht
 • God is in zichzelf, de wereld is in God, en de mens is in de wereld
 • De opdracht van de mens: stofopenbaring, zielenopenbaring, alopenbaring
 • In het hart ligt de toegang tot ons geestelijke wezen
 • Vanuit het innerlijk licht kan de mens alles doorzien
 • Zelfvergeten dienstbaar zijn is de kortste en meest blijde weg tot God
 • Er is één geest in de hele schepping, die in ons leeft, die zin geeft aan het leven
 • Bevrijd de oneindige geest door het besef van ‘de ander in ons’
 • Denk met uw geest over uzelf, ken uzelf. Wie zichzelf kent, kent het Al: het Al is in de mens
 • Vanuit ons liefdevolle hart kunnen wij alle gescheidenheid tussen mensen overwinnen

Onze oproep is:
Mens, ga in tot uw diepste innerlijk!
Vind de weg van materie tot mysterie.
Keer terug tot de geestelijke oerbron, in het levende nu.

BESTEL ‘GEROEPEN DOOR HET WERELDHART’ – SYMPOSIONREEKS 22

LEES OVER BOVENSTAANDE BOEKEN VOORTGEKOMEN UIT SAMENWERKING VAN STROMINGEN

 

Bewustzijn en werkelijkheid – vierde gespreksronde met Arnold Stevelink en hoofdstuk 21 uit zijn boek ‘De dertiende’

 

GESPREKSRONDE 1GESPREKSRONDE 2 – GESPREKSRONDE 3 – GESPREKSRONDE 5

BESTEL DE DERTIENDE – OVERWEGINGEN OP EEN GNOSTIEKE ERVARINGSREIS

De bovenstaande video toont de vierde gespreksronde met psycholoog Arnold Stevelink . Daarin beantwoordt hij vragen over bewustzijn die worden gesteld door Hannie te Grotenhuis. Zijn boek  De dertiende, overwegingen op een gnostieke ervaringsreis vormt daarvoor het uitgangspunt. In hoofdstuk 21 van zijn boek De dertiende, ervaringen op een gnostieke ervaringsreis, dat verscheen in oktober 2021, gaat Stevelink dieper in op het thema. Hieronder volgen de integrale tekst van hoofdstuk 21 met de titel ‘bewustzijn en werkelijkheid’ en de inhoudsopgave van ‘De Dertiende’.

21 BEWUSTZIJN EN WERKELIJKHEID

Onze echte werkelijkheid is alleen bewustzijn. Na een nieuwe geboorte worden we ons als bewustzijn bewust van een lichaam, in een omgeving. Dat zelf, dat bewustzijn, ervaren we als Lees verder

Waargenomen werkelijkheid – artikel van Eric op ’t Eynde in Logon 2021 nummer 3

DOWNLOAD LOGON 2021-3 (PDF, 76 PAGINA’S)

LEES OP ISSUU.COM (BLADEREN)

BESTEL HET TIJDSCHRIFT LOGON 2021-3 OP PAPIER

NEEM EEN (PROEF)ABONNEMENT OP LOGON

Een dieprood eikenblad vangt de stralen van een late herfstzon. Even is er een diepe zucht van de wind. Het blaadje laat los van de tak, wordt een eind meegenomen en schommelt dan op de wind naar beneden. Ik heb vast te veel film gekeken en hoor een diepe basdreun als het blaadje zich op de aarde vleit. Dit is een klein tafereeltje van zien, van kleur en beweging en van een geassocieerd geluid dat uit een andere herinnerde context komt. In mijn hoofd waargenomen werkelijkheid en nog iets meer! Een werkelijkheid, twee kijkende ogen en een herinnering. En alles speelt zich af in mijn brein. En ik, ik ben me daarvan bewust.

Ons brein kun je zien als Lees verder