Tag archieven: Driebergen

Acht kaarten over ‘Het nieuwe goud, wegen naar de werkelijkheid’ op 3 september 2022 in Antropia in Driebergen

HETNIEUWEGOUD.NL

De schepping is fundamenteel één, niet een verzameling zaken die al dan niet met elkaar verbonden zijn. Welke plek neemt de mens daarin in?

Lees verder

Het nieuwe Goud, wegen naar de werkelijkheid – evenement op zaterdag 3 september 2022 – Antropia Driebergen

LEES OVER ‘HET NIEUWE GOUD – WEGEN NAAR DE WERKELIJKHEID’ OP 3 SEPTEMBER 2022

De Antroposofische Vereniging, Stichting Rozenkruis en de Theosofische Vereniging slaan de handen in één en organiseren een gezamenlijk bijzondere dag voor mensen die op de één of andere manier de muren proberen te slechten van het materialistische denken en die op zoek zijn naar een ander perspectief op het leven en de werkelijkheid. Wilt u vanuit een spiritueel, positief perspectief naar deze tijd en zijn grote uitdagingen kijken? Zoekt u geestverwanten, jong en oud die net als u tasten naar een zien met de ogen van de ziel en een begrijpen met het hart? Dán is het evenement Het nieuwe goud – wegen naar de werkelijkheid de dag voor u! Kom dan op 3 september naar ‘Het nieuwe Goud. Wegen naar de werkelijkheid’, een evenement georganiseerd door antroposofen, theosofen en rozenkruisers.

De drie genoemde bewegingen die elkaar vinden in een spiritueel, positief mensbeeld en een hoopvol perspectief op de huidige tijd en zijn grote uitdagingen. Zij laten zich daarbij inspireren door de grote, universele wijsheidstradities die Lees verder

Samenwerking tussen antroposofen, theosofen en rozenkruisers: ‘Het nieuwe Goud’ op 3 september 2022

BESTEL ‘GEROEPEN DOOR HET WERELDHART’ – SYMPOSIONREEKS 22

Op 23 mei 2009 deden sprekers uit de stromingen antroposofie, theosofie en rozenkruis , samen met sprekers vier andere geestelijke bewegingen, op het symposion op het conferentiecentrum Renova in Bilthoven een oproep aan de samenleving om de diepgaande veranderingen in onze tijd met intuïtie, zingeving en dialoog tegemoet te treden en te ondersteunen. Alle zeven voordrachten zijn integraal opgenomen in het symposionboek ‘Geroepen door het wereldhart’ (Symposionreeks 22).

 1. Theosofische Vereniging – De schepping tot volmaaktheid voeren
 2. Orde der vrijmetselaren – Aardse werktuigen kunnen hanteren
 3. Antroposofische Vereniging – Ex Deo Nascimur – In Iesu Morimur – Per Spiritum Sanctum Reviviscimus
 4. Rozenkruisersorde AmorcPositio Fraternitatis Rosae Crucis
 5. Soefibeweging – Wat heeft de wereld meer nodig
 6. The Rosicrucian FellowshipMoge de rozen bloeien op uw kruis
 7. De Internationale School van het Gouden Rozenkruis – Geroepen door het Wereldhart

De Wereldziel, waarover Plato reeds sprak, die onze aarde in levend contact houdt met de eeuwige geest, is dezelfde die ook de menselijke ziel verlicht. Het is de mens gegeven haar als een werkelijkheid in zichzelf te ervaren – en eruit te leven.

DE ONDERSTAANDE SLOTVERKLARING VAN ZEVEN STROMINGEN OP HET SYMPOSION ‘GEROEPEN DOOR HET WERELDHART’ IS OOP OPGENOMEN IN LOGON 2023-3

VERKLARING VAN DE RECHTEN VAN DE ZIEL

Talrijk zijn de initiatieven om onze planeet te redden, en het klimaat, de economieën, de waterhuishouding, de gezondheid, de wetenschap, de levende godsdienst en het vrije denken te leiden in de banen van een harmonische samenleving. Nu de wereld op veel plaatsen de eerste stappen van verandering inzet en de hoopvolle contouren van een nieuwe samenleving zich aftekenen, richten zeven hedendaagse spirituele organisaties zich tot het innerlijke bewustzijn van de mens. Zij doen dit vanuit het besef dat het wereldhart – de wereldziel waarover Plato sprak, de goddelijke geest – de essentie is vanwaar een spirituele impuls uitgaat die mensen met elkaar verbindt en de ogen en harten opent voor een zinvolle ontwikkeling in het menszijn.

Deze nieuwe mensheidsontwikkeling daagt en is begonnen. In andere tijden waren er voortrekkers, die met een werkzame geest, een liefdevolle bezieling en niet aflatende arbeid de weg vrijmaakten voor de velen. Nu geldt de roep aan alle bewuste zielen, zich met al hun innerlijk vermogen in te zetten. Niet langer rust de last op enkelen; in deze dagen van geestelijke ommekeer is ieder verantwoordelijk. Het besef groeit dat ‘men minder doet dan men moet, als men niet alles doet wat men kan’. Velen zoeken een zinvol leven, en verbinden zich hiertoe; allen zijn nodig.

Een zinvol leven is meer dan een leven, dat zich weer verzoent met de natuur, met de omgeving. Een zinvol leven is een leven dat menselijkheid en spiritualiteit ontwikkelt, en de blik gericht houdt op het ware wezen van de mens. Dat is licht als een vlinder, zuiver als geestelijk vuur, maar het raakt vaak overdekt door de zwaarte van materiële belangen en gedachten. Daartoe is zuivering nodig, door naastenliefde en dienst. Dan onthult zich de straling van de oorspronkelijke, innerlijke mens. Eerst als een stille gestalte, de matrix, de vorm, dan als een welwillende genegenheid van de ziel, die bewust wordt van het ene Wereldhart.
Zo concluderen wij:

 • Alle religies zoeken naar de ene waarheid
 • Onaantastbaar is de bron van wijsheid, liefde en kracht
 • God is in zichzelf, de wereld is in God, en de mens is in de wereld
 • De opdracht van de mens: stofopenbaring, zielenopenbaring, alopenbaring
 • In het hart ligt de toegang tot ons geestelijke wezen
 • Vanuit het innerlijk licht kan de mens alles doorzien
 • Zelfvergeten dienstbaar zijn is de kortste en meest blijde weg tot God
 • Er is één geest in de hele schepping, die in ons leeft, die zin geeft aan het leven
 • Bevrijd de oneindige geest door het besef van ‘de ander in ons’
 • Denk met uw geest over uzelf, ken uzelf. Wie zichzelf kent, kent het Al: het Al is in de mens
 • Vanuit ons liefdevolle hart kunnen wij alle gescheidenheid tussen mensen overwinnen

Onze oproep is:
Mens, ga in tot uw diepste innerlijk!
Vind de weg van materie tot mysterie.
Keer terug tot de geestelijke oerbron, in het levende nu.

BESTEL ‘GEROEPEN DOOR HET WERELDHART’ – SYMPOSIONREEKS 22

LEES OVER BOVENSTAANDE BOEKEN VOORTGEKOMEN UIT SAMENWERKING VAN STROMINGEN