5 Boeken voortgekomen uit samenwerking tussen geestelijke stromingen

LEES OVER ‘HET NIEUWE GOUD – WEGEN NAAR DE WERKELIJKHEID’ OP 3 SEPTEMBER 2022

1 Gnosis, de derde component in de Europese cultuurtraditie
Dit boek beschouwt de cultuurgeschiedenis van Europa als een driestromenland. Naast de rede vanuit Athene en het geloof vanuit Jeruzalem kwam de gnosis voort vanuit Alexandrië, uitmondend in Theosofie, Antroposofie en Rozenkruis. Via achttien bijdragen van zeer diverse auteurs (waaronder J.R. Ritman, G. Quispel, R. van den Broek en J. van Oort) wordt gnosis steeds belicht als een innerlijke ervaring, een ‘kennis des harten’, die volgens de experts van alle tijden is.

LEES MEER OVER GNOSIS, DE DERDE COMPONENT VAN DE EUROPESE CULTUURTRADITIE

BESTEL GNOSIS, DE DERDE COMPONENT VAN DE EUROPESE CULTUURTRADITIE

2 De roep van het Rozenkruis, vier eeuwen levende traditie – Frans Smit
Tentoonstellingscatalogus van de Koninklijke Bibliotheek Den Haag over de ontstaansgeschiedenis van de Manifesten der Rozenkruisersbroederschap en over de geschiedenis van de rozenkruiser-bewegingen in de 17 , 18 , 19 en 20ste eeuw. Hierin wordt antwoord gegeven op vragen als: Wat is het Rozenkruis? Wie is de mysterieuze stichter Christian Rosenkreutz? Wat was de boodschap achter de Manifesten? De tentoonstelling in 1998 was een nieuwe oproep om de betekenis van de Manifesten en de daarin gestelde spirituele reformatie naar geest, ziel en lichaam te doorgronden.

LEES HET BEGIN VAN DE ROEP VAN HET ROZENKRUIS

3 Geroepen door het Wereldhart – Symposionreeks 21
Op 23 mei 2009 deden zeven sprekers op het conferentieoord Renova te Bilthoven een oproep aan de samenleving om de diepgaande veranderingen in onze tijd met intuïtie, zingeving en dialoog tegemoet te treden en te ondersteunen.  Nu in onze verscheurde wereld een groot verlangen groeit naar werkelijke spiritualiteit is een verbinding met en kennis van het Wereldhart meer dan ooit gewenst. Want de Wereldziel, waarover Plato reeds sprak en die heel onze aardekosmos in levend contact houdt met de eeuwige geest, is dezelfde die ook de menselijke ziel verlicht. Het is de mens gegeven haar als een werkelijkheid in zichzelf te ervaren – en eruit te leven. Het Wereldhart vergeet het eeuwige nooit, zoals wij, mensen, en is toch vol beweging. Zij toont ons, die daarvoor gevoelig worden, schoonheid na schoonheid en zij verbindt allen met allen.

LEES MEER OVER SYMPOSIONBOEK: GEROEPEN DOOR HET WERELDHART

BESTEL SYMPOSIONBOEK: GEROEPEN DOOR HET WERELDHART

4 Het hart dat weet – Symposionreeks
Onze eenentwintigste eeuw en de mensheid die deze eeuw bevolkt, is rijper dan ooit tevoren voor een boodschap van hoop, liefde en zelfverwerkelijking. Het zevende en afsluitende symposion van de serie ‘Wijsheidsstromingen’ – (Universele Gnosis), hier gepubliceerd onder de titel Het hart dat weet, draagt deze universele boodschap opnieuw luid uit, in de hoop dat zij in vele harten en hoofden zal resoneren en op die manier tot nieuwe inzichten en daden zal leiden.

LEES MEER OVER HET HART DAT WEET

5 De Rozenkruisers Revolutie – traditie en vernieuwing
De tentoonstelling De Rozenkruisers Revolutie, traditie en vernieuwing bestaat uit 82 samengebrachte objecten die afkomstig zijn uit de Bibliotheca Philosophica Hermetica (BPH), de Kloss Bibliotheek van de Orde der Vrijmetselaren (BOV), het Allard Pierson, de Koninklijke Bibliotheek, het Rudolf Steiner Archiv, de Universiteitsbibliotheek Leiden, de Universiteitsbibliotheek Zürich en enkele privécollecties. Het gaat vooral om oude gedrukte boeken en prenten waarin diepe wijsheid te herkennen is. Die worden beschreven in de prachtig uitgevoerde en goed toegankelijke gelijknamige catalogus. Daarnaast bevat het boek ‘De Rozenkruisers Revolutie – traditie en vernieuwing’ veel achtergrondinformatie, fraaie paginagrote kleurenafbeeldingen, een overzichtelijke tijdlijn en essays van meerdere auteurs die persoonlijk geïnspireerd zijn door de rozenkruisersimpuls, die zichtbaar werkzaam is sinds de uitgave van de rozenkruisersmanifesten in het tweede decennium van de zeventiende eeuw.

LEES MEER OVER DE ROZENKRUISERS REVOLUTIE, TRADITIE EN VERNIEUWING

LEES OVER ‘HET NIEUWE GOUD – WEGEN NAAR DE WERKELIJKHEID’ OP 3 SEPTEMBER 2022