Literatuur van het Gouden Rozenkruis en het offer van de liefde – vijfde en laatste gespreksronde met Arnold Stevelink

GESPREKSRONDE 1GESPREKSRONDE 2 – GESPREKSRONDE 3 – GESPREKSRONDE 4

BESTEL DE DERTIENDE – OVERWEGINGEN OP EEN GNOSTIEKE ERVARINGSREIS

De bovenstaande video toont de vijfde en laatste gespreksronde met psycholoog Arnold Stevelink . Daarin beantwoordt hij vragen overdenkingen literatuur van het Gouden Rozenkruis en het offer van de liefde. Zijn boek  De dertiende, overwegingen op een gnostieke ervaringsreis vormt daarvoor het uitgangspunt. Hieronder volgen de transcriptie van het gesprek en de inhoudsopgave van ‘De dertiende’.

Arnold, in jouw boek ‘De dertiende’ schrijf jij dat je heel veel hebt gehad op je gnostieke ervaringsreis aan de literatuur de van de School van het Rozenkruis. Wat is voor jou de betekenis van die literatuur en zijn er ook bepaalde boeken of gedachten die er voor jou uitspringen?

Het is niet alleen achtergrondinformatie die het proces beschrijft op allerlei verschillende manieren, ook via De Chinese Gnosis, De Egyptische Oergnosis, verhalen uit de Bijbel … noem maar op. Ze geven heel veel houvast om het proces te beschrijven omdat zij dat hebben voorgeleefd en in boeken neergezet. Daarin kun je jezelf herkennen op verschillende niveaus. We gaan op verschillende lagen ons bewustzijn in. De boeken zijn richtingbepalers, maar daarnaast ga je ook onderkennen dat deze literatuur verbinding vormt. Alles is bewustzijn.

Zij vormen verbinding met het bewustzijnsveld van wat ik maar symbolisch noem: het Andere. Zij zijn voorgangers. Zij heben dat pad doorleefd. Zij hebben dat voor deze tijd als het ware toegelicht in bewoordingen, maar daarachter staat de drijvende kracht van hun bewustzijn.

Dus op het moment dat ik die boeken lees, verbind ik mij in feite ook met een energieveld of een veld waarin bewustzijn aanwezig is, wat mij als het ware ook helpt om de dingen te begrijpen?

Klopt, klopt. Alles is bewustzijn en het hele proces heeft ook te maken van een verglijding van bewustzijn in dat veld. Daarmee zijn zij voorgangers, maar ik het actuele nu zijn zij in dat bewustzijnsveld ook als het ware de actuele kracht. Je proeft dat het daarmee verbonden is.

Arnold ik zou heel graag even naar het einde van je boek wilen gaan. Daar spreek jij over het offer van de liefde. Dat beschrijf je heel mooi, hoe je dat ziet, hoe je dat zelf ervaart en bekijkt. Zou je ons daar ook nu iets over kunnen vertellen? Wat is dat eigenlijk, het offer van de liefde?

Je kunt er eigenlijk alleen iets over vertellen als je daar iets van geproefd of ervaren hebt. Als je iets in je binnenste voelt wat liefde is en welk geluk daar achter zit en wat de bedoeling is van wat die liefde wil met de hele mensheid. Dat de hele mensheid liefde zou kunnen of moeten zijn. Dan proef je dat daar een bron zit van een werkelijkheid waar wij voor staan om dat mee helpen waar te maken.

En wat is dan het offer?

Het offer is dat je proeft dat die liefde zich aan ons offert. De liefde is geven, schenken. En dat jij dat ook kunt en mag zijn, dat je daar aan meewerkt. De liefde offert zich aan ons en wij offeren ons aan de liefde.

Eerder toen we elkaar spraken stelde je ook Liefde met een hoofdletter en de kracht van de Christus op één lijn, dat het hetzelfde is. Dus je zou ook kunnen zeggen dat het het offer is van de Christus of de Christuskracht aan de mens. In de mens schenkt hij zich, en wij schenken ons weer aan die Christuskracht.

Zo zou je het kunnen zeggen ja.

Ik moet dan meteen ook denken aan het hele Paasverhaal, de kruisiging van Christus. Is dat daarmee te vergelijken?

Dat is een hele mooi symbolisch verhaal waarin dat wordt weergegeven. In die zin wordt de Christus nog dagelijks gekruisigd. Als je de Christus benoemt als de levenskracht waar alles op drijft, de liefdekracht die als het ware de wereld draagt en in stand houdt. God offert zich op ieder moment, bij elke harteklop aan de mensheid. Wij nemen die liefde, wij nemen die liefde als ik-mens waardoor wij, praktisch onbewust, de Christus kruisigen en ons daarmee afscheiden van die liefde, wat in diepste wezen zelfs de dood veroorzaakt. Op het moment dat wij ons omdraaien en ons in bewustzijn schenken aan die liefde, daaraan meewerken, dan offert die liefde zich zodanig aan ons, dat wij ook die liefde worden.

Prachtig. Dus het is het offer van de liefde en het offer aan de liefde?

Het is een tweevoudige stroom die God is, zo heb ik het ook benoemd.

Dank je wel Arnold.

 

INHOUDSOPGAVE

Woord vooraf
Inleiding

 1. Hoe het begon
 2. Transfiguristische psychologie
 3. Wie of wat ben ik?
 4. Lichtverlangen
 5. Herkenning van God in mijzelf
 6. Non-dualiteit en de gnostieke mogelijkheid
 7. De overwinning op het kwaad
 8. Geluk
 9. Bevrijd van angst en depressie
 10. De strijd tegen het onderbewuste
 11. Slingerbeweging
 12. Slapen en wakker zijn
 13. De kritische Johannes
 14. Het evangelie van Judas
 15. Van de gnosis voel je niets
 16. De boom van het leven
 17. Egypte
 18. Uit elkaar spattend heelal
 19. En geen God die iets doet
 20. Symmetrisch gedrag
 21. Bewustzijn en werkelijkheid
 22. Zien wij onze dierbaren terug?
 23. Het offer van de liefde

Dankwoord
Bibliografie

Arnold Stevelink is bereikbaar via ajtstevelink@gmail.com

BESTEL DE DERTIENDE – OVERWEGINGEN OP EEN GNOSTIEKE ERVARINGSREIS