Wat is het Rozenkruis? Inleiding uit het boek ‘Rozenkruisers toen en nu’ van Konrad Dietzfelbinger

BESTEL ROZENKRUISERS TOEN EN NU

De manifesten van de rozenkruisers stammen uit de 17e eeuw. In onze tijd werkt die opwekkende impuls dóór in het moderne Rozenkruis. De rozenkruisers van toen en nu worden in dit boek gevolgd. Wat waren toen en wat zijn nu hun uitgangspunten? Een belangrijke rol speelt de Trigonum Igneum, de ‘vurige driehoek’ van de goddelijke drie-eenheid: de geest, de ziel en de persoonlijkheid, die in samenwerking en samenbinding de uiteindelijke heelmaking mogelijk maakt.

Wat is het Rozenkruis? Sinds de mensheid zich op eigenwillige wijze afscheidde van de goddelijke wereld, haar bewustzijn ervan verloor en een eigen vergankelijke wereld schiep die niet meer in overeenstemming is met de goddelijke wereld, tracht de goddelijke wereld om de in materie verzonken mensheid weer met haar oorspronkelijke levensveld te verbinden en om haar de weg terug te wijzen.

Steeds weer incarneren boodschappers als gezanten van de Broederschap des Levens – de gemeenschap van mensen die in eenheid met de goddelijke wereld leven – vrijwillig in de vergankelijke wereld om mogelijk te maken dat mensen die daarvoor ontvankelijk zijn, de levende verbinding met de goddelijke wereld tot stand te brengen.

Alle oorspronkelijke mysteriescholen en religies zijn ontstaan uit dergelijke impulsen. Een ketting van zulke scholen en gemeenschappen zet zich voort door de gehele wereldgeschiedenis. Een schakel in deze ketting is het Rozenkruis. De bemoeienis van de Broederschap des Levens ontspringt weliswaar aan de eeuwige wetten en krachten van de Geest, maar moet zich instellen op de eisen van ruimte en tijd en op het bewustzijnsniveau en de cultuur van de mensen die zij wil bereiken.

Het Rozenkruis is zo’n instelling. De Broederschap van het Rozenkruis wendt zich tot de moderne westerse, door het wetenschappelijk denken gevormde, zeer geïndividualiseerde mensen terwijl zij werkt uit de onvergankelijke wereld en op basis van de Christus-impuls. Christiaan Rozenkruis is de symbolische figuur voor deze bijzondere impuls.

Het Rozenkruis is actief sinds in de middeleeuwen de eerste kiemen van het natuurwetenschappelijk denken opkwamen in de westerse mensheid, sinds de overgang van een slechts op geloven berustend christendom naar een herkennend christendom en sinds de mogelijkheid zich aftekende dat de mens de geestelijke kern van alle wereldreligies herkent en daardoor komt tot een omvattende mensheidsreligie: een universeel christendom.

In het begin van de 17e eeuw werd de rozenkruisersimpuls voor het eerst openbaar in de geschriften van de klassieke rozenkruisers en deze werkt heden op grote schaal in het raamwerk van de Geestesschool van het Rozenkruis, het Lectorium Rosicrucianum. Zowel de gemeenschap die de klassieke rozenkruisersgeschriften van de 17e eeuw samenstelde als de hedendaagse School van het Rozenkruis zijn het resultaat van een activiteit van de Broederschap des Levens die, met behulp van mensen die in de vergankelijke wereld leven, een ‘tehuis Sancti Spiritus’, een tehuis van de Heilige Geest, in de vergankelijke wereld heeft gebouwd.

Dit tehuis van de Heilige Geest, deze gemeenschap van het Rozenkruis, of zij nu actief is in de 17e of in de 21e eeuw, leeft door de wetten en krachten van de goddelijke wereld, en maakt het voor alle mensen die ontvankelijk zijn mogelijk zich weer bewust te worden van de goddelijke wetten en krachten in zichzelf, om deze te ontwikkelen op een spirituele weg en om daardoor op bewuste wijze weer de verbinding te verkrijgen met de goddelijke wereld.

INHOUD VAN ‘ROZENKRUISERS TOEN EN NU’ (160 pagina’s)

Inleiding: Wat is het rozenkruis?
1 Europa zal een kind baren
2 Wat vertegenwoordigt Christiaan Rozenkruis?

I De klassieke Broederschap van het Rozenkruis
3 De Trigonum Igneum van de Broederschap van het Rozenkruis
4 Wie was Christiaan Rozenkruis?
5 Johann Valentin Andreae, phoenix der renaissance
6 Christianopolis: de gouden draad door de eeuwen heen
7 De zesvoudige overeenkomst van de broeders van het Rozenkruis
8 De algemene wereldhervorming

II De Moderne Broederschap van het Rozenkruis
10 Het drievoudige mysterie van het krachtveld
11 Ontstaan en ontwikkeling van de Geestesschool van het Rozenkruis
12 Het doel van de Geestesschool van het Rozenkruis
13 De drie zuilen van de eeuwige waarheid
14 Wat is een tempeldienst?
15 Rozenkruisers en de maatschappij
16 Jan van Rijckenborgh – modern rozenkruiser en hermetisch gnosticus

Bron: Rozenkruisers toen en nu onder redactie van Konrad Dietzfelbinger, Crystalserie 6

BESTEL ROZENKRUISERS TOEN EN NU

LEES OVER DE BOVENSTAANDE BOEKEN OVER DE GESCHIEDENIS VAN DE ROZENKRUISERS