Universeel christendom en de universele kerk die gebouwd wordt op de zeven heuvelen, hoofdstuk 60 van het Aquarius Evangelie

 

BESTEL HET AQUARIUS EVANGELIE

De zeven dagen van stilte waren voorbij en Jezus, zittende tussen de wijzen zei: De geschiedenis van het leven is wel in deze onsterfelijke grondstellingen samengevat. Zij zijn de zeven heuvelen waarop de heilige stad zal worden gebouwd. Zij zijn de zeven vaste eerste stenen waarop de universele kerk zal rusten. 

Nu ik het voor mij bestemde werk ga opnemen, ben ik mij ten volle bewust van de gevaren op die weg; de beker zal bitter zijn om te drinken en de menselijke natuur zou er met recht voor terugdeinzen. Maar ik heb mijn wil in die van de heilige adem verloren en dus ga ik mijn weg en zal spreken en handelen zoals ik door de heilige adem bewogen word om te spreken en te handelen. De woorden die ik spreek zijn niet van mijzelf; het zijn de woorden van hem wiens wi ik doe. 

De mens is niet ver genoeg gevorderd in heilig denken om de universele kerk te begrijpen en daarom is het werk dat God mij te doen heeft gegeven niet het bouwen van die kerk. Ik ben een boetseerder, gezonden om een model te maken van de kerk die komen moet. Een model, dat de eeuw zal kunnen begrijpen. 

Mijn taak als boetseerder ligt in mijn geboorteland, en dáár, op de grondstellingen, dat de liefde van de zoon van God is, moet ik die liefde openbaren en dáár, in mijn geboorteland, zal het model van die kerk staan. En uit de mensen van eenvoudige afkomst, zal ik twaalf mannen kiezen, die de twaalf onsterfelijke gedachten zullen vertegenwoordigen en deze zullen het model van de kerk zijn. 

In het huis van Juda, mijn eigen bloedverwanten naar het vlees, zullen slechts weinig van mijn zending voor de wereld begrijpen. En zij zullen mij afwijzen, mijn werk verachten, mij valselijk beschuldigen, mij voor de rechtbank van vleselijke mensen brengen die mij zullen veroordelen en mij aan het kruis zullen doden. Maar mensen kunnen de waarheid niet doden; hoewel verbannen, zal zij met grote kracht terugkomen; want waarheid zal de wereld onderwerpen. 

Het model – kerk zal leven. Hoewel de lichamelijke mens zijn heilige wetten, zijn symbolische ritualen en gebruiken zal misbruiken voor persoonlijke doeleinden en tot een uiterlijke vertoning zullen maken, de weinigen zullen door hem het koninkrijk van de ziel vinden. En wanneer de betere eeuw zal komen, zal de universele kerk staan op de zeven grondtellingen en zal volgens het gegeven model gebouwd zijn. 

De tijd is gekomen. Ik ga mijn weg naar Jeruzalem en door de macht van leven geloof en door de kracht door u gegeven. En in naam van God, onze Vader, zal het koninkrijk van de ziel gevestigd worden op de zeven heuvelen. Wen alle volkeren, stammen en talen der aarde zullen binnengaan.

De vredevorst zal zijn plaats op de troon van macht innemen; de drie-enige God zal dan zijn Allen in allen. En de drie wijzen zeiden: AMEN.

Bron: Het Aquarius Evangelie van Jezus de Christus door Levi, hoofdstuk 60

BESTEL HET AQUARIUS EVANGELIE