Dagteksten 180 dagen ode aan de synode: gratis online programma

De herdenking van 400 jaar Synode van Dordrecht onder het motto ‘180 dagen ode aan de synode’, die gestart is op 10 november 2018, biedt machtige mogelijkheden om nieuwe perspectieven voor religie en spiritualiteit te verkennen. Dat vereist een intense concentratie op waarden en inzichten die nu bekend zijn op religieus, filosofisch en spiritueel gebied. Het onderstaande gratis online-programma van 180 dagteksten biedt aanknopingspunten om te komen tot een universeel christendom.

November 2018

dag 001: 10-11-2018 Bekrompenheid loslaten en universaliteit omarmen

dag 002: 11-11-2018 Wat is waarheid ?

dag 003: 12-11-2018 Twaalf verdiepingsvragen  

dag 004: 13-11-2018 De berg als symbool voor het universele pad

dag 005: 14-11-2018 De Dordtse leerregels

dag 006: 15-11-2018 De waarheid is een astrale waarde, door mensen geconcentreerd

dag 007: 16-11-2018 Regressief calvinisme gebaseerd op inlegkunde

dag 008: 17-11-2018 Krishna, Christus en de universele leer

dag 009: 18-11-2018 Pelagius wordt ten onrechte als ketter beschouwd

dag 010: 19-11-2018 Spinoza over God, de Bijbel en religie

dag 011: 20-11-2018 Gnostieke geschriften geven een andere kijk op het christendom

dag 012: 21-11-2018 Zarathoestra als inspirator van het christendom

dag 013: 22-11-2018 De leer van Calvijn is gericht op het knechten van mensen

dag 014: 23-11-2018 Het oorspronkelijke christendom was een mysterieschool

dag 015: 24-11-2018 Waarom de filosoof Coornhert volledig werd ondergeschoffeld

dag 016: 25-11-2018 Wie waren de katharen? 

dag 017: 26-11-2018 De Bijbel: gewaad van de christelijke mysteriën 

dag 018: 27-11-2018 Overeenkomsten tussen christendom en boeddhisme

dag 019: 28-11-2018 De esoterische traditie en het esoterisch christendom

dag 020: 29-11-2018 Over het bovenzinnelijke leven

dag 021: 30-11-2018 Oordeel niet

 

LEES MEER OVER SPIRITUELE KERST

LEES MEER OVER MYSTERIËN EN UITDAGINGEN VAN GEBOORTE, LEVEN EN DOOD

LEES MEER OVER SPIRITUELE PASEN EN PINKSTEREN

December 2018

dag 022: 01-12-2018 Het woord aannemen

dag 023: 02-12-2018 Incarneren op aarde

dag 024: 03-12-2018 Kringlopen doorzien

dag 025: 04-12-2018 Verliezen verwerken

dag 026: 05-12-2018 De twee tot één maken

dag 027: 06-12-2018 Talenten gebruiken

dag 028: 07-12-2018 Vrij komen van begoocheling

dag 029: 08-12-2018 Het opstandingslichaam verwerven

dag 030: 09-12-2018 Het eeuwige nu ervaren

dag 031: 10-12-2018 Het leven respecteren

dag 032: 11-12-2018 Geboorten verwelkomen

dag 033: 12-12-2018 Veroudering accepteren

dag 034: 13-12-2018 Het bewustzijn verruimen

dag 035: 14-12-2018 De liefdewet uitdragen 

dag 036: 15-12-2018 Geluk bevorderen

dag 037: 16-12-2018 Misleiding voorkomen

dag 038: 17-12-2018 Het stervensproces begrijpen

dag 039: 18-12-2018 De innerlijke tempel bouwen

dag 040: 19-12-2018 Geef het heilige niet aan de honden

dag 041: 20-12-2018 De Bergrede

dag 042: 21-12-2018 U bent het licht van de wereld

dag 043: 22-12-2018 Jezelf voorbereiden

dag 044: 23-12-2018 De innerlijke mens in je herkennen

dag 045: 24-12-2018 Je weg bereiden

dag 046: 25-12-2018 Het goddelijke in je geboorte geven

dag 047: 26-12-2018 In dit teken zul je overwinnen

dag 048: 27-12-2018 Je magische geschenken

dag 049: 28-12-2018 Bedreigingen vanuit de wereld en vanuit jezelf

dag 050: 29-12-2018 Je opdracht in het leven

dag 051: 30-12-2018 Je terugblik op het verleden

dag 051: 31-12-2018 Afscheid nemen van je leermeesters

LEES MEER OVER MYSTERIËN EN SYMBOLEN VAN DE ZIEL

LEES MEER OVER MYSTERIËN EN UITDAGINGEN VAN GEBOORTE, LEVEN EN DOOD

LEES MEER OVER MYSTERIËN EN LOFZANGEN VAN GOD, KOSMOS, MENS

 

Januari 2019

dag 053: 01-01-2019 Je talenten ontplooien

dag 054: 02-01-2019 De verborgen schatten in je hart

dag 055: 03-01-2019 Aandacht voor je innerlijke ontwikkeling

dag 056: 04-01-2019 Het geestbewustzijn in je wekken

dag 057: 05-01-2019 Zeven grondstellingen voor je leven

dag 058: 06-01-2019 Neerdaling van de heilige adem

dag 059: 07-01-2019 Mysteriën en symbolen van de ziel

dag 060: 08-01-2019 Woord vooraf over de ziel

dag 061: 09-01-2019 Citaten over stilte en stil zijn

dag 062: 10-01-2019 Drie kleurenplaten en teksten

dag 063: 11-01-2019 Citaten uit symbolen van de ziel

dag 064: 12-01-2019 Citaten over compassie

dag 065: 13-01-2019 Recensies en reviews ‘Mysteriën en symbolen van de ziel’

dag 066: 14-01-2019 Leven vanuit eenheid

dag 067: 15-01-2019 Ontstijgen aan dualiteiten

dag 068: 16-01-2019 De drie graden van de ziel verbinden

dag 069: 17-01-2019 Ontwikkelen in de vier werelden

dag 070: 18-01-2019 De vijf denktoestanden besturen

dag 071: 19-01-2019 Vernieuwen door de zes emanaties

dag 072: 20-01-2019 De zeven gouden sleutels hanteren

dag 073: 21-01-2019 Het achtvoudige pad bewandelen

dag 074: 22-01-2019 Werken met de negen geestelijke gaven

dag 075: 23-01-2019 De ziel als midden

dag 076: 24-01-2019 De ziel als boom

dag 077: 25-01-2019 De ziel als vlam

dag 078: 26-01-2019 De ziel als reiziger

dag 079: 27-01-2019 De ziel als burcht

dag 080: 28-01-2019 De ziel als schepper

dag 081: 29-01-2019 De ziel als zevenvoud

dag 082: 30-01-2019 De ziel als spiegel 

dag 083: 31-01-2019 De ziel als wereldwerker

Februari 2019

dag 084: 01-02-2019 Zijn en niet zijn

dag 085: 02-02-2019 Niet doen

dag 086: 03-02-2019 Geen ophef van eerwaardigheid maken

dag 087: 04-02-2019 Ledig zijn

dag 088: 05-02-2019 Het al is als een blaasbalg

dag 089: 06-02-2019 De geest van de vallei sterft niet

dag 090: 07-02-2019 Hemel en aarde duren eeuwiglijk

dag 091: 08-02-2019 De opperste goedheid is als water

dag 092: 09-02-2019 De weg van de hemel

dag 092: 10-02-2019 Mysterieuze deugd

dag 093: 11-02-2019 De ledige ruimte

dag 094: 12-02-2019 Werk maken van je binnenste

dag 095: 13-02-2019 Je lichaam is als een grote ramp

dag 096: 14-02-2019 Het Tao van de oudheid doorgronden

dag 097: 15-02-2019 Geboren worden in Tao

dag 098: 16-02-2019 Terugkeren tot het leven

dag 099: 17-02-2019 Vanzelf zijn

dag 100: 18-02-2019 Toen Tao verwaarloosd werd

dag 101: 19-02-2019 Jezelf zien in je oorspronkelijke eenvoud

dag 102: 20-02-2019 Anders zijn dan anderen

dag 103: 21-02-2019 De ene spirituele essence

dag 104: 22-02-2019 Het ene omvatten

dag 105: 23-02-2019 Tao verkrijgen

dag 106: 24-02-2019 Toewijding aan Tao

dag 107: 25-02-2019 Het wezen dat alles doorvloeit

dag 108: 26-02-2019 De rust overheerst de beweging

dag 109: 27-02-2019 Geen sporen achterlaten

dag 110: 28-02-2019 Een voorbeeld voor het rijk zijn

Maart 2019

dag 111: 01-03-2019 Je openstellen voor Tao

dag 112: 02-03-2019 De Teh ontvangen

dag 113: 03-03-2019 Het stille midden ervaren

dag 114: 04-03-2019 Je tijdloze natuur volgen

dag 115: 05-03-2019 De weg van het midden gaan

dag 116: 06-03-2019 Zonder begeerte zijn

dag 117: 07-03-2019 Werken met drie tijdloze schatten

dag 118: 08-03-2019 Niets doen dat tegen Tao ingaat

dag 119: 09-03-2019 Tot nieuwe mens transformeren

dag 120: 10-03-2019 De Chinese wijze Lao Zi

dag 121: 11-03-2019 Honderd parafrasen op de Daodejing

dag 122: 12-03-2019 Naar het midden toe stromen

dag 123: 13-03-2019 Wat is het nirwana?

dag 124: 14-03-2019 Bevrijding van samsara

dag 125: 15-03-2019 De geboorte van Boeddha

dag 126: 16-03-2019 Verlichting van Boeddha

dag 127: 17-03-2019 Het sterven van Boeddha

dag 128: 18-03-2019 Uitspraken van Boeddha

dag 129: 19-03-2019 Citaten over muziek

dag 130: 20-03-2019 Citaten over transformatie, verhalen en sprookjes

dag 131: 21-03-2019 Citaten over de zon

dag 132: 22-03-2019 Biografie van Mani

dag 133: 23-03-2019 Biografie van Rumi

dag 134: 24-03-2019 Het mysterie van de graal

dag 135: 25-03-2019 Legenden over de graal

dag 136: 26-03-2019 De graal in jezelf

dag 137: 27-03-2019 Bezinning over de graal

dag 138: 28-03-2019 Verhaal over de herkomst van de graal

dag 139: 29-03-2019 Het graalmysterie van Parzival

dag 140: 30-03-2019 Verhaal over ridder Galahad

dag 141: 31-03-2019 De weg der katharen

April 2019

dag 142: 01-04-2019 In vrede leven met het universum

dag 143: 02-04-2019 Het volmaakte evenwicht bereiken

dag 144: 03-04-2019 Oppassen voor omheiningen

dag 145: 04-04-2019 Niemand oordelen

dag 146: 05-04-2019 Leven om te leren liefhebben

dag 147: 06-04-2019 Binnengaan in de scheppende stilte

dag 148: 07-04-2019 Groeien door voortdurend te vergaan

dag 149: 08-04-2019 Alle geluk en ongeluk aanvaarden

dag 150: 09-04-2019 Het grote heimwee erkennen

dag 151: 10-04-2019 De innerlijke Christus

dag 152: 11-04-2019 Bezwaren tegen orgaandonatie

dag 153: 12-04-2019 Inwijding oude stijl

dag 154: 13-04-2019 De opwekking van Lazarus

dag 155: 14-04-2019 De doortocht

dag 156: 15-04-2019 Door de poort gaan 

dag 157: 16-04-2019 Het mysterie van geboorte en dood

dag 158: 17-04-2019 De innerlijke tempel reinigen

dag 159: 18-04-2019 Overgave aan je innerlijke meester

dag 160: 19-04-2019 Nieuwe innerlijke kracht betonen

dag 161: 20-04-2019 De cruciale overwinning op jezelf

dag 162: 21-04-2019 Bevrijding van de innerlijke mens

dag 163: 22-04-2019 Geest, ziel en lichaam één laten worden

dag 164: 23-04-2019 Liefde voor alles en allen

dag 165: 24-04-2019 Deel krijgen aan de eeuwigheid

dag 166: 25-04-2019 De transfiguratie aanschouwen

dag 167: 26-04-2019 Het licht van de wereld volgen en zijn

dag 168: 27-04-2019 Zelfinwijding op basis van zelfautoriteit

dag 169: 28-04-2019 Opgetrokken worden in een ander gebied

dag 170: 29-04-2019 Vervuld worden van de heilige geest

dag 171: 30-04-2019 Inleiding mysteriën van geboorte, leven en dood

Mei 2019

dag 172: 01-05-2019 Het goddelijke ervaren

dag 173: 02-05-2019 Dimensies onderscheiden

dag 174: 03-05-2019 Bewust waarnemen, denken en doen

dag 175: 04-05-2019 Esoterisch onderricht ontvangen

dag 176: 05-05-2019 Reinigingen realiseren

dag 177: 06-05-2019 God lofprijzen

dag 178: 07-05-2019 Geestelijke krachten assimileren

dag 179: 08-05-2019 De weg van de godsvrucht gaan

dag 180: 09-05-2019 De gnosis verkondigen