Acht actieboeken van uitgeverij Rozenkruis Pers: korting van november 2018 tot maart 2019

BESTEL DEZE BOEKEN NU MET KORTING

Van 1 november 2018 tot 1 februari  2019 zijn acht boeken van Rozenkruis Pers tijdelijk met een interessante korting aan te schaffen

1. Het kind van overal en nergens, van € 19,50 voor € 9,50
Dijkstra, J. | jeugdboek vanaf 9 jaar | softback | 220 x 140 mm | 192 blz. | bestelnr. 1242 | 9789067324595
Sem woont in het bos. Als hij vakantie heeft gaat hij iedere dag naar zijn holle boom. Daar kan hij naar ‘een land zonder tijd’ reizen, waar hij Krista, ‘een kind van overal en nergens’, leert kennen, die hij maar af en toe ook echt ziet. Sem gaat op weg naar de koning. Onderweg beleeft hij fantastische avonturen. Een spannend verhaal voor kinderen vanaf een jaar of negen waarin universele levenslessen en filosofische en spirituele thema’s speels maar treffend aan de orde komen.
LEES EEN BOEKFRAGMENT

2. Het Graalmysterie van Parzival, van € 24,50 voor € 14,50
Kleiberg, B. | hardback | 235 x 154 mm | 288 blz. | bestelnr. 1171 | 9789067323284
Het graalverhaal van Wolfram von Eschenbach (1210) is één van de grootste cultuurschatten van de Middeleeuwen. Kelten en Germanen hebben hun sporen erin achtergelaten, Provençaalse troubadours vertolken het graalthema, en tot in onze tijd gaat er onmiskenbaar een magische aantrekkingskracht vanuit. De auteur ontvouwt de vele aspecten van dit machtige epos, en laat zien hoe zij het menselijke innerlijk spiegelen. Onze chaotische tijd vraagt om een actuele ontsluiering van het mysterie-weten dat met de graal verbonden is, en dit boek maakt de verborgen spirituele kracht zichtbaar.
LEES EEN BOEKFRAGMENT

3. Jacob Boehme, een biografie, van € 18,00 voor € 8,50
Wehr,G.| softback | 219 x 138 mm | 198 blz.| bestelnr. 1134 | 9789067322423
Biograaf Gerhard Wehr (die ook een biografie schreef over Rudolf Steiner en Meester Eckehart) beschrijft Jacob Boehme’s leven en zijn gedachtengoed. Boehme was filosoof en mysticus en leefde aan het begin van de Renaissance. Boehme verklaarde in zijn werken God, de kosmos, de mens, en de Christus. In deze biografie vertelt Wehr over het leven en werk van Boehme, op basis van feiten en Boehmes eigen geschriften.
LEES EEN BOEKFRAGMENT

4. Levend in de eenvoud van Christus, van € 18,00 voor € 9,50
Boehme, J. | hardback | 225 x 145 mm | 131 blz. | bestelnr. 1126 | 9789067321983
Jacob Boehme was zelf schoenmaker en van eenvoudige afkomst. Zijn zoektocht naar Christus beschrijft hij in dit boek. Voor Boehme is Christus niet onbereikbaar ver verheven. De zoektocht kan daarom niet anders dan in de mens plaatsvinden: God is immers in de mens werkzaam. Boehme baseert zich in dit boek onder andere op oude hermetische geschriften. In deze bloemlezing zijn verschillende teksten van Boehme opgenomen die een goed beeld geven van zijn gedachtengoed.
LEES EEN BOEKFRAGMENT

5. Over het bovenzinnelijke leven, van € 11,00 voor € 5,50
Boehme,J.| hardback | 157 x 113 mm | 69 blz.| bestelnr. 1038 | 9789067322089
Boehme ziet de ziel als het diepste wezen van de mens. Dit idee komt in al zijn werken terug. In dit boek vindt hij, in de vorm van een samenspraak tussen leraar en leerling, antwoorden op vragen over de ziel. Zo wordt de vraag gesteld ‘hoe de ziel tot goddelijk aanschouwen kan komen en wat haar zaligheid en ondergang kan zijn.’ Of de vraag ‘wat er na deze wereld zal zijn als alles vergaat.’
LEES HET BOEKJE DIGITAAL

6. Het mysterie der Zaligsprekingen, van € 9,50 voor € 3,50
J. van Rijckenborgh | softback | 219 x 139 mm | 101 blz. | bestelnr. 1027 | 9789067321099
In de Bijbelse Bergrede nemen de Zaligsprekingen een bijzondere plaats in. Gewoonlijk worden ze beschouwd als een beloning in de toekomst voor een moreel hoogstaand leven. De verklaringen van J. van Rijckenborgh maken duidelijk dat de teksten van een heel andere orde zijn, met een zeer actuele waarde. De negen zaligsprekingen stellen ons voor het negenvoudige pad tot ware menswording, voor een pad dat iedere vastbeslotene in zelfvrijmetselarij kan gaan.
LEES EEN BOEKFRAGMENT

7. Transfiguratie, van € 7,00 voor € 3,95
C.de Petri | softback | 194 x 124 mm | 44 blz.| bestelnr. 1022 | 9789067321600
Waarlijke bevrijding vereist wedergeboorte van de volkomen bewuste, onsterfelijke ziel, verbonden met de geest. Alleen een wedergeboren ziel kan de oorspronkelijke goddelijke wereld van eeuwige vrede binnengaan. Die fundamentele wedergeboorte is te bereiken door middel van een proces, waarvan de sporen in de oerwijsheid van alle tijden te vinden zijn, van Hermes tot Christus, van de Upanishads tot Tao: dank zij een totaal nieuwe levenshouding wordt de ziel gewekt, verstand en bewustzijn worden getransformeerd door zelfkennis en ‘niet-zijn’. De volmaakte Adem des Levens, transfigureert het gehele wezen.
LEES EEN BOEKFRAGMENT

8. De Egyptische Oergnosis deel 4, van € 28,50 voor € 18,50
J. van Rijckenborgh | hardback | 233 x 153 mm | 270 blz. | bestelnr. 1012 | 9789067320658
Deel 4 bevat boek 13 t/m 17 van het Corpus Hermeticum, die de resultaten op het pad van bevrijding beschrijven: Hoe het hart kan veranderen en vrijgemaakt kan worden. Hoe het stil worden voor God werkt als een suprême geneesmiddel. Hoe ieder die de weg van de ziel gaat, verbonden is met ieder ander. En hoe dit proces nieuwe, onsterfelijke vermogens ontsluit. Wie in waarheid zoeken, zullen de roep die hen vanuit de Hermetische wijsheid tegemoet klinkt, verstaan en volgen.
LEES EEN BOEKFRAGMENT (ook onderdeel van het boek Mysteriën en lofzangen van God, kosmos, mens).