De weg naar de hoogste wijsheid volgens Jacob Boehme

 

Er voert een zeer eenvoudige kinderweg naar de hoogste wijsheid. De wereld kent die niet. U moogt haar (de wijsheid) niet in verre plaatsen zoeken, zij staat voor uw zieledeur en klopt. Vindt zij een ledig gelaten plaats in de ziel, dan zal zij zich daarin openbaren en zich daarin meer verheugen dan de zon in de elementen.

6 Jacob Boehme weg hoogste wijsheid citaat spirituele teksten spreuk

Indien zij, de ziel, zich aan de wijsheid ten eigendom geeft, dan doordringt zij de ziel met haar vuurvlammende liefde en ontsluit haar alle geheimenis. Indien u door God werd waardig gekeurd om door Hem in uw ziel het licht te laten ontbranden, dan zoudt u onuitsprekelijke woorden Gods van een dergelijke kennis horen, smaken, ruiken, voelen en zien.

Daar is pas sprake van een ware Theosofische Pinksterschool, waar de ziel van God geleerd wordt. Dan is het moeitevolle vorsen voorbij. Alle poorten staan open. Ook kan een zeer eenvoudig mens op dit punt komen, als hij maar niet zichzelf wederstaat met zijn willen en draven.

Want het ligt reeds in de mens; het behoeft slechts door Gods Geest gewekt te worden. Ik wenste wel, dat u het allen tezamen goed mocht verstaan. Ik zou het u graag nog eenvoudiger willen vertellen, maar vanwege de grote diepte en ook vanwege de onwaardigen, mag dit niet gebeuren.

Christus spreekt (in Matth 7:7): “Zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal worden opengedaan”. Niemand kan het de ander geven; ieder moet het zelf van God ontvangen. Aanleiding kan de één de ander zijn, maar het verstand kan hij hem niet schenken. Echter weet: voor u, middernachtelijke landen, bloeit een lelie!

Bron: Bloemlezing Levend in de eenvoud van Christus van Jacob Boehme

LEES MEER OVER HET BOEHME-SYMPOSION OP ZATERDAG 3 NOVEMBER 2018

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *