Bloemlezing van het werk van Jacob Boehme – Levend in de eenvoud van Christus

 

BESTEL LEVEND IN DE EENVOUD VAN CHRISTUS

De bloemlezing ‘Levend in eenvoud van Christus’ van Jacob Boehme (fakkeldrager van het Rozenkruis 7) is een herziene versie van een boek dat in 1915 uitkwam onder de naam ‘Uren met Jacob Boehme’ en werd geschreven door prof. dr. Arnold de Hartog. In de bovenstaande podcast spreekt Maartje Letema over deze uitgave met Doride Zelle. Hieronder volgen enkele gedeelten uit de bloemlezing die in de podcast worden geciteerd. Dit blog-artikel wordt afgesloten met een tekst uit ‘Levend in de eenvoud van Christus’ die door Hannie te Grotenhuis is voorgedragen op het Boehme-symposion in november 2019 op het conferentiecentrum Renova.

“Het leven bestaat uit strijd totdat het bewustzijn gebaard zal worden en de vreugde zal tenslotte nog groter worden.”

“De rede spreekt: ‘Waarom heeft God een pijnlijk, lijdend leven geschapen? Kon het leven niet zonder lijden en kwelling in betere omstandigheden worden geplaatst, aangezien Hij aller dingen grond en aanvang is? Waarom duldt Hij de tegenstand. Waarom verbreekt hij niet het boze, opdat er alleen goed zij in alle dingen?
Antwoord: Geen ding kan zich zelf zonder tegenstand leren kennen. Want, als het niets heeft dat hem weerstaat, gaat het in het onbestemde verder door en keert niet weer tot zichzelf in. Indien het echter niet tot zichzelf ingaat als in hetgeen waaruit het oorspronkelijk is uitgegaan, dan weet het niets van zijn staat.”   

“Niemand mag hoger van mij denken dan hij hier ziet. Want het werk van mijn arbeid is niet van mij, ik bezit het slechts naar de mate het mij van de Heer vergund wordt. Ik ben slechts zijn werktuig waarmee Hij doet wat Hij wil. Dit meld ik u ter waarschuwing, opdat niet iemand een mens bij mij zoeke die ik niet ben, als ware ik een man van kunst en hoge rede. Maar ik leef in zwakheid en kinderlijkheid, in de eenvoud van Christus.”

 

BESTEL LEVEND IN DE EENVOUD VAN CHRISTUS

Er voert een kinderlijk eenvoudige weg naar de hoogste wijsheid.
De wereld kent die weg niet.
U moet de wijsheid niet in verre plaatsen zoeken;
zij staat voor uw zieledeur en klopt.
Vindt zij een ledig gelaten plaats in de ziel,
dan zal zij zich daarin openbaren,
en zich daarin meer verheugen dan de zon in de elementen.

6 Jacob Boehme weg hoogste wijsheid citaat spirituele teksten spreuk

Indien nu de ziel zich aan de wijsheid overgeeft,
dan doordringt zij de ziel met haar vuurvlammende liefde
en ontsluit voor haar alle geheimen.

Indien u door God wordt waardig gekeurd
om door Hem in uw ziel het licht te laten ontbranden,
dan zult u onuitsprekelijke woorden Gods van een dergelijke kennis
horen, smaken, ruiken, voelen en zien.

Waar de ziel van ‘God-geleerd’ wordt,
daar is pas sprake van de ware Theosofische Pinksterschool.
Dan is het moeitevolle vorsen voorbij.

Alle poorten staan open.
Elk mens, zelfs de meest eenvoudige, kan op dit punt komen,
zodra hij maar zijn eigen willen en draven opgeeft.
Want het ligt reeds in de mens;
het behoeft slechts door Gods Geest gewekt te worden.

Ik zou wensen dat u het allen goed mocht verstaan.
Ik zou het u graag nog eenvoudiger willen vertellen,
maar vanwege de grote diepte en ook vanwege de onwaardigen,
mag dit niet gebeuren.

Christus spreekt in Mattheüs 7 vers 7
‘Zoekt, zo zult u vinden, klopt, zo wordt u opengedaan’.
Niemand kan het de ander geven;
ieder moet het zelf van God ontvangen.
Aanleiding kan de een de ander zijn,
maar het verstand kan hij hem niet schenken.
Echter weet: voor u, middernachtelijke landen, bloeit een lelie!”

Bron: Bloemlezing Levend in de eenvoud van Christus van Jacob Boehme

BESTEL LEVEND IN DE EENVOUD VAN CHRISTUS

LEES OVER DE BOVENSTAANDE ACTIEBOEKEN VAN EN OVER JACOB BOEHME