De geest van de vallei sterft niet, strofe 6 van de Daodejing en een commentaar

Daodejing.006

De geest van de vallei sterft niet,
men noemt haar de mystieke Moeder.

De deur van de mystieke Moeder
is de Wortel (Oorsprong) van Hemel en Aarde.

Het gaat eeuwiglijk door
en schijnt altijd (als stoffelijk) te blijven bestaan.
Houdt u er altijd aan,
en gij zult niet behoeven te bewegen.

Bron: Mysteriën van Tao en de Daodejing

De geest van de vallei is het symbool van het hartheiligdom, het middelpunt van de microkosmos. Zij is de mystieke M, de rozeknop, het oeratoom. De geest van de vallei sterf nimmer. Allen die een rozeknop, een oeratoom bezitten, dragen het onsterfelijke mét zich.

Dit oeratoom, deze rozeknop, deze zetel van het ware leven, bevat denkvermogen, leven, energie en wil, en het straalt vurige, opaliserende, prismatische kleuren uit. Dit is bij insiders algemeen bekend en het is duidelijk dat men aan de straling van de roos, aan de diepte van de opalengloed en aan het lichtende vermogen kan bemerken of de knop van de roos inderdaad geopend is. Is dat het geval, dan kan God, de geest van de vallei, tot de mens spreken. Dan kan God in de vallei tot de mens spreken.

Uit het spreken van God tot en in de dialectische mens, uit deze stralingen, is de gehele transfiguristische omwending te verklaren. Uit de arbeid van de zetel van het ware leven komt alle genezing voort en het is dus duidelijk waarom in de Daodejing gesproken wordt over de mystieke Moeder. Zoals de moeder het kind baart, zo zal uit de zetel van het leven de nieuwe mens opwaken. Aldus is de deur van de mystieke Moeder de oorsprong van de werkelijkheid.

Het nieuwe denken, het nieuwe leven, de nieuwe levensenergie en de nieuwe wil moeten dus in het hart geboren worden. Alles wat aan zogenaamd vernieuwend leven uit het hoofdheiligdom voortkomt, kan onmogelijk vernieuwend en bevrijdend zijn. U moet dat inzien: alles wat u op de gewone wijze bedenkt en wilt en stelt en overweegt, eventueel met de beste bedoelingen, is werkzaamheid uit en van de gewone levensbron van het ik. Daarom dient uit en door hart het hoofd te worden overwonnen.

Indien u op andere wijze, de tegenovergestelde wijze, het pad zou willen vinden, zou u ongetwijfeld de weg van het occultisme bewandelen, dus de weg van vernageling aan het wiel van geboorte en dood. Daarom dient het gehele bewustzijn van de gewone natuur aan de geopenbaarde God in ons, de mystieke Moeder, te worden overgegeven.

Van de zetel van het leven gaat een levensstroom uit, een vurige opaliserende stroom, waarin alle kleuren aanwezig zijn, doch met een duidelijk blauw-gouden gloed. Werp u in die stroom in zelfovergave. Laat niet het animale ik spreken en heersen in uw microkosmos, doch het goddelijke wezen in u. Dan zult u zich niet behoeven te bewegen. U moet dat niet verstaan in de zin dat u lui moet zijn. U zult door de deur van de mystieke moeder een nieuwe werkelijkheid binnengaan en ontmoeten, en behoren tot het nieuwe ras: het volk van God.

Bron: hoofdstuk 6 van De Chinese Gnosis van J. van Rijckenborgh en Catharose de Petri