18 Citaten over compassie uit het boek ‘Mysteriën en symbolen van de ziel’ voor de maand van de spiritualiteit 2017

Giraf is het landdier met het grootste hart en de langste nek

Binnen het boeddhisme wordt gesproken over liefdevolle vriendelijkheid, een zielekwaliteit die tegenwoordig ook wel wordt aangeduid met heartfulness of compassie.

Mysteriën en symbolen van de ziel, hoofdstuk 1

 

Mindful en heartful leven is slechts een begin op het spirituele pad. Op de gnostieke weg wordt er op basis van gewaarzijn, een ontvankelijkheid voor het heilige en door innerlijke verheffing, geleidelijk een persoonlijk, lichtend zielekleed geweven.

Mysteriën en symbolen van de ziel, hoofdstuk 2

 

Invloeden vanuit de ziel komen tot uitdrukking in deugden zoals barmhartigheid, liefde, harmonie in woord en daad, mild geduld en gelijkmoedigheid.

Mysteriën en symbolen van de ziel, hoofdstuk 3

 

Voor wie overwinnend omhoog gaan is er een beloning boven woorden: het vermogen om de mensheid te zegenen en te redden.

Mysteriën en symbolen van de ziel, hoofdstuk 4

 

De giraf is het landdier met het grootste hart (symbool voor liefde en mededogen) en de langste nek (symbool voor overzicht, inzicht en intuïtie). De giraf kijkt met mildheid naar wat zich aandient, communiceert vanuit zijn hart en zoekt naar verbinding en helderheid.

Mysteriën en symbolen van de ziel, hoofdstuk 5

 

De wilde dieren in jezelf verdwijnen niet zomaar op het spirituele pad. Het gaat erom dat je erin slaagt om over hen te heersen, dat je – net als Daniël in de leeuwenkuil – door een gerichtheid op het goddelijke voorkomt dat zij schade aanrichten, dat je ze tam maakt.

Mysteriën en symbolen van de ziel, hoofdstuk 6

 

Liefde is de sterkste kracht in het universum. Liefde is essentieel om wonden die in het verleden zijn ontstaan te helen. Liefde is essentieel om het hoogste in de mens en in de kosmos tot ontwikkeling te laten komen. Liefde is de vervulling van de wet.

Mysteriën en symbolen van de ziel, hoofdstuk 7

 

Het werkelijke geloof niet het aanvaarden van een leer is, maar het denken, voelen en doen van het goede op basis van het weerkaatsen van het goddelijke licht.

Mysteriën en symbolen van de ziel, hoofdstuk 8

 

In zielescholen werken mensen samen om het goede, het schone en het ware te bevorderen vanuit het verlangen naar een mooie wereld waarin de mensen respectvol met elkaar omgaan en aandacht hebben voor natuur en milieu en misschien ook voor God of het transcendente.

Mysteriën en symbolen van de ziel, hoofdstuk 9

 

Het elektrische veld van het hart is ongeveer 100.000 maal sterker dan dat van het brein. En het magnetische veld van het hartcentrum is circa 5.000 maal sterker dan dat van de hersenen.

Mysteriën en symbolen van de ziel, hoofdstuk 10

 

De vruchten van de geest zijn liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.

Mysteriën en symbolen van de ziel, hoofdstuk 11

 

Teneinde de mens de mogelijkheid te bieden zich te bevrijden uit die grauwe en lichtloze realiteit dalen regelmatig afgezanten uit de goddelijke wereld af naar de aarde om, net als Prometheus, het vuur van de goden naar de mensen te brengen.

Mysteriën en symbolen van de ziel, hoofdstuk 12

 

In veel culturen staat de gans symbool voor de menselijke ziel. Ganzen worden ook in verband gebracht met ziele-kwaliteiten als waakzaamheid, liefde en trouw. Bij onraad beginnen ze namelijk meteen te gakken en een ganzenpaartje blijft levenslang bij elkaar.

Mysteriën en symbolen van de ziel, hoofdstuk 13

 

Binnen de Moderne Devotie gingen mensen gezamenlijk een innerlijke weg en zetten zij zich in voor onderwijs aan de jeugd en verbetering van de leefomstandigheden van de bevolking.

Mysteriën en symbolen van de ziel, hoofdstuk 14

 

De magiër is een schepper: hij gebiedt in de hemel en verwerkelijkt op aarde ten dienste van zijn medemensen. Dat is mede mogelijk omdat hij beschikt over een vernieuwd en transparant zielekleed, een vernieuwd slangenvuur en een geopend en ontwikkeld kruinchakra.

Mysteriën en symbolen van de ziel, hoofdstuk 15

 

De zeven rode rozen op het zwarte kruis verwijzen naar een zuivering van de begeerte-natuur op het kruis van de materiële werkelijkheid.

Mysteriën en symbolen van de ziel, hoofdstuk 16

 

Het is steeds de kunst om schoonheid in alles te ontdekken en te ervaren,  want daardoor kan de ziel zich in de wereld openbaren.

Mysteriën en symbolen van de ziel, hoofdstuk 17

 

Wonderen gebeuren van nature als uitingen van liefde. Het echte wonder is de liefde die ze inspireert. Dat wil zeggen: alles wat uit liefde voortkomt is een wonder.

Mysteriën en symbolen van de ziel, hoofdstuk 18