Citaten uit de negen spirituele teksten van ‘Mysteriën van Tao’

Citaat Spirituele teksten Mysterien van Tao.111

Waarom kunnen stromen en zeeën
koningen aller wateren zijn?
Omdat zij bedreven zijn in het lager zijn.
Daarom kunnen zij koningen aller wateren zijn.
Daarom:  Wil de Wijze boven het volk uitstaan,
dan moet hij in spreken daaronder blijven.
Wil hij voor het volk uit staan,
dan moet hij daarachter zich houden.

Daodejing, gedeelte van strofe 66

Citaat Spirituele teksten Mysterien van Tao.112

Wordt de Kracht vervolmaakt,
komt de wijsheid naar buiten
en geen der tienduizend dingen
blijft buiten je macht.
De vorm van het hart
is van nature daarmee gevuld
en daarvan doordrongen
en van nature zo gegroeid en vervolmaakt.

Nei Ye

Citaat Spirituele teksten Mysterien van Tao.113

Als je niet in jezelf vastzit
dan openbaren de dingen zich vanzelf aan je.
Als ons hart beweegt is het als stromend water.
Door stil te zijn wordt het als een spiegel.
Het weerkaatst alles als een echo.
Eerst is alles chaotisch en onzichtbaar.
Dan komt de stilte en wordt alles helder.

Zhuang Zi

Citaat Spirituele teksten Mysterien van Tao.114

Als men voortdurend niet-is
kan men zijn verborgen geheimenis zien;
Als men voortdurend is
kan men er enkel de begrensde Vorm van zien.
Deze beiden, Zijn en Niet-zijn,
komen uit hetzelfde voort,
en hebben verschillende naam.
Beiden zijn zij geheimzinnig.

Daodejing, gedeelte van strofe 1

Daodejing strofe 11 gedeelte.115

Al verenigt men dertig spaken in één naaf,
in wat er niet is, ligt de bruikbaarheid van de wagen.
Al wordt leem gevormd tot vaatwerk, in wat er niet is,
ligt de bruikbaarheid van het vaatwerk.
Al worden deuren en vensters uitgehakt om een huis te maken,
in wat er niet is, ligt de bruikbaarheid van het huis.

Daodejing, gedeelte van strofe 11

Citaat Spirituele teksten Mysterien van Tao.116

Tao is eeuwig Wu Wei,
en toch is er niets, wat Het niet doet.
Als koningen en vorsten Wu Wei konden blijven,
zouden alle mensen zich hervormen.
Als zij na die hervorming toch nog bewegen wilden,
zou ik ze met het simpele wezen
dat geen naam heeft (Tao) bedwingen.

Daodejing, gedeelte van strofe 37

Citaat Spirituele teksten Mysterien van Tao.117

Welnu, het is omdat ik mededogen heb
dat ik daardoor moedig kan zijn.
En het is omdat ik spaarzaam ben,
dat ik daardoor vrijgevig kan zijn;
en het is omdat ik niet aanneem
dat ik vooraan sta in de wereld,
dat ik daardoor het hoofd kan zijn
van diegenen met volledig talent.

Daodejing, gedeelte van strofe 77

Citaat Spirituele teksten Mysterien van Tao.118

De Weg van de hemel,
lijkt die niet op het spannen van een boog?
Het hoge gaat omlaag,
het lage komt omhoog.
Waar te veel is, wordt verminderd,
waar te weinig is, wordt aangevuld.
De Weg van de hemel neemt weg waar te veel is,
en vult aan waar te weinig is.

Daodejing, gedeelte van strofe 67

Citaat Spirituele teksten Mysterien van Tao.119

Betracht men Tao voor zichzelf, dan is de Teh waarachtig.
Betracht men Tao in het gezin, dan is de Teh meer dan genoeg.
Betracht men Tao in de gemeente, dan werkt de Teh onafgebroken.
Betracht men Tao in de staat, dan is de Teh overvloedig.
Betracht men Tao in de tijd, dan is de Teh universeel.

Daodejing, gedeelte van strofe 54