Verkiezing van het beste spirituele boek 2017 uit shortlist: CPNB nomineerde alleen boeken van buitenlandse auteurs

2017 beste Spirituele boek 2017 maand van de spiritualiteit 2017

Stichting Collectieve Propaganda voor het Nederlandse Boek (CPNB) organiseert sinds 2013 jaarlijks van de maand van de Spiritualiteit in Nederland om de verkoop van spirituele boeken van Nederlandse uitgevers te bevorderen. Een onderdeel daarvan is de verkiezing van Het beste spirituele boek van het jaar. Vorig jaar waren twee van de door CPNB genomineerde titels van een Nederlandse auteur: Als jouw leven een cirkel is, waar sta je dan? van Inez van Oord en Go East van Stine Jensen.

2016 Beste Spirituele boek nominaties shortlist maand van de spiritualiteit 2016

Hoewel er jaarlijks honderden spirituele boeken van Nederlandse auteurs worden uitgegeven, bevinden zich onder de ingestuurde uitgaven van 2016 geen titels die in aanmerking komen voor het predikaat ‘Het beste spirituele boek 2017’, want de vijf genomineerde boeken die vermeld staan op de shortlist die op 13 januari 2017 aan het begin van de maand van de spiritualiteit 2017 is gepubliceerd zijn allemaal van buitenlandse auteurs.

Om aandacht te vragen voor de Maand van de spiritualiteit nodigt de CPNB organisaties uit om in de betreffende periode activiteiten te organiseren die betrekking hebben op spiritualiteit. Die worden dan vermeld op de activiteitenkalender van de website van de maand van de spiritualiteit. Bovendien wordt er jaarlijks een auteur gevraagd om een essay te schrijven dat aansluit op het thema dat in de maand centraal staat.

Voor de maand van spiritualiteit 2017 met het thema compassie schreef Rosita Steenbeek op uitnodiging het fijnzinnige en waardevolle essay ‘Heb uw vijanden lief, een titel die is ontleend van aan een uitspraak van Jezus in de Bijbel (Matteüs 5:43). Een gedrukte versie van het essay (oplage 14.000) is verkrijgbaar in boekwinkels voor 3,50 euro. Een digitale versie is voor hetzelfde bedrag verkrijgbaar bij webshops.

De vakjury die uit de door het CPNB genomineerde titels ‘Het beste spirituele boek’ mag kiezen bestaat dit jaar, evenals vorig jaar, uit Jacobine Geel (presentatrice KRO-NCRV), Marije van Beek (redacteur Trouw) en Kitty Geerts (werkzaam bij een boekwinkel). Vorig jaar profiteerde Kosmos Uitgevers van de felbegeerde prijs die Jacobine Geel in haar talkshow Jacobine op zondag uitreikte aan een bekende Nederlander die haar eerste boek had geschreven (op de vierde plaats in de afbeelding): Inez van Oord, oprichter van onder andere de succesvolle tijdschriften Seasons en Happinez. Hieronder volgt een beschrijving van de vijf boeken die door de Stichting Collectieve Propaganda voor het Nederlandse Boek genomineerd zijn voor de prijs ‘Het beste spirituele boek 2017’.

1. De weg – Wat Chinese filosofen over het goede leven leren door Michael Puett en Christine Gross-Loh uit de Verenigde Staten. Het zou best eens kunnen dat uitgeverij Ten Have dit jaar wordt beloond met de prijs voor het uitgeven van de New York Times International Bestseller ‘De weg, wat Chinese filosofen over het goede leven leren’ (op de vierde plaats in de afbeelding boven dit artikel), want het is een waardevol boek dat minder psychologisch en meer spiritueel is dan de andere vier titels. Ten Have was in 2007 samen met Trouw en KRO-NCRV initiatiefnemer voor de maand van de spiritualiteit. Later heeft de uitgeverij zich uit de organisatie teruggetrokken. Voor de website bol.com schreef Annemiek Buijs de volgende recensie over het boek ‘De weg, wat Chinese filosofen over het goede leven leren van Michael Puett en Christine Gross-Loh.

Beste Spirituele boek 2017 verkiezing maand van de spiritualiteit De weg wat Chinese filosofen ons over het goede leven leren

Introductie in de Chinese filosofie door de populaire Amerikaanse Harvard hoogleraar Chinese geschiedenis Michael Puett (1964) en journaliste Christine Gross-Loh. Aan de hand van ideeën van vijf Chinese filosofen uit de periode 600-200 v. Chr. (Confucius, Mencius, Lao Zi, Zhuang Zi en Xun Zi) leggen de auteurs op toegankelijke en praktische wijze uit hoe de moderne mens een goede leefwijze kan ontwikkelen. Het gaat niet om doctrines maar om eenvoudige gedragingen in het dagelijkse leven op het gebied van relaties, carrière en opvoeding. Het gaat om de problemen die we tegenkomen op De Weg die we gaan. De kern is niet zelfverwerkelijking in afzondering, maar een beter mens worden in relatie tot anderen en de omgeving. Riten leren ons beter te reageren en geest en hart een te laten worden. Praktische en concrete ethische filosofie. Een inspirerende kennismaking met de Chinese filosofie, die gezien de populariteit in Amerika ook in Nederland en België een groot publiek zal aanspreken.

2. Nooit meer te druk – een opgeruimd hoofd in een overvolle wereld van Tony Crabbe uit het Verenigd Koninkrijk

Dit is een helder en praktisch boek dat je helpt om een van de grote problemen van het moderne leven aan te pakken: je bent te druk. Wat Marie Kondo doet voor je huis, doet Tony Crabbe voor je hoofd en je leven. Je inbox en to-dolijst puilen uit, veel mensen verwachten iets van je en burn-out is de grootste bedreiging op de werkvloer. Maar Nooit meer te druk is geen timemanagementboek, Tony Crabbe gebruikt nieuw psychologisch onderzoek en biedt heldere strategieën voor een opgeruimd hoofd en leven, met gerichte aandacht op wat je doet. Daily Express schreef: “Een levensveranderend boek dat evalueert wat je aan het doen bent, waarom je het doet en op welke manier.”

Beste Spirituele boek 2017 verkiezing maand van de spiritualiteit Magisch brein magisch hart

3. Magisch brein, magisch hart – ontdek de kracht van compassie van James Dotty uit de Verenigde Staten

Waar komen liefde, genegenheid, plezier en geluk vandaan? Het brein of het hart? Neurochirurg James Doty onderzoekt het aan de hand van de levenslessen die hij op jonge leeftijd leerde. In Magisch brein, magisch hart combineert hij zijn bijzondere levensverhaal met de wetenschap achter mindfulness en compassie, en vertelt hij hoe we ons leven fundamenteel kunnen veranderen door te luisteren naar ons brein en ons hart open te stellen. Jon Kabat-Zinn schrijft: ‘Eens in de zoveel tijd is er iemand die in staat is om zijn of haar levensverhaal zo te vertellen dat het anderen inspireert het beste in zichzelf te ontdekken. Er zit genoeg magie in dit boek.’

4. Rusteloosheid – pleidooi voor een mateloos leven door Ignaas Devisch uit België

We werken minder, maar we hebben meer te doen. We hebben meer vrije tijd, maar we slapen minder. Terwijl we klagen over de drukte, de gejaagdheid en dreigende burn-outs, plannen we onze dagen vol. Kortom, we proppen alles vol en zijn niet langer in staat om te lummelen of werkelijk niets te doen. Wie denkt dat rusteloosheid een ziekte is van deze tijd, heeft het mis. Al eeuwenlang zoekt de mens een uitweg voor een probleem dat hij zelf veroorzaakt: een te vol leven. Maar is die rusteloosheid werkelijk een probleem, of is het juist een van onze voornaamste drijfveren? Passie, creativiteit en verlangen bestaan bij gratie van ongedurigheid, aldus filosoof en medicus Ignaas Devisch. In weerwil van alle pleidooien om te vertragen en de roep om spiritualiteit en ascese, breekt dit boek een lans voor de positieve kanten van een mateloos leven.

5. Falen, opnieuw falen, steeds beter falen – wijze en liefdevolle woorden bij het begin van een nieuwe levensfase van Pema Chödrön uit Canada.

Wat doen we als het leven niet verloopt, zoals we verwacht hadden? We zeggen: “Ik heb gefaald.” Maar wat als falen nou niet alleen oké is, maar de meest directe weg naar een completer en meer vervuld leven? Daarmee biedt Pema Chödrön ons een verrassende nieuwe kijk op onverwachte wendingen en valkuilen op ons levenspad, waardoor we nieuwe mogelijkheden en perspectieven gaan zien. Deze woorden zijn bedoeld voor iedereen die een levensfase afsluit en een sprong in een onbekende, onzekere toekomst waagt. Met een uitgebreid interview over haar persoonlijke ervaringen met falen en opnieuw beginnen.