Negen citaten uit het boek ‘Mysteriën van Tao en de Daodejing’ van Elly Nooyen

Tao Citaat mysterien van tao 1

Wie leert om in harmonie met Tao te leven wordt door Lao Zi ‘een koning’ genoemd. Geen uiterlijke koning, maar een innerlijke. De Daodejing wordt daarom ook wel ‘een vorstenspiegel’ genoemd.

Mysteriën van Tao en de Daodejing, hoofdstuk 1

Tao Citaat mysterien van tao 2

Tao kunnen wij niet waarnemen, maar de kracht, de werking die van Tao uitgaat – de Teh –  is te ervaren. De Teh is de openbaring van Tao, deze wordt ook wel ‘Deugd’ genoemd.

Mysteriën van Tao en de Daodejing, hoofdstuk 2

Tao Citaat mysterien van tao 3

De Teh maakt het niet alleen mogelijk dat al het beslaande zich op zijn eigen manier kan ontwikkelen en tot bloei komt, maar ook dat alles uiteindelijk terugkeert tot in Tao.

Mysteriën van Tao en de Daodejing, hoofdstuk 3

Tao Citaat mysterien van tao 4

Wanneer een mens zich als doel stelt: ik ga de weg tot Tao, dan vormt zijn willen de grootste hindernis om het doel te bereiken.Toch kan hij daaruit niet concluderen dat hij er dan maar beter aan doet om niets te doen.

Mysteriën van Tao en de Daodejing, hoofdstuk 4

Tao Citaat mysterien van tao 5

De kern van het mens-zijn ligt niet uitsluitend in de hemel, het Yang, of op de aarde, het Yin, maar in het onbeweeglijk midden. Het is een mens gegeven om bewust mee te werken opdat de Twee, het yin en het yang, in het midden tot Eén gemaakt kunnen worden.

Mysteriën van Tao en de Daodejing, hoofdstuk 5

Tao Citaat mysterien van tao 6

Hoe ga ik om met de tienduizend dingen die zich in een voortdurende stroom bij me aandienen, die om een reactie van me vragen, om mijn mening, of een handeling ?
Hoe doe ik dit, terwijl ik me tegelijkertijd op het tijdloos midden wil richten ?

Mysteriën van Tao en de Daodejing, hoofdstuk 6

Tao Citaat mysterien van tao 7

Tao is niet aan tijd en ruimte gebonden, en daarom kunnen de drie schatten nooit in hun tegendeel verkeren, het zijn permanente krachten. Het is echter steeds de mens die zich op de zijpaden van de tijdelijkheid begeeft en zich zo afwendt van ‘het tijdloos Midden’.

Mysteriën van Tao en de Daodejing, hoofdstuk 7

Tao Citaat mysterien van tao 8

Wie de weg van het midden gaat, bezoekt in nederigheid en compassie zijn innerlijke rijk, van de hoogste bergen tot in de diepste dalen. De transformerende werking van de Teh zet zijn persoonlijke voorkeuren om in een diep mededogen, zowel met zichzelf als met al het bestaande.

Mysteriën van Tao en de Daodejing, hoofdstuk 8

Tao Citaat mysterien van tao 9

Degene die in het wu wei staat wordt door de eeuwige liefde van de Teh volkomen getransformeerd. Hierdoor openbaart zich de tijdloze natuur in hem. Dit wordt wel vergeleken met de geboorte van een totaal nieuwe mens.

Mysteriën van Tao en de Daodejing, hoofdstuk 9

Eén gedachte op “Negen citaten uit het boek ‘Mysteriën van Tao en de Daodejing’ van Elly Nooyen

Reacties zijn gesloten.