Twaalf verdiepingsvragen voor fans van ‘ode aan de synode’: van dorre Dordtse dwaalleringen naar diepgaande duidelijkheid

De 180 dagen ode aan de synode van Dordrecht, ter gelegenheid van 400 jaar Dordtse leerregels, vormen een fantastische mogelijkheid om te komen tot een formidabele vernieuwing van de zwaar verouderde en versplinterde protestantse traditie. Het is een uitnodiging om in symbolische zin breder, dieper en hoger te gaan dan ooit tevoren. Het logo en de onderstaande vragen vormen een een interessant vertrekpunt en de 180 dagteksten ode aan de synode bieden volop gratis studiemateriaal dat niet alleen kan worden doordacht, maar ook doorvoeld.  Beluister alle spirituele teksten en beschouwingen. Maak van ‘ode aan de synode’ de start van een nieuwe periode!

AANGEPASTE POSTZEGELS 400 JAAR SYNODE VAN DORDRECHT VAN DE FILATILISTENVERENIGING GABRIEL EN POST NL

 1. Zou God zich alleen geopenbaard hebben aan schrijvers van de Bijbel, of zou zij zich van moment tot moment overal openbaren, in alles en in allen?
 2. Zouden de verhalen in de Bijbel misschien primair symbolisch zijn in plaats van historisch?
 3. Zou het inmiddels zwaar beladen woord zonde misschien vooral kunnen verwijzen naar ‘Niet op het juiste  gericht zijn’ in plaats van naar slechtheid in morele zin?
 4. Zou de Allerhoogste zich direct aan de mens meedelen, of zou dat gaan via haar engelenscharen, engelen en heiligen?
 5. Zouden we een dieper begrip van de Bijbel, de mens en het godsplan kunnen verkrijgen als we ons met een open mind verdiepen in met heilige teksten uit andere tradities dan de joodse en de christelijke?
 6. Zou het volk Gods of het volk Israel een aanduiding kunnen zijn voor alle mensen die de innerlijke weg gaan, ongeacht hun religie of levensbeschouwing?
 7. Zou de mens alleen maar een lichaam met een persoonlijkheid zijn, of zou hij ook ziel en geest kunnen zijn? 
 8. Wat zou er bedoeld worden met ziel, en wat met geest?
 9. Zou iedere sterfelijke mens iets onsterfelijks in zich kunnen hebben?
 10. Wat zijn de verschillen en de overeenkomsten tussen Christus en Jezus?
 11. Er staat geschreven dat Jezus opstond uit de dood. Wat zou er bedoeld worden wanneer er meegedeeld wordt dat ook de mens kan opstaan uit de dood?
 12. Zouden de kerk, haar leden, haar leringen en haar werkwijzen voortdurend opnieuw gevormd (gereformeerd) moeten worden in overeenstemming met nieuwe inzichten en de eisen van de tijd?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *