Voorbereiding voor Tao-webinar 1 op woensdag 13 mei 2020: Tao

DOWNLOAD HOOFDSTUK 1 VAN ‘TAO EN GNOSIS’ (PDF)

GA NAAR HET OVERZICHT VAN DE 5 TAO-WEBINARS IN MEI EN JUNI 2020

Kon Tao uitgezegd worden,
het zou het de eeuwige Tao niet zijn.
Kon de naam genoemd worden,
het zou het de eeuwige naam niet zijn.

Als niet-zijn kan het worden aangeduid
als de grond der al-openbaring.
Als zijn is het de Moeder van alle dingen.

Daarom, als het hart voortdurend niet-is
– dat is: vrij van alle aardse gerichtheden en begeerten –
kan men het mysterie aanschouwen van Tao’s spirituele essence.
Als het hart voortdurend is
– vol van begeerten en aardse gerichtheid –
kan men alleen begrensde, eindige vormen zien.

Beide, zijn en niet zijn, komen uit dezelfde bron voort,
doch zij hebben verschillende werkingen en doeleinden.
Beiden zijn zijn vol mysterie,
en dit mysterie is de poort des levens.

Daodejing, strofe 1

Het bovenstaande eerste hoofdstuk van de Daodejing geeft ons de grondtrekken aan van de universele leer, die door alle tijden heen onveranderlijk dezelfde was. De oergrond van alle dingen wordt door Lao Zi Tao genoemd. Men kan dat woord ook eenvoudig vertalen door ons woord ‘God’. Of, zoals Johannes het doet, door middel van de aanduiding ‘Het Woord’: In den beginne was het Woord, waartoe alles moet terugkeren, een stroom dus – een weg – de baan.

Dit Woord, dit Tao, kan niet gezegd worden. Het kan door geen sterveling in volkomenheid omschreven worden. Het kan hoogstens worden aangeduid, min of meer worden benaderd. Zou Tao in volledigheid intellectueel, filosofisch uitgezegd kunnen worden, het zou de eeuwige Tao niet zijn.

Het niet-zijn is de grond van de al-openbaring; het zijn is de Moeder van alle Dingen. Het niet-zijn beduidt niet: niet bestaan, of in het geheel niet zijn, doch het is de absolute, oorspronkelijke, onsterfelijke heerlijkheid. Het gaat om een nieuw-zijn in die oorspronkelijke staat van het Onbeweeglijk Koninkrijk. Het zijn zoals wij dat kennen is het zijn van dood, leed en tranen. Dat zijn kan zich niet ontwikkelen uit Tao. Daarom is er een oorspronkelijk zijn, voortkomend uit dezelfde bron van het absolute, als het ware niet-zijn.

Deze boodschap richtte Lao Zi enkele duizenden jaren geleden tot de mensheid. Deze boodschap klinkt u zeer bekend in de oren, omdat ze ook nu verkondigd wordt. Uit Tao, uit de Gnosis, ontwikkelt zich een bron, en uit die bron ontspringt het niet-zijn en het zijn. Een eeuwige onweerstandelijke kracht, waarin het Onbeweeglijk Koninkrijk staat als een rots. En het stil geworden hart ondergaat de siddering van Tao’s spirituele essence. Aldus vormt het hart het mysterie van de poort van het leven.

Bron: hoofdstuk 1 van De Chinese Gnosis van J. van Rijckenborgh en Catharose de Petri

BESTEL DE CHINESE GNOSIS