Citaten en wijsheden over transformatie, verhalen en sprookjes

Rob Gonsalves aards en kosmisch bewustzijn
Verhalenvertellers laten jaarlijks wereldwijd van zich horen op en rond 20 maart, want die datum – het begin van de lente op het noordelijk halfrond en het begin van de herfst op het zuidelijk halfrond – is al vele jaren bekend als wereldverteldag.

Het begon met een vertellersdag in Zweden op 20 maart 1991. Geleidelijk gingen steeds meer landen meedoen met dit initiatief, waardoor het wereldwijd bekendheid kreeg als ‘World Storytelling Day’. Nederlandse vertellers doen mee sinds 2008  en vanaf 2009 wordt wereldverteldag in Nederland landelijk gecoördineerd. De werkgroep wereldverteldag van Stichting verhalen vertellen is daar nu voor verantwoordelijk en streeft naar aansluiting  en samenwerking met vertellers, organisaties en met iedereen die het vertellen in welke vorm dan ook ondersteunt. Ieder jaar staat op wereldverteldag een bepaald thema centraal. In 2019 is dat ‘Mythes, legendes en heldendichten’. Hieronder volgt een selectie van 24 citaten die goed passen bij wereldverteldag. Ze gaan over achtereenvolgens transformatie, verhalen en sprookjes.

Rob Gonsalves schepping kunst en natuur

KLIK VOOR DOCUMENT MET De CITATEN OP A6-KAARTEN (PDF, 6 A4)

Transformatie

We dienen ons te realiseren dat onze weg naar transformatie gaat door het maken van fouten. Het is de bedoeling dat we fouten maken, ze herkennen en verdergaan om onbegrensd te worden.
Yehuda Berg

Menselijke verbondenheid is een machtig iets en heeft het vermogen om levens en uiteindelijk de menselijke ervaring te transformeren.
Kristi Bowman

Wanneer we stoppen met het denken over onszelf en onze zelfhandhaving, ondergaan we een werkelijk heroïsche transformatie van bewustzijn.
Joseph Campbell


Transformatie betekent letterlijk voorbij de vorm gaan.
 Wayne Dyer

Veranderen is niet alleen het veranderen van de dingen buiten ons. Allereerst hebben we de juiste visie nodig die alle begrippen overstijgt, waaronder die van zijn en niet-zijn, schepper en schepsel, geest en ziel. Zulke inzichten zijn cruciaal voor transformatie en genezing.
Tich Nath Hahn

Transformatie is een activiteit in het hier-en-nu, niet een toekomstige gebeurtenis.
Jillian Michaels

Persoonlijke transformatie heeft wereldwijde gevolgen. Als wij die weg gaan, gaat de wereld deze ook. De revolutie die de wereld zal behouden is uiteindelijk een persoonlijke ommekeer.
Marianne Wiliamson

Staak het streven. Dan zal er transformatie zijn.
Zhuang Zi

Rob Gonsalves geschreven werelden

Verhalen

Verhalen vertellen onthult betekenis zonder de fout te maken die te definiëren.
 Hannah Arendt

Als verhalenvertellers herstellen wij de orde met verbeeldingskracht. Wij boezemen steeds opnieuw hoop in.
Walt Disney

Er is gezegd dat na honger en dorst onze belangrijkste basisbehoefte verhalen vertellen is.
 Kahlil Gibran

Een verhaal is een truc om een boodschap te laten binnensluipen in de verdedigde citadel van de menselijke denkgeest. 
Jonathan Gottshall

Verhalen onderwijzen, modelleren, verbinden en motiveren door een publiek emotioneel te transporteren.
 Peter Gruber

Als een verhaal het alleen maar waard is om te lezen in de kindertijd, is het naar mijn idee helemaal niet waard om gelezen te worden.
 C.S. Lewis

Verhalen vertellen is vandaag de dag de krachtigste manier om ideeën in de wereld te brengen.
 Robert McKee

Verhalen vertellen ons wat we al wisten en vergeten hebben, en herinneren ons eraan wat we ons nog niet hebben voorgesteld. Anne L. Watson

Rob Gonsalves luisterende velden

Sprookjes

Een wetenschapper in zijn laboratorium is niet alleen maar een technicus, hij is ook een kind dat geconfronteerd wordt met natuurverschijnselen die net zoveel indruk op hem maken als sprookjes.
 Marie Curie

Als je wilt dat je kinderen intelligent zijn, lees ze dan sprookjes voor. Wil je dat ze briljant zijn, lees ze meer sprookjes voor.
 Albert Einstein

Niets is realistischer dan het sprookje, want sprookjes gaan over de dingen die er werkelijk toe doen. Inzicht in sprookjes is inzicht in het leven zelf.
 Maria Kardaun

Op een dag zul je oud genoeg zijn om weer sprookjes te gaan lezen.
 C.S. Lewis

Sprookjes bestaan alleen in de realiteit.
 Loesje

Sprookjes zijn beelden van een psychische of hogere werkelijkheid. Het gaat om universele waarheden, waardoor de beelden onmiddellijk herkend kunnen worden: door mensen uit alle culturen, door mannen en vrouwen, door jong en oud.
 Hanne Looij

In de sprookjes die mij in mijn kindertijd werden verteld schuilt een diepere betekenis dan in de waarheid die die door het leven wordt onderwezen.
 Friedrich von Schiller

Als je de magie ziet in sprookjes, kun je de toekomst tegemoet treden.
Danielle Steel

Rob Gonsalves van spelen naar bespeeld worden

De afbeeldingen in dit blog-artikel zijn gemaakt door Rob Gonsalves uit Toronto

KLIK VOOR DOCUMENT MET 26 WERKEN VAN ROB GONSALVES (PDF, 26 A4)