Zie uzelf in uw oorspronkelijke eenvoud, strofe 19 van de Daodejing en een commentaar

Daodejing.019

Doe de Wijsheid vàn u, en weg met het Weten,
dan zal het volk honderdmaal meer gelukkig zijn.

Doe de Filantropie vàn u, en weg met Gerechtigheid,
en het volk zal (vanzelf) terugkeren tot liefde voor de ouders en voor de kinderen.

Doe de Knapheid vàn u, en weg met Gewinzucht,
en er zullen geen dieven en rovers meer wezen

Doet afstand van deze drie dingen.
Hebt niet genoeg aan de schijn.

Daarom toon ik u, wáár gij u aan moet houden:
Ziet uzelf in uw (oorspronkelijke) eenvoud en behoud uw (oorspronkelijke) puurheid.
Hebt weinig egoïsme en weinig begeerten.

Bron: Mysteriën van Tao en de Daodejing

Tao werd verwaarloosd. De mensheid, met haar scherfjes van oorspronkelijkheid, doolt nu rond in de doodsnatuur. De enige oplossing is de weg terug te bewandelen, een pad dat aanvangt met de wedergeboorte van de ziel. Wie een beetje inzicht heeft, gaat verlangen naar het nieuwe levensveld. De sleutel daartoe is de zelfovergave van het ik, de ik-loze staat. In het krachtveld van de Geestesschool is een elektromagnetische kracht, die vooral inwerkt op het hart. Een kracht die u opwekt tot een leven van de daad, een nieuwe levenshouding.
Maar u staat dagelijks ook voor het gewone leven en zijn bewogenheid. U mag u niet op het standpunt stellen: `Het gewone leven interesseert mij niet. Daar heb ik mee afgerekend´. Want het feit dat u hier in deze aardse dreven bent, bewijst dat het leven nog niet met u heeft afgerekend. Naast een fundamentele nieuwe levenshouding in overeenstemming met het pad, moet u ook voor de horizontale lijn praktische levensgewoonten kiezen.

Doe de Wijsheid vàn u, en weg met het Weten.
De wijsheid en het weten van de Gnosis hebt u alleen voor het eigen zelf ontvangen, voor de eigen vorming, van sterfelijke ziel tot wedergeboren ziel. Het resultaat daarvan is onder andere zielenstraling. Deze zielenstraling gaat ongewild, ongedacht en onopzettelijk van u uit en kan nimmer wondend zijn, voor welke sterveling dan ook. Uw wijsheid en weten zijn, behalve voor uzelf, op het pad alleen nuttig als de ander erom vraagt. Als hij, in zielennood verkerend, dit voedsel nodig heeft. Voor de rest moet u met liefde en begrip, met groot geduld en medelijden omgaan met het type levend wezen waartoe u zelf behoord hebt. U hebt alleen uw zielenlicht uit te stralen. Zo zult u alle levende wezens gelukkig maken.

Doe de Filantropie vàn u, en weg met Gerechtigheid.
D
eze wereld is vol van bewogenheid. Er zijn talloze stromingen, uitgaande van religieuze, humane, politieke, occulte en economische groepen, die op het niveau van de dialectiek de mensheid willen helpen met mensenliefde of recht. Zij vragen uw aandacht, medewerking, keuzebepaling, levensoffers. Met de goede bedoeling de wanorde in het kerkerhol, naar hun opvatting, om te zetten in een orde, eventueel in een godsorde.
Beschouw dit alles ernstig, het is de enige uitdrukkingsmogelijkheid voor het goedheidspotentieel van de mensheid. Doch verwacht er geen heil van. Doe er niet persoonlijk aan mee, u zou de strijd daardoor in stand zou houden. Maak u er eventueel vrij van. U zult zwijgen en het offer brengen van uw zielenlicht.

Doe de Knapheid vàn u, en weg met Gewinzucht.
Deze levenseigenschappen zijn wapens om te stelen waarop u nog geen recht hebt. Door de fundamentele onzuiverheden van uw hart wordt u meegesleurd door de vlammen van uw begeerten. Met aangeleerde handigheid probeert u uw doeleinden te bereiken. U probeert iets te winnen dat u in feite niet toekomt. U roept allerlei krachten en vibraties op, die daarmee in overeenstemming zijn. Laat uw begeerten, handigheden en gewinzucht na. U trekt er een sfeer van disharmonie mee om u heen.

Lao Zi licht u in over een drievoudig afstand doen. Als u weet dat iets niet goed is en u laat het na, doch niet van harte, dan is het altijd schijn en huichelarij. Dan bukt u zich voor de wet, doch er is dan geen sprake van een nieuwe werkelijkheid in uw bloed. Schijnleven, schijngedrag, onwaarachtigheid zit de mensen in het bloed. Schijn brengt zelfhandhaving met zich en zelfhandhaving oorlog. De nieuwe levenshouding heeft alleen dan zin, indien u haar kunt volbrengen van binnenuit, uit de bloedsdrang van het hart.

Ziet uzelf in uw (oorspronkelijke) eenvoud en behoud uw (oorspronkelijke) puurheid.
U kunt uzelf, als sterfelijke ziel, zeker niet zien in die oorspronkelijke goddelijke eenvoud en puurheid, want die toestand hebt u nooit gekend. Doch als u besloten bent het pad te bewandelen, dan dient u zich te bevrijden van alle sluiers die de schijn en de onwaarachtigheid en de opvoeding om u heen hebben gewikkeld. U dient te staan op de bodem van uw werkelijke aard en toestand-van-zijn. Als u dit alles nu met zelfkennis omvat, niet met overschatting noch met onderschatting, dan staat u in uw oorspronkelijke eenvoud. En met de zuiverheid en puurheid van díe kennis, dient u nu met inzicht, heilbegeren, zelfovergave en een nieuwe levenshouding de Gnosis te naderen!

Zolang u in deze wereld hebt rond te dolen, hebt u stoffelijke belangen en noden en dient u uzelf te handhaven. Breng dan uw zelfhandhavingsplicht en al uw stoffelijke plichten tot de eenvoudigste en kleinste proporties terug. Heb dus weinig egoïsme en weinig begeerten en wat u daarvan nodig hebt, laat het hoogstens zijn ter vervulling van uw biologische behoeften. Laat alles achter wat nutteloos is en u hindert. Verbreek, laat staan de last die als een kwaad uw bloed aantast en ga de vrijheid binnen.

Bron: hoofdstuk 19-1, 19-2 van De Chinese Gnosis van J. van Rijckenborgh en Catharose de Petri