Cursus over gnostieke wijsbegeerte in Alkmaar, Zutphen en Zwolle in 2022-2023, verzorgd door Stichting Rozenkruis

LEES OVER DE CURSUS GNOSIS, UNIVERSEEL BEWUSTZIJN IN ZUTPHEN 2023-2024

In het seizoen 2022/2023 verzorgde Stichting Rozenkruis in Alkmaar, Zutphen en Zwolle een cursus over gnosis. De cursus in Alkmaar laat in twaalf lessen de Weg van de Gnosis door de Westerse geschiedenis heen zien. De twaalfdelige cursus in Zutphen en Zwolle belicht de gnostieke wijsbegeerte aan de hand van uiteenlopende klassieke geschriften en creaties. Aan de hand van bronmateriaal worden de kenmerken en tijdloze zeggingskracht van de gnosis verkend. In Alkmaar en Zwolle wordt de cursus georganiseerd door de lokale volksuniversiteit. 

In Zutphen en Zwolle vangt de cyclus na een algemene introductie over gnosis aan in het oosten met de wijsheid van de Tao Teh King en van de Bhagavad Gita. Vervolgens wordt het gnostieke karakter belicht van Parzival, de Divina Comedia, De koopman van Venetië, Faust, de filosofie van Kant, Schopenhauer en Spinoza, de schilderkunst van Rembrandt en tenslotte de Zauberflöte van Mozart.

De cursussen zijn ontwikkeld binnen School van het Rozenkruis. Er is geen voorkennis vereist. Per les worden hand-outs verstrekt, waarvoor de kosten (inclusief map) door de docent wordt geïnd. 

LEES OVER DE BOVENSTAANDE BOEKEN VOOR VERDIEPING BIJ CURSUS IN ALKMAAR

ALKMAAR CURSUSINFORMATIE EN LESONDERWERPEN 2022/2023

Planning Alkmaar 2022-2023

 1. 28-09 De Griekse filosofen, de voorgangers van Socrates
 2. 12-10 De Griekse denkers: Socrates, Plato en Aristoteles
 3. 26-10 De oorsprong van de gnosis: christelijke gnosis, joodse gnosis en de hermetische gnosis
 4. 09-11 Hermes Trismegistus, vader van de filosofen
 5. 23-11 Mani
 6. 07-12 Bogomielen en katharen
 7. 11-01 Renaissance, synthese van het gnostiek christendom en de klassieke wijsbegeerte
 8. 25-01 De reformatie
 9. 08-02 De klassieke rozenkruisers, de grondslag van het gnostieke bewustzijn
 10. 22-02 De stoïcijnen
 11. 08-03 Het mysterie van het hart
 12. 22-03 De Aquarius mens / Het mysterie van het brein

ZUTPHEN CURUSINFORMATIE EN LESONDERWERPEN 2022/2023

Planning Zutphen 2022 – 2023

 1. 06-10 De essentie van gnosis
 2. 20-10 Lao Tze: De hoge wijsheid van de Tao Teh King (of Daodejing)
 3. 03-11 De onvergankelijke wijsheid van de Bhagavad Gita
 4. 17-11 Wolfram von Eschenbach: De weg van het Licht in de mens: Parzival  
 5. 01-12 Dante: De goddelijke komedie
 6. 15-12 Kant: ruimte en respect voor het onkenbare
 7. 12-01 Rembrandt: De magie van het Licht
 8. 26-01 Shakespeare: de symboliek in De koopman van Venetië
 9. 09-02 Schopenhauer: Vrijheid van de wil en Willensverneinung
 10. 23-02 Spinoza: bevrijdend denken
 11. 09-03 Goethe: Faust, de weg van de moderne mens
 12. 23-03 Mozart: de Zauberflöte

LEES OVER DE BOVENSTAANDE BOEKEN – VERDIEPING BIJ CURSUS IN ZUTPHEN EN ZWOLLE

ZWOLLE CURUSINFORMATIE EN LESONDERWERPEN IN 2022/2023

 • Titel cursus: Gnosis: naar het hart van de filosofie
 • Start: maandag 26 september 2022
 • Tijd: 19.00 – 21.00 uur
 • Zaal: CIBAP
 • Adres: Nijverheidstraat 11, 8031 DZ   Zwolle
 • Docenten: dr.ir. Johan van der Cammen (jcjmvandercammen@gmail.com) en enkele gastdocenten.
 • Kosten: € 290,00
 • Aanmelden: Volksuniversiteit Zwolle

Planning Zwolle 2022 – 2023

 1. 26-09 De essentie van gnosis
 2. 10-10 Lao Tze: De hoge wijsheid van de Tao Teh King
 3. 31-10 De onvergankelijke wijsheid van de Bhagavad Gita
 4. 14-11 Wolfram von Eschenbach: De weg van het Licht in de mens: Parzival  
 5. 28-11 Dante: De goddelijke komedie
 6. 19-12 Kant: ruimte en respect voor het onkenbare
 7. 16-01 Rembrandt: De magie van het Licht
 8. 30-01 Shakespeare: de symboliek in De koopman van Venetië
 9. 13-02 Schopenhauer: Vrijheid van de wil en Willensverneinung
 10. 06-03 Spinoza: bevrijdend denken
 11. 20-03 Goethe: Faust, de weg van de moderne mens
 12. 03-04 Mozart: de Zauberflöte

LEES OVER DE CURSUS GNOSIS, UNIVERSEEL BEWUSTZIJN IN ZUTPHEN 2023-2024