Interview met Jaap Ruseler, auteur van het boek ‘Het mysterie rond Francis Bacon’

BESTEL ‘HET MYSTERIE VAN FRANCIS BACON’ VAN JAAP RUSELER

In maart 2018 verscheen een verrassend en intrigerend boek van Jaap Ruseler bij uitgeverij de Morgenster: Het mysterie rond Francis Bacon – Was hij Shakespeare? Beïnvloedde hij de denkwereld van de klassieke rozenkruisers? Jaap Ruseler zit hier naast mij en gaat in op een aantal vragen.

1. Jaap wie was nu eigenlijk Francis Bacon?

Francis Bacon was een heel bijzonder mens die leefde in Engeland van 1561 tot 1626. Waarom zo bijzonder? Omdat hij een groot ingewijde was die het als zijn opdracht beschouwde om in de Engelse Renaissance een groots plan te ontwerpen voor de verdere ontwikkeling van de mensheid. Hij is slechts bekend als wetenschapper, filosoof en schrijver van essays. Maar hij was veel meer dan dat, en dat wil ik graag in mijn boek uitleggen.

2. Hoe kwam je ertoe om een boek te schrijven over Francis Bacon?

Toen in meer dan 25 jaar het leven en werk van William Shakespeare en Francis Bacon heb bestudeerd en na mijn contact met de Internationale School van het Gouden Rozenkruis de rozenkruisersmanifesten las, ging ik hiertussen allerlei verbanden zien. Tenslotte wilde ik mijn ontdekkingen graag delen met anderen, en zo ontstond het idee om een boek te schrijven.

3. Hoe ben je te werk gegaan bij het uitvoeren van je onderzoek naar Francis Bacon en zijn werk?

Eerst heb ik veel van de werken van Francis Bacon en William Shakespeare gelezen. Daarna las ik allerlei boeken over Francis Bacon en over William Shakespeare. Daaruit maakte ik aantekeningen en ik selecteerde de boeken waarvan schrijvers het naar mijn idee bij het rechte eind hadden. Ik las weer werken van Shakespeare en Bacon en maakte weer aantekeningen. Ik las spirituele werken waarin ik verbanden vond met werk van genoemde auteurs. Ik begon steeds meer verbanden te zien en dit verheugde me zeer, tot het me duidelijk werd dat de rozenkruisers-manifesten ook onderdeel waren van Bacons grote vernieuwingsplan.

BESTEL ‘HET MYSTERIE VAN FRANCIS BACON’ VAN JAAP RUSELER

4. Een belangrijk aspect in het levenswerk van Bacon staat bekend als ‘The great instauration. Je schrijft er veel over in je boek. Maar wat bedoelde Francis Bacon eigenlijk met ‘The Great Instauration’?

Ja, ‘The Great Instauration’ – vertaald als de grote vernieuwing – is eigenlijk Bacons levenswerk. Het betreft de algehele hervorming van de gehele wereld door de vernieuwing van alle kunsten en wetenschappen. Dat is dus nogal wat. Het is een plan dat Bacon opstelde voor onze tijd en voor toekomstige tijden, met name het Waterman- of Aquarius tijdperk dat op het punt staat te beginnen. Hij zegt dat het een absolute noodzaak is voor de verdere ontwikkeling van alle kunsten en wetenschappen dat deze op een nieuwe basis geplaatst worden. Hierbij is dan ook een vernieuwing van de mens zelf een voorwaarde.

5. Er wordt wel gezegd dat de werken van de grote engelse schrijver en dichter William Shakespeare geschreven zijn door Francis Bacon. Is dat juist volgens jou?

Ja, dat is zeker juist. Na uitgebreid onderzoek ben ik tot die conclusie gekomen. Alleen al uit de uitgebreide levensbeschrijving in het boek vinden we de bevestiging hiervan. Bestudering van zes andere kandidaten voor het Shakespeare-werk maakte mij duidelijk dat alleen hij de wijsheidradities zoals het platonisme, het neo-platonisme, het hermetisme, de kabbalah en het christendom als basis voor zijn werk gebruikt heeft. De basis voor het Shakespeare-werk en al het werk dat hij onder zijn eigen naam geschreven heeft. William Shakespeare is dus één van de pseudoniemen van Francis Bacon.

6. Even terugkomend op die wijsheidstradities, in de periode van de zestiende en zeventiende eeuw had je ook de opkomst van de beweging van de rozenkruisers, die zich bezighielden met allerlei wijsheidsstromingen. Er wordt ook wel gezegd dat Francis Bacon de grootmeester was van de rozenkruisers uit de zeventiende eeuw. Is dat juist volgens jou?

Ja, ook dit is naar mijn mening juist. De rozenkruisersmanifesten passen helemaal in het grote vernieuwingsplan van Francis Bacon. In deze manifesten vinden we ook, weliswaar gesluierd, gebeurtenissen uit Bacons eigen leven. Bacon is ook bezig geweest met het stichten van vrijmetselaarsloges en rozenkruisers colleges in Engeland en op het Europese vasteland. Hij werd ook wel Francis Rosicross genoemd, vader Rozenkruis, de leider van de rozenkruisers Broederschap.

7.Dat klinkt allemaal heel interessant. Ik heb het boek met veel belangstelling gelezen. welke mensen zouden ‘Het mysterie rond Francis Bacon’ volgens jou beslist moeten lezen? 

Nou, in de eerste plaats mensen die geïnteresseerd zijn in mysterie. Dan mensen die belangstelling hebben voor geschiedenis, want de geschiedenis van die periode in het boek verschilt wezenlijk van die welke we in de geschiedenisboeken vinden. De nieuwe feiten over William Shakespeare maken het boek voor kenners en liefhebbers van Shakespeare zeer belangwekkend. Ook voor geïnteresseerden in Francis Bacon biedt het boek vele nieuwe feiten. Tenslotte is het voor vooruitstrevende wetenschappers belangrijk om kennis te nemen over Bacons ideeën over de vernieuwing van de wetenschappen in de toekomst.

Dank je wel Jaap Ruseler. Dank je wel voor dit gesprek over ‘Het mysterie rond Francis Bacon’. Ik hoop van harte dat heel veel mensen het boek gaan lezen en zich daar net zo laten door verbazen als ik. Het boek is te koop in boekwinkels – online en offline – en ook bij de distributeur: pentagramboekwinkel.com .

 

BESTEL ‘HET MYSTERIE VAN FRANCIS BACON’ VAN JAAP RUSELER

Eén gedachte op “Interview met Jaap Ruseler, auteur van het boek ‘Het mysterie rond Francis Bacon’

  1. Jettie H. van den Boom

    L.S.
    Jammer dat u mijn boek: “De waarheid over Don Quixote”niet had gelezen. Het zou een mooie aanvulling zijn geweest op uw boek.
    met vriendeijke groet Jettie H. van den Boom

Reacties zijn gesloten.