Gerard Olsthoorn vertelt over ‘Het boek van Mirdad’ van Mikhail Naïmy in de uitzending van Hello Radio Spirituality

BESTEL HET BOEK VAN MIRDAD

Gerard Olsthoorn, leerling van de Geestesschool van het Gouden Rozenkruis spreekt in een uitzending van Hello Radio Spirituality over ‘Het Boek van Mirdad – een vuurtoren en een veilige haven voor hen die hunkeren naar de overwinning’. Dat is een spirituele klassieker van Mikhaïl Naimy (1889-1988), een Libanees Grieks-orthodoxe dichter, schrijver en filosoof. Tegen het einde van zijn leven schreef Naimy de dichtbundel Gesprek met de Ander.

Naimy studeerde in Rusland en de Oekraïne en was onder meer geïnspireerd door werken van Tolstoj. In zijn studietijd en leven in de VS was hij vooral geïnspireerd door de auteurs Emerson en Whitman, waarvan laatstgenoemde ook in China werd gewaardeerd. Dit boek raakt de actualiteit in religie, filosofie, politiek en andere gebieden. Naimy draagt in Het Boek van Mirdad universele wijsheid uit die voor de huidige mensheid van groot belang is.

In onze tijd van duisternis en verwording, van verblinde haat en dreigende zelfvernietiging, houdt ‘Het boek van Mirdad’ de fakkel van het universele licht aan de zoekende mensheid voor, in klare, dichterlijke taal, in schone, veelzijdige beeldenrijkdom, doorstraald van de milde, allesomvattende liefde, die de oerbron bewijst van waaruit de auteur zijn getuigenis spreekt. De namen van de personen in Het boek van Mirdad onthullen iets van hun karakter. Op basis van het boek is een negendelig online–programma ontwikkeld: Mysteriën van Mirdad.

BESTEL HET BOEK VAN MIRDAD

Vanmiddag hebben we een interssant gesprek met Gerard Olsthoorn. We praten met hem over een bijzonder boek waar hij echt een liefhebber van is. En dat is Het boek van Mirdad van de schrijver Mikhaïl Naimy.

Hoe ben je bij de geesteschool van het Gouden Rozenkruis terecht gekomen?

Dat loop wel een beetje synchroon met het verhaal van Mirdad. Dat is wel aardig om te vertellen. Mirad spreekt in feite over drie dingen: over de gespletenheid van de mens, over de zoektocht waarbij een man een berg beklimt en over Mirdad zelf. Hij spreekt over alles wat zich buiten hem manifesteert, dus buiten de mens, alles wat hij opneemt en waarneemt met zijn zintuigen, en over de innerlijke mens. Wat bedoelt hij met die innerlijke mens? Je kunt zeggen dat dat Mirdad is. Dus het diepste van de mens zelf is feitelijk Mirdad. Je kunt niet zeggen het is zus of het is zo, eigenlijk onttrekt het zich aan alles wat wij ons kunnen voorstellen.

Is dat ook wat jou heeft geïnspireerd om naar zo’n geestesschool te gaan om meer kennis te vergaren?

Ja, je onderzoekt en zoekt naar de zin van alle dingen. Je leeft en op een bepaald moment kom je op een punt dat je gehoord hebt, gelezen hebt enzovoorts, maar wat is nu de kern van alles? Dan zegt je: ik moet dat vinden. Die kern zou je ook de waarheid kunnen noemen. Dan zoek je in eerste instantie om je heen en op één of andere manier komt er iets naar je toe omdat je dat ook uitstraalt. Dat is iets wat veel mensen wel meemaken. Met andere woorden waarom je bidt en wat je vraagt komt ook naar je toe. Nu is de vraag altijd: was is de intentie achter jouw vraag? Naar aanleiding daarvan krijg je altijd een juist antwoord. De één dit, de ander dat.

Bij mij was dat dan dat ik op één of andere wijze op het spoor van de geestesschool van het Rozenkruis kwam. Dan onderzoek je in eerste instantie. Wat is dat? Waar gaat het om? Maar ik wist voor mijzelf: dit moet ik niet loslaten. Dit heeft diepte. Dat is een zoektocht. Het is niet ‘hoera, ik heb het gevonden’ en dan ben ik klaar. Maar dan begint eigenlijk de zoektocht. Die begint met, waar Mirdad over spreekt, de beklimming van die vuurstenen helling.

LEES OVER DE BOVENSTAANDE BOEKEN VAN EN OVER MIKHAIL NAIMY

Wat betekent het Boek van Mirdad voor jou?

Het boek is voor mij een herkenning. Je herkent daar alles in wat jou bezielt. En ik denk dat dat ook voor heel veel mensen het geval is. Als je het leest en je bent iemand die echt zoekende is naar wat echt is, dan vind je in het boek heel veel antwoorden. 

Wat kwam er eerst. Kwam eerst de geestesschool, kwam eerst het Boek van Mirdad of was het een een samenloop?

Het kwam min of meer tegelijkertijd. Als je op een gegeven moment kennis maakt met de geestesschool, dan kom je ook in contact met een reeks van boeken. Die koop je dan of niet, of je leent ze. Dan vind je heel veel waardoor duidelijk wordt: die kant moet ik echt op. En die kant moet feitelijk ook de mensheid op. Dat klinkt een beetje raar, want het is natuurlijk niet zo dat je een soort dringer op de dingen gaat zetten. Je weet van binnenuit dat ieder mens feitelijk hetzelfde is, dat die diepste kern van de mens hetzelfde is. En daarom zegt Mirdad ook: de mensheid is een eenheid. Zij is niet een versplintering. Zo komt het wel op onze zintuigen over, maar de mensheid is een eenheid en het heelal is een eenheid. Dus alles is verbonden met elkaar.

CITAAT

‘God is niet menigvuldig. God is één. Maar menigvuldig en verschillend zijn de schaduwen van de mensen. Zolang de mensen schaduwen werpen op de aarde, zolang is de god van iedere mens niet groter dan zijn schaduw. Alleen zij die zonder schaduw zijn, wandelen in het licht. Slechts de schaduwlozen kennen één God. Want God is licht en alleen licht is in staat het licht te kennen.’

 

BESTEL HET BOEK VAN MIRDAD