Nieuwe boekenbrochure van Pentagram boekwinkel met uitgaven van Rozekruis Pers

Op 24 oktober 2017 verscheen de fraaie nieuwste boekenbrochure van Pentagram boekwinkel, met daarin alle actuele titels van de uitgeverijen Rozekruis Pers, De Morgenster en In de Pelikaan. Hieronder volgt de inleiding.

DOWNLOAD DE BOEKENBROCHURE ALS PDF

Waarde lezer,

Met veel plezier hebben wij deze speciale boekenbrochure voor u gemaakt, met daarin vrijwel alle uitgaven die zijn verschenen bij uitgeverij Rozekruis Pers vanaf eind jaren ’30 van de vorige eeuw, tot nu. Bij het samenstellen en ontwikkelen van deze brochure werden wij ons opnieuw bewust van de enorme schat aan kennis, maar vooral aan Gnosis-licht, de levende Kennis, die wij hebben mogen ontvangen. Een boek is per slot van rekening niet alleen dode materie.

Nee, er gaat een werkzaamheid vanuit – er is een kracht mee verbonden, de kracht die verborgen ligt achter het woord. Het gaat hier om innerlijke wijsheid die ieder mens van binnenuit kan herkennen als hij openstaat voor het Goddelijke. Daarom zijn wij zeer verheugd deze schat met u te mogen delen.

Sinds 2008 heeft uitgeverij Rozekruis Pers onder de naam Pentagram boekwinkel haar uitgaven gedistribueerd, zowel in Haarlem, aan de Bakenessergracht als in Bilthoven aan de Maartensdijkseweg via het conferentiecentrum Renova en via de website www.rozekruispers.com .

De Rozekruis Pers heeft sinds haar oprichting ruim 250 titels uitgegeven. Alle actuele titels
zijn opgenomen in deze boekenbrochure. Het is een enorm divers oeuvre, dat zich richt naar de
organische, drievoudige samenhang God – Kosmos – Mens, overeenkomstig de eerste definitie
van Hermes Trismegistus: GOD: een geestelijke wereld – DE KOSMOS: een waarneembare God –  DE MENS: een vergankelijke wereld.

In onze winkels en op onze website is ons assortiment ook ingedeeld naar dit adagium God-Kosmos-Mens.  Om de boeken overzichtelijk te kunnen weergeven hebben wij in deze brochure gekozen voor de volgende indeling:

 1. De stichters van het Rozenkruis
 2. De bronnen van wijsheid
 3. Moderne spirituele denkers
 4. Crystal-serie; kleine uitgaven over specifieke thema’s
 5. Symposion-reeks; uitgaven naar aanleiding van symposia die werden georganiseerd door
  stichting Rozenkruis
 6. Spirituele teksten bibliotheek; uitgaven naar aanleiding van online programma’s die werden
  gehouden via www.spiritueleteksten.nl
 7. Jeugdboeken
 8. Uitgaven van uitgeverij De Morgenster en uitgeverij In de Pelikaan, gedistribueerd door  Rozekruis Pers
 9. Pentagram magazine

Elke categorie is voorzien van een inleidende tekst, te beginnen met De stichters van het Rozenkruis, J. van Rijckenborgh en Catharose de Petri. Zij hebben de school van het Gouden Rozenkruis opgericht en samen met de leerlingen vorm gegeven. Zij hebben altijd geput uit universele bronnen van wijsheid door alle tijden heen. Deze bronnen van wijsheid komen in de tweede categorie naar voren.

In de categorie Moderne spirituele denkers zijn hedendaagse publicaties opgenomen met dezelfde boodschap en toon, die dezelfde innerlijke snaar doen trillen. De twee categorieën Crystal-serie en Symposion-reeks zijn series van uitgaven die een verdieping geven op een bepaald onderwerp.

Onze Spirituele teksten bibliotheek bevat uitgaven van boeken die via een online programma
(www.spiritueleteksten.nl) te volgen zijn. Zij gaan in op onderwerpen die de mensheid altijd hebben bezig gehouden zoals het mysterie van geboorte, leven en dood.

Naast de activiteiten voor volwassenen heeft de school van het Gouden Rozenkruis ook een
bloeiend jeugdwerk. Onder de categorie Jeugdboeken vindt u de prachtigste verhalen die in de
tempels van het Rozenkruis aan de jeugd verteld zijn. Het zijn verhalen die rechtstreeks tot het
hart spreken.

Tevens is Rozekruis Pers distributeur van een aantal bijzondere uitgaven van uitgeverij De Mor-
genster en uitgeverij In de Pelikaan. En wij sluiten deze boekenbrochure af met het magazine Pentagram waarin op moderne wijze de spirituele ontwikkeling van de mensheid wordt besproken. Het verschijnt vier maal per jaar.

Wij hebben voor u een aantrekkelijk aanbod. Als u minimaal 15 boeken of e-books uit deze brochure bestelt, dan mag u het totale bedrag in 12 maanden middels automatische incasso betalen. Zie voor de bijbehorende instructies de ingesloten bestellijst.

Wij hopen van harte dat deze brochure u inspireert, u een beeld geeft van het rijke oeuvre van Rozekruis Pers en dat hiermee helder wordt welke boeken u nog mist op uw boekenplank. Maar vooral hopen wij dat de boeken, opgenomen in deze speciale boekenbrochure, u tot een gids mogen zijn op uw particuliere, innerlijke weg tot wijsheid, tot levende kennis.

Maartje Letema

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *