Boekenbrochure van Pentagram boekwinkel met uitgaven van Rozekruis Pers en De Morgenster

DOWNLOAD DE BOEKENBROCHURE ALS PDF

In oktober 2017 verscheen de bovenstaande fraaie boekenbrochure van Pentagram boekwinkel, met daarin alle actuele titels van de uitgeverijen Rozekruis Pers, De Morgenster en In de Pelikaan tot dan toe. Sindsdien zijn er tientallen nieuwe titels bijgekomen. Vrijwel alle in de brochure gepresenteerde titels zijn nog in druk beschikbaar. Hieronder volgt de inleiding van de boekenbrochure. De prijzen van sommige uitgaven in de brochure zijn aangepast. Zo zijn de meeste uitgaven van de symposionreeks verhoogd in prijs van € 11,95 naar € 12,50. Daar staat tegenover dat 18 boeken van J. van Rijckenborgh en Catharose de Petri  en 5 romans van Gustav Meyrink blijvend in prijs zijn verlaagd. Wie in de maanden maart, april en mei 2019 een boek of boeken van Rozekruis Pers en/of De Morgenster aanschaft, ontvangt per bestelling gratis de uitgave Het proces van transfiguratie.

Waarde lezer,

Met veel plezier hebben wij deze speciale boekenbrochure voor u gemaakt, met daarin vrijwel alle uitgaven die zijn verschenen bij uitgeverij Rozekruis Pers vanaf eind jaren ’30 van de vorige eeuw, tot nu. Bij het samenstellen en ontwikkelen van deze brochure werden wij ons opnieuw bewust van de enorme schat aan kennis, maar vooral aan Gnosis-licht, de levende Kennis, die wij hebben mogen ontvangen. Een boek is per slot van rekening niet alleen dode materie.

Nee, er gaat een werkzaamheid vanuit – er is een kracht mee verbonden, de kracht die verborgen ligt achter het woord. Het gaat hier om innerlijke wijsheid die ieder mens van binnenuit kan herkennen als hij openstaat voor het Goddelijke. Daarom zijn wij zeer verheugd deze schat met u te mogen delen.

Sinds 2008 heeft uitgeverij Rozekruis Pers onder de naam Pentagram boekwinkel haar uitgaven gedistribueerd, zowel in Haarlem, aan de Bakenessergracht als in Bilthoven aan de Maartensdijkseweg via het conferentiecentrum Renova en via de website www.rozekruispers.com .

De Rozekruis Pers heeft sinds haar oprichting ruim 250 titels uitgegeven. Alle actuele titels zijn opgenomen in deze boekenbrochure. Het is een enorm divers oeuvre, dat zich richt naar de organische, drievoudige samenhang God – Kosmos – Mens, overeenkomstig de eerste definitie
van Hermes Trismegistus: GOD: een geestelijke wereld – DE KOSMOS: een waarneembare God –  DE MENS: een vergankelijke wereld.

In onze winkels en op onze website is ons assortiment ook ingedeeld naar dit adagium God-Kosmos-Mens.  Om de boeken overzichtelijk te kunnen weergeven hebben wij in deze brochure gekozen voor de volgende indeling:

 1. De stichters van het Rozenkruis
 2. De bronnen van wijsheid: Dante, Meister Eckehart, Marsilio Ficino, Jacob Boehme, Jan Amos Comenius, Karl von Eckartshausen, George Mead, Gustav Meyrink
 3. Moderne spirituele denkers
 4. Crystal-serie; kleine uitgaven over specifieke thema’s
 5. Symposion-reeks; uitgaven naar aanleiding van symposia die werden georganiseerd door
  stichting Rozenkruis
 6. Spirituele teksten bibliotheek; uitgaven naar aanleiding van online programma’s die werden
  gehouden via www.spiritueleteksten.nl
 7. Jeugdboeken
 8. Uitgaven van uitgeverij De Morgenster en uitgeverij In de Pelikaan, gedistribueerd door  Rozekruis Pers
 9. Pentagram magazine, tegenwoordig Tijdschrift LOGON

Elke categorie is voorzien van een inleidende tekst, te beginnen met De stichters van het Rozenkruis, J. van Rijckenborgh (fakkeldrager van het Rozenkruis 21) en Catharose de Petri (fakkeldrager van het Rozenkruis 22) Zij hebben de school van het Gouden Rozenkruis opgericht en samen met de leerlingen vorm gegeven. Zij hebben altijd geput uit universele bronnen van wijsheid door alle tijden heen. Deze bronnen van wijsheid komen in de tweede categorie naar voren.

In de categorie Moderne spirituele denkers zijn hedendaagse publicaties opgenomen met dezelfde boodschap en toon, die dezelfde innerlijke snaar doen trillen. De twee categorieën Crystal-serie en Symposion-reeks zijn series van uitgaven die een verdieping geven op een bepaald onderwerp.

Onze Spirituele teksten bibliotheek bevat uitgaven van boeken die via een online programma (www.spiritueleteksten.nl) te volgen zijn. Zij gaan in op onderwerpen die de mensheid altijd hebben bezig gehouden zoals de Mysteriën van geboorte, leven en dood.

Naast de activiteiten voor volwassenen heeft de school van het Gouden Rozenkruis ook een bloeiend jeugdwerk. Onder de categorie Jeugdboeken vindt u de prachtigste verhalen die in de tempels van het Rozenkruis aan de jeugd verteld zijn. Het zijn verhalen die rechtstreeks tot het hart spreken.

Tevens is Rozekruis Pers distributeur van een aantal bijzondere uitgaven van uitgeverij De Morgenster en uitgeverij In de Pelikaan. En wij sluiten deze boekenbrochure af met het magazine Pentagram waarin op moderne wijze de spirituele ontwikkeling van de mensheid wordt besproken. Het verschijnt vier maal per jaar.

Wij hopen van harte dat deze brochure u inspireert, u een beeld geeft van het rijke fonds van Rozekruis Pers en dat hiermee helder wordt welke boeken u nog mist op uw boekenplank. Maar vooral hopen wij dat de boeken, opgenomen in deze speciale boekenbrochure, u tot een gids mogen zijn op uw particuliere, innerlijke weg tot wijsheid, tot levende kennis.

Maartje Letema

DOWNLOAD DE BOEKENBROCHURE ALS PDF