Vier boeken van Karl von Eckartshausen

De bovenstaande boeken van Karl von Eckartshausen (fakkeldrager van het Rozenkruis 12) worden uitgegeven door Rozekruis Pers. Hieronder volgen korte beschrijvingen. 

1 Enkele woorden uit het binnenste
Het eerste geschrift in dit boekje is ‘Voor hen die nog in de tempel en in de voorhoven zijn. Zij laat mensen van alle religies in de voorhof toe […] om mensen met mensen te verbinden en mensen met God te verbinden.’ Het tweede geschrift ‘De volmaking van de mens’ is een woord van troost voor hen die wachten op de vervulling van het diepste verlangen dat een mens kent.

BELUISTER TWAALF REGELS VOOR HET UITERLIJKE

LEES GEDEELTEN UIT ‘ENKELE WOORDEN UIT HET BINNENSTE’

BESTEL ENKELE WOORDEN UIT HET BINNENSTE

2 De wolk boven het heiligdom
De Duitse mysticus Karl von Eckartshausen (1752-1803) schreef in 1802 zes brieven. Hij schetst daarin de opgang van de geest tot een graad, waarbij geloof overgaat in het aanschouwen van het goddelijke. Die weg is bewaard in de wijsheidsscholen. J. van Rijckenborgh schreef over dit werk: ‘De inhoud van deze brieven behoort tot het woord dat nimmer vergaat, het is de taal van het moderne Rozenkruis.’

BELUISTER OF LEES BRIEF 1 VAN 6 UIT DEZE ESOTERISCHE KLASSIEKER

BESTEL DE WOLK BOVEN HET HEILIGDOM

3 De mysteriën der ware religie
Karl von Eckartshausen schreef de teksten in dit boek in 1803. Het mysterie van het mens-zijn staat daarin centraal. Hij betoogt dat de mens aan de ene kant een materieel schepsel is en aan de andere kant een geestelijk wezen. Het belangrijkste mysterie van de religie is de herontdekking van de geest-mens, het wezen diep binnenin de vorm-mens. Dit wezen moet herenigd worden met het ‘alomtegenwoordige zijn’, met God.

LEES EEN GEDEELTE OVER DE MENSELIJKE GELUKZALIGHEID

BESTEL DE MYSTERIËN DER WARE RELIGIE

4 De magische krachten van de natuur
Von Eckartshausen beschrijft hier hoe de microkosmos tot haar huidige gedaante is gekomen. ‘De eerste mens, Adam, had een prachtig lichtkleed ontvangen. Door de uitdrijving uit het Paradijs heeft de mens dit lichtkleed verloren. In ons binnenste resteert nog een kleine lichtvonk die door het louterende vuur van de goddelijke alchemie hoopt weer het volledige lichtkleed te bezitten.’ Prof. Antoine Faivre (esoterische historicus aan de Sorbonne) schreef een inleiding bij de teksten van Von Eckartshausen.

LEES EEN GEDEELTE UIT DE MAGISCHE KRACHTEN VAN DE NATUUR

BESTEL DE MAGISCHE KRACHTEN VAN DE NATUUR