Twaalf regels voor het uiterlijke – woorden van Karl von Eckartshausen uit ‘Enkele woorden uit het binnenste’

 

BESTEL ENKELE WOORDEN UIT HET BINNENSTE

Uit het boekje Enkele woorden uit het binnenste van Karl von Eckartshausen (fakkeldrager van het Rozenkruis 12) volgt hieronder de tekst ‘Regels voor het uiterlijke’ die te beluisteren is via de bovenstaande speler.  In het boekje wordt dat hoofdstuk gevolgd door onder andere 13 regels voor het innerlijke en 21 regels voor het binnenste. Vanaf 1 november 2023 is het hardcover-boekje blijvend in prijs verlaagd van € 11,50 naar € 7,50.      

REGELS VOOR HET UITERLIJKE

 1. Neem afstand van alle verscheidenheid en zoek in alles de eenheid van de natuur.
 2. Zoek echter eerst het Ene in uzelf, daarna het ene buiten u, in de natuur. Probeer tenslotte een te worden met de mensen en schepselen die om u heen zijn, opdat ge één worde met Hem die de bron van alle dingen is.
 3. God is de eenvoudigste wezenheid, en alleen het eenvoudige kan een worden met Hem.
 4. Zoek God niet buiten uzelf, maar in uzelf, in het binnenste, want daar is zijn heiligdom.
 5. Zoek wijsheid en niet wetenschap. Door wetenschap wordt men opgeblazen, wijsheid echter maakt deemoedig, en door deemoed wordt men gelukkig.
 6. Maak nooit scheiding tussen God en de natuur, maar aanschouw God in de natuur en ge zult zuivere kennis verkrijgen.
 7. De rede is een licht in het innerlijke. Zij maakt alles herkenbaar, zoals het licht in de buitenwereld alles zichtbaar maakt.
 8. Verenig uw rede met uw ervaring en uw ervaring met uw rede. Dan zal uw rede u nooit een fanaticus maken en uw ervaring zal u nooit tot een zielloze materialist maken.
 9. Verwerp niets, maar onderzoek alles en kies het goede. Denk niet, maar láát u denken, dat wil zeggen: neem de dingen waar zoals ze van nature zijn en laat de dingen zelf, zoals ze gevormd zij, uw gedachten en ideeën ordenen. Dan denkt ge waar. Vele mensen ordenen de natuur volgens hun gedachten en ideeën – en denken dus verkeerd. Want wij mogen de natuur niet aanpassen bij onze gedachten, maar wij moeten ons láten aanpassen door de eeuwige ordening der dingen.
 10. Tracht uw verstand te zuiveren van vooroordelen, uw hart van misvattingen, en uw daden van handelingen die tegen de ordening zijn. Dan zult ge wijs worden.
 11. Uw verstand heeft echter een kracht nodig om de vooroordelen te herkennen – uw hart of uw wil heeft een macht nodig om de misvattingen en hartstochten te kunnen wederstaan – en uw handelingen hebben een geest nodig die u tot ordening aanzet en u de vaste ordening aller dingen onthult.
 12. Kracht, macht en geest ontvangt ge echter alleen van de Ene. Die Ene is hij die alles een maakt, die kwam tot dat wat Hem behoort, maar die door de zijnen niet werd aangenomen. Hun echter die Hem wel hebben aangenomen gaf Hij macht kinderen van het licht te worden.

BESTEL ENKELE WOORDEN UIT HET BINNENSTE

LEES OVER DE BOVENSTAANDE BOEKEN VAN KARL VON ECKARTSHAUSEN