Twaalf regels voor het uiterlijke – woorden van Karl von Eckartshausen uit ‘Enkele woorden uit het binnenste’

 

BESTEL ENKELE WOORDEN UIT HET BINNENSTE

Uitgeverij Rozekruis Pers heeft in de de maanden maart, april en mei 2022 drie boeken van Karl von Eckartshausen (fakkeldrager van het Rozenkruis 12) in de aanbieding. Wie in de actieperiode een actieboek van deze auteur aanschaft, ontvangt daarbij gratis Enkele woorden uit het binnenste. Hieronder volgt de tekst ‘Regels voor het uiterlijke’ uit het dat cadeauboekje die te beluisteren is via de bovenstaande speler.  In het boekje wordt dat hoofdstuk gevolgd door onder andere 13 regels voor het innerlijke en 21 regels voor het binnenste.    

REGELS VOOR HET UITERLIJKE

 1. Neem afstand van alle verscheidenheid en zoek in alles de eenheid van de natuur.
 2. Zoek echter eerst het Ene in uzelf, daarna het ene buiten u, in de natuur. Probeer tenslotte een te worden met de mensen en schepselen die om u heen zijn, opdat ge één worde met Hem die de bron van alle dingen is.
 3. God is de eenvoudigste wezenheid, en alleen het eenvoudige kan een worden met Hem.
 4. Zoek God niet buiten uzelf, maar in uzelf, in het binnenste, want daar is zijn heiligdom.
 5. Zoek wijsheid en niet wetenschap. Door wetenschap wordt men opgeblazen, wijsheid echter maakt deemoedig, en door deemoed wordt men gelukkig.
 6. Maak nooit scheiding tussen God en de natuur, maar aanschouw God in de natuur en ge zult zuivere kennis verkrijgen.
 7. De rede is een licht in het innerlijke. Zij maakt alles herkenbaar, zoals het licht in de buitenwereld alles zichtbaar maakt.
 8. Verenig uw rede met uw ervaring en uw ervaring met uw rede. Dan zal uw rede u nooit een fanaticus maken en uw ervaring zal u nooit tot een zielloze materialist maken.
 9. Verwerp niets, maar onderzoek alles en kies het goede. Denk niet, maar láát u denken, dat wil zeggen: neem de dingen waar zoals ze van nature zijn en laat de dingen zelf, zoals ze gevormd zij, uw gedachten en ideeën ordenen. Dan denkt ge waar. Vele mensen ordenen de natuur volgens hun gedachten en ideeën – en denken dus verkeerd. Want wij mogen de natuur niet aanpassen bij onze gedachten, maar wij moeten ons láten aanpassen door de eeuwige ordening der dingen.
 10. Tracht uw verstand te zuiveren van vooroordelen, uw hart van misvattingen, en uw daden van handelingen die tegen de ordening zijn. Dan zult ge wijs worden.
 11. Uw verstand heeft echter een kracht nodig om de vooroordelen te herkennen – uw hart of uw wil heeft een macht nodig om de misvattingen en hartstochten te kunnen wederstaan – en uw handelingen hebben een geest nodig die u tot ordening aanzet en u de vaste ordening aller dingen onthult.
 12. Kracht, macht en geest ontvangt ge echter alleen van de Ene. Die Ene is hij die alles een maakt, die kwam tot dat wat Hem behoort, maar die door de zijnen niet werd aangenomen. Hun echter die Hem wel hebben aangenomen gaf Hij macht kinderen van het licht te worden.

BESTEL ENKELE WOORDEN UIT HET BINNENSTE

LEES OVER DE BOVENSTAANDE BOEKEN VAN KARL VON ECKARTSHAUSEN

5 thoughts on “Twaalf regels voor het uiterlijke – woorden van Karl von Eckartshausen uit ‘Enkele woorden uit het binnenste’

 1. J.A.W. van Ettinger

  Met dank voor deze aflevering van Pentagram. Ik heb echter moeite met punt 5 uit regels voor het Uiterlijke van Von Eckartshausen. Zoek wijsheid en niet Wetenschap. Maar de natuur op zich zit vol gevaren. Ik denk aan tsunami’s of schade door storm. Vulkaan uitbarstingen en ook pandemieën etc. etc. De Wetenschap kan voor die problemen uitkomst bieden en ook dat komt dan weer van Hem volgens mij.

 2. Dirk van Beek

  Uit Von Eckartshausen´s punt 5 uit Regels voor het Uiterlijke zou je misschien kunnen opmaken dat wetenschap van geen of minder belang zou zijn. Ik denk en hoop dat hij dat niet zo bedoeld heeft. Wetenschap is wel degelijk van groot belang maar er is nog iets anders dat hoger is in de zin van “meer omvattender”. Wetenschap is een van de drie bronnen van kennis. De andere twee zijn religie in de zin van re-ligare, oftewel verbonden zijn/blijven en filosofie. De drie bronnen van kennis met elkaar verbinden leidt tot eenheid en heelheid en dat is wijsheid.

 3. Dirk van Beek

  Ik wil graag nog een zin willen toevoegen: de ervaring leert dat wetenschap constant onderhevig is aan veranderingen terwijl wijsheid van een andere, hogere orde is die niet aan verandering onderhevig is. Het is geestelijke wetenschap.

 4. J.A.W. van Ettinger

  Niet helemaal mee eens Dirk. Wijsheid moet zich ook kunnen ontwikkelen in iemand dus is dan ook aan verbetering, dus verandering, onderhevig. Anders wordt wijsheid een dode letter, denk ik.

  1. Dirk van Beek

   Iets wat heel en één is hoeft zich niet meer te ontwikkelen. Ik denk dat u kennis en wijsheid met elkaar verwart. Totdat wijsheid wordt bereikt, zal kennis zich continu blijven vermeerderen en veranderen. Wijsheid is echter van een geheel andere orde en heeft dan ook een andere bron dan ons hoofd-, en buikbrein. Het komt uit onze innerlijke zon in de ziel.

Reacties plaatsen niet mogelijk.