Tag archieven: Karl von Eckartshausen

8 De bron – Het nieuwe Jeruzalem in jezelf – innerlijk christendom in ‘Het Lam Gods’ van Jan van Eyck in Gent

1 DE OPDRACHT – 2 DE AANKONDIGING – 3 HET LAM – 4 DE JOHANNES-MENS – 5 DE KONINGIN6 DE KONING7 DE SCHARE8 DE BRON

Diep in mij woelt en spreekt een stem
Van ’t hemelse Jeruzalem,
De woon van ’t Licht, de Bron van kracht,
Waaruit het Al wordt voortgebracht,
En reeds eonen wordt gewacht,
In liefde en trouw,
Of ‘k komen zou.

Als je de boodschap van dit couplet innerlijk herkent en gevolg geeft aan die stem uit je binnenste, dan ben je uit God geboren. Dan sta je aan het begin van een machtig veranderingsproces waarin de nieuwe mens in jou tot ontwikkeling komt. Je zult dat nieuwe Jeruzalem of die Stad Gods dan heel geleidelijk vaker en intenser gaan ervaren totdat je Lees verder

De vervolmaking van de mens – het begin van een klein geschrift van Karl von Eckartshausen – van € 11,50 voor € 7,50

 

BESTEL ENKELE WOORDEN UIT HET BINNENSTE

Hieronder volgt het begin van het kleine geschrift ‘De vervolmaking van de mens en de naderende voleinding van de uitverkorenen – een woord van troost voor hen die wachten’ dat hierboven kan worden beluisterd.  Karl von Eckartshausen (fakkeldrager van het Rozenkruis 12) is de auteur van  dit geschrift, dat is opgenomen in het boekje Enkele woorden uit het binnenste. In november 2023 is die uitgave blijvend is afgeprijsd van € 11,50 naar € 7,50.

Ligt de mogelijkheid tot vervolmaking werkelijk in het wezen van de mens be­sloten?
Kan de mens werkelijk ooit vol­maakt worden?
Dat is nog de vraag, maar: wat is volmaaktheid, wat is vervolmaking? Lees verder

Vijf boeken van 7,50 euro per stuk – uitgaven van Rozenkruis pers blijvend of tijdelijk in prijs verlaagd

1 De taal der klokken
Een grote bundel Noverosa-verhalen voor kinderen van zes tot twaalf jaar. Het is een mix van lichte verhalen voor de jonge kinderen en hele spannende verhalen voor de wat oudere kinderen, tot twaalf jaar. Verhalen als deze in ‘De taal der klokken’, houden het hart open – het grote doel van het jeugdwerk van het Gouden Rozenkruis. Want daar, in het hart, liggen de antwoorden op alle grote levensvragen geborgen. Lees verder

Twaalf regels voor het uiterlijke – woorden van Karl von Eckartshausen uit ‘Enkele woorden uit het binnenste’

 

BESTEL ENKELE WOORDEN UIT HET BINNENSTE

Uit het boekje Enkele woorden uit het binnenste van Karl von Eckartshausen (fakkeldrager van het Rozenkruis 12) volgt hieronder de tekst ‘Regels voor het uiterlijke’ die te beluisteren is via de bovenstaande speler.  In het boekje wordt dat hoofdstuk gevolgd door onder andere 13 regels voor het innerlijke en 21 regels voor het binnenste. Vanaf 1 november 2023 is het hardcover-boekje blijvend in prijs verlaagd van € 11,50 naar € 7,50.       Lees verder

Drie aspecten van magie volgens Karl von Eckartshausen – een gedeelte uit het ‘De magische krachten van de natuur’


BESTEL DE MAGISCHE KRACHTEN VAN DE NATUUR – VAN € 14.00 VOOR € 7,50

Karl von Eckartshausen (fakkeldrager van het Rozenkruis 12).beschrijft in De magische krachten van de natuur onder andere hoe de microkosmos tot haar huidige gedaante is gekomen. ‘De eerste mens, Adam, had een prachtig lichtkleed ontvangen. Door de uitdrijving uit het Paradijs heeft de mens dit lichtkleed verloren. In ons binnenste resteert nog een kleine lichtvonk die door het louterende vuur van de goddelijke alchemie hoopt weer het volledige lichtkleed te bezitten.’ Hieronder volgt een gedeelte over magie uit ‘De magische krachten van de natuur’.

Als men nu ziet dat de magie door de vaderen van voor de zondvloed in Chaldea, Perzië, Arabië, Egypte, in het beloofde land, Griekenland en andere landen beoefend werd en er hier en daar nog gezelschappen in stand hebben kunnen houden, die met behulp van traditie deze goddelijke kunst hebben voortgeplant, dan zou het zeer wel mogelijk zijn dat de ware magie zich hier en daar  vermengd heeft met Lees verder