Tagarchief: Karl von Eckartshausen

De magische krachten van de natuur – Karl von Eckartshausen over magie en hogere chemie

BESTEL DE MAGISCHE KRACHTEN VAN DE NATUUR

Karl von Eckartshausen (fakkeldrager van het Rozenkruis 12) zet in dit boek onder andere uiteen hoe de microkosmos tot haar huidige gedaante is gekomen: ‘De eerste mens Adam had een prachtig lichtkleed ontvangen, van geconcentreerde licht- en elementenkrachten, ten tijde dat de elementen nog niet door de paradijsvloek uiteengereten waren tot afzonderlijke delen, doch één krachtelement vormden. Door de val heeft de mens dit lichtkleed verloren. Het grove, tastbare is naar voren gekomen. Het lichtwezen echter heeft zich in ons binnenste teruggetrokken als een kleine lichtvonk, een zaadkorrel, en deze kleine lichtvonk hoopt eenmaal weer het volledige lichtkleed te bezitten, wanneer door het louterende vuur der goddelijke alchemie de omkering tot stand is gekomen.’ Lees verder

Magie volgens Karl von Eckartshausen – een gedeelte uit het ‘De magische krachten van de natuur’

BESTEL DE MAGISCHE KRACHTEN VAN DE NATUUR

Karl von Eckartshausen (fakkeldrager van het Rozenkruis 12). beschrijft in ‘De magische krachten van de natuur’ onder andere hoe de microkosmos tot haar huidige gedaante is gekomen. ‘De eerste mens, Adam, had een prachtig lichtkleed ontvangen. Door de uitdrijving uit het Paradijs heeft de mens dit lichtkleed verloren. In ons binnenste resteert nog een kleine lichtvonk die door het louterende vuur van de goddelijke alchemie hoopt weer het volledige lichtkleed te bezitten.’ Hieronder volgt een gedeelte over magie uit ‘De magische krachten van de natuur’ .

Als men nu ziet dat de magie door de vaderen van voor de zondvloed in Chaldea, Perzië, Arabië, Egypte, in het beloofde land, Griekenland en andere landen beoefend werd en er hier en daar nog gezelschappen in stand hebben kunnen houden, die met behulp van traditie deze goddelijke kunst hebben voortgeplant, dan zou het zeer wel mogelijk zijn dat de ware magie zich hier en daar  vermengd heeft met Lees verder

Twaalf regels voor het uiterlijke – woorden van Karl von Eckartshausen uit ‘Enkele woorden uit het binnenste’

 

BESTEL ENKELE WOORDEN UIT HET BINNENSTE VOOR € 11,50

OF ONTVANG HET GRATIS BIJ AANSCHAF VAN ACTIEBOEKEN VAN VON ECKARTSHAUSEN

Uitgeverij Rozekruis Pers heeft in de de maanden maart, april en mei 2022 drie boeken van Karl von Eckartshausen (fakkeldrager van het Rozenkruis 12) in de aanbieding. Wie in de actieperiode een actieboek van deze auteur aanschaft, ontvangt daarbij gratis Enkele woorden uit het binnenste. Hieronder volgt de tekst ‘Regels voor het uiterlijke’ uit het dat cadeauboekje die te beluisteren is via de bovenstaande speler.  In het boekje wordt dat hoofdstuk gevolgd door onder andere 13 regels voor het innerlijke en 21 regels voor het binnenste.     Lees verder

4 van 6 – Vierde brief uit ‘De wolk boven het heiligdom’ van Karl von Eckartshausen – actuele esoterische klassieker

 

BRIEF 1BRIEF 2BRIEF 3BRIEF 4BRIEF 5BRIEF 6


BESTEL DEZE ESOTERISCHE KLASSIEKER VAN € 13,00 VOOR € 5,00 (TOT 1 JUNI 2022)

EN ONTVANG HET CADEAUBOEKJE ENKELE WOORDEN UIT HET BINNENSTE

De Duitse mysticus Karl von Eckartshausen (1752-1803) schreef in 1802 zes brieven die zijn uitgegeven onder de titel ‘De wolk boven het heiligdom’. Hij schetst daarin de opgang van de geest tot een graad, waarbij geloof overgaat in het aanschouwen van het goddelijke. Die weg is bewaard in de wijsheidsscholen. J. van Rijckenborgh schreef over dit werk: ‘De inhoud van deze brieven behoort tot het woord dat nimmer vergaat, het is de taal van het moderne Rozenkruis.’ Hieronder volgt de vierde brief uit deze esoterische klassieker, die verrassend actueel is.

VIERDE BRIEF

Zoals de oneindigheid der getallen zich verliest in één enkel getal, dat de grondslag van alle getallen is, de eenheid, en zoals de ontelbare raderen van een cirkel zich samenvoegen tot één middelpunt, zo ligt aan het onafzienbare aantal Lees verder

De eerste lentedag : Cloas onderwijst Sophron in de mysteriën – Karl von Eckartshausen

LEES EEN GEDEELTE OVER DE MENSELIJKE GELUKZALIGHEID

BESTEL DE MYSTERIËN DER WARE RELIGIE VAN € 17,00 VOOR € 7,50

EN ONTVANG HET CADEAUBOEKJE ENKELE WOORDEN UIT HET BINNENSTE

Het laatste hoofdstuk uit ‘De mysteriën der ware religie’ is een kort verhaal waarin Sophron op de eerste dag van de lente in de natuur onderricht wordt in de mysteriën door Cloas. Hieronder volgt de integrale tekst van dat hoofdstuk van Karl von Eckartshausen (fakkeldrager van het Rozenkruis 12, 1752-1803) .  Die uitgave is in de maanden maart, april en mei 2022 met korting te bestellen: van € 17,- voor € 7,50. Bovendien wordt dan het mooie boekje Enkele woorden uit het binnenste (los te bestellen voor € 11,50) gratis meegestuurd.    

‘Goddelijke wijsheid, zend uw licht in mijn weetgierige ziel en beziel mij met kennis die mij zal voorbereiden voor een hogere school van hemelse zaligheid, om mij altijd dich­ter bij de godheid te brengen. Leer mij uw heilige waarheid en sterk mij tot het Lees verder