De vervolmaking van de mens – het begin van een klein geschrift van Karl von Eckartshausen – van € 11,50 voor € 7,50

 

BESTEL ENKELE WOORDEN UIT HET BINNENSTE

Hieronder volgt het begin van het kleine geschrift ‘De vervolmaking van de mens en de naderende voleinding van de uitverkorenen – een woord van troost voor hen die wachten’ dat hierboven kan worden beluisterd.  Karl von Eckartshausen (fakkeldrager van het Rozenkruis 12) is de auteur van  dit geschrift, dat is opgenomen in het boekje Enkele woorden uit het binnenste. In november 2023 is die uitgave blijvend is afgeprijsd van € 11,50 naar € 7,50.

Ligt de mogelijkheid tot vervolmaking werkelijk in het wezen van de mens be­sloten?
Kan de mens werkelijk ooit vol­maakt worden?
Dat is nog de vraag, maar: wat is volmaaktheid, wat is vervolmaking?

Men noemt een lichaam volmaakt als de delen waaruit het bestaat zich harmonisch verhou­den tot het gehele lichaam. Deze wet voor het uiterlijke geldt ook voor het innerlijke. Ook hier betekent volmaaktheid: een harmonische verhouding van de delen tot het geheel. Maar welke zijn de delen waaruit het wezen van de mens bestaat? Zijn het niet, wat het innerlijke betreft:

rede,
wil,
zelfwerkzaamheid?

En wat het uiterlijk betreft:

het vermogen tot gewaarwording,
ontvankelijkheid,
gemoedsbeweging?

Er moet dus ook tussen deze eigenschap­pen een harmonische verhouding be­staan en wel met betrekking tot wet, middel en doel, door de natuur voorgeschre­ven tot behoud van hun wezen. Wat wet is moet wet blijven, wat middel is moet middel blijven en wat doel is moet doel blijven. Het verwisselen van de bestanddelen van deze maatstaf is de bron van alle onvolmaaktheid in de natuur.

BESTEL ENKELE WOORDEN UIT HET BINNENSTE

LEES OVER DE BOVENSTAANDE BOEKEN VAN KARL VON ECKARTSHAUSEN