De pionier in het Aquarius Tijdperk, tekst van Jan van Rijckenborgh


BESTEL DE ROEP DER ROZENKRUISERS BROEDERSCHAP

Een pionier is een vastbeslotene. Na zijn keuze te hebben gedaan, na zich te hebben gericht op zijn doel, gaat hij met grote vastberadenheid op dat doel af. Hij zal drukte en onnodig geraas vermijden. Hij zal niet geven om tegenstand. Alle tegenstand, gelegen tussen hem en zijn doel, zal hij geleidelijk overwinnen. Ook al zal men zijn pogingen geheel en al verkeerd uitleggen; ook al zal hij het slachtoffer worden van haat, laster, daadwerkelijke vijandschap, of wanbegrip; op tactische wijze zal hij deze aanvallen neutraliseren.

Hij speelt niet de held, de grote figuur, want er is geen sprake van heldendom in een overwinning die tevoren vaststaat. Hij weet dat alle eer, alle dank, alle aanbidding toekomt aan de grote Bouwheer, die alles formeerde, en aan de Christus, die alle bouw mogelijk maakt.

Een pionier is een vasthoudende. Nimmer geeft hij de moed op. Hij is geen mens met vlagen van enthousiasme, van daverende actie, die daarna in volslagen nietsdoen vervalt. En mocht hij soms als een storm woeden, dan doet hij dat om de onbewusten te wekken uit de slaap.
Een pionier is een wetende. Hij weet wat hij doet. Hij kent de structuur van het grote wordingsplan.

Hij weet, dat er geen sprake kan zijn van een eventuele nederlaag. Hij weet dat iedere mens tenslotte tot die ene levenshouding zal moeten komen; dat er geen sprake is van een blijvende negatie van de magische driehoek: Goedheid, Waarheid en Gerechtigheid. En dus wordt de pionier een rustige, zo intens rustig, dat hij staat als in koele gelijkmatigheid te midden van de brand van de tijden. Stap voor stap gaat hij voorwaarts.

In brede slagorde trekt de Broederschap van het Licht op! Denk echter niet dat hier sprake is van de oplossing van een kosmische formule, van koele nuchtere zakelijkheid. Neen, de grote motorische kracht, die achter deze kosmische methode staat, is Liefde. De pionier weet van deze geopenbaarde Liefde. Ze tintelt in alle dingen en spiegelt ze in ieder oog. Het is de Christussynhese.

Deze Liefde van God richt zich onpersoonlijk tot al het geschapene, ze is voor ons, en niet van ons, ook al openbaart ze zich in ons. Deze liefde is dus nimmer egocentrisch; eigenliefde vindt daarin geen gestalte; liefde voor een kleine groep, een gezin, een familie, een natie, of een ras komt hierin niet tot uiting.

De ware pionier heeft iets van deze Christus-synthese en hij streeft ernaar om er steeds meer van te bezitten. Deze Christus-synthese heeft een uitstralend vermogen. Ze kan niet anders dan stralen in de duisternis van deze wereld. Het is de volledige wapenrusting van de Broederschap van het Licht, het enige wapen van de aquariusmens. Hij strijdt met het vuur van de Liefde.

Denk hier ook niet aan een dichterlijke, mystieke of vage dooddoener. De pionier strijdt met het Vuur van de Liefde. zoals het vuur van de lagere, van de egocentrische liefde de mensheid verscheurt en onze samenleving tot een hel maakt, zeer concreet en tastbaar, zo is het vuur van de Christusliefde in staat deze lagere levensgemeenschap te verscheuren door het vuur van de daad, zodat uit deze hel de hemel wordt geboren.

Bron: De Roep der Rozenkruisers Broederschap door J. van Rijckenborgh

BESTEL DE ROEP DER ROZENKRUISERS BROEDERSCHAP

LEES OVER DE MANIFESTEN VAN DE KLASSIEKE ROZENKRUISERS