Vijf boeken van of over Comenius – fakkeldrager van het Rozenkruis 9

1 J.A. Comenius – een brandend hart, een helder hoofd, een aantoonbare daad – Symposionreeks 16
De eerste voordracht van dit Comenius-symposion is biografisch, behandelt het leven van Jan Amos Comenius (Komensky, fakkeldrager van het Rozenkruis 9) en geeft een globaal overzicht van zijn filosofie. In de tweede voordracht gaat het over de pedagogie volgens Comenius, over de school als opvoedingsinstituut en het onderwijs dat gegeven moet worden. Comenius had zeer eigen adviezen en regels voor de inrichting van het onderwijs voor alle leeftijdsgroepen. De laatste voordracht handelt over het College van Licht, waarin wijze mannen, met kennis van het Licht plaats zouden moeten nemen om de wereld te besturen.

LEES MEER OVER J.A. COMENIUS – SYMPOSIONREEKS 16

BESTEL J.A. COMENIUS – SYMPOSIONREEKS 16

2 Unum Necessarium – Het ene nodige
Het leven van Comenius was niet makkelijk. Hij werd vervolgd, raakte alles kwijt maar behield het geloof in God. ‘Wie God heeft, kan alles ontberen’, schrijft hij. Dit is zijn oproep aan de mensen om alleen het nodige aardse te behouden en aan hun innerlijke ontwikkeling te werken, zodat hun godsvonk weer haar oorspronkelijke plek in kan nemen. Dit boek schreef hij twee jaar voor zijn dood, het is dan ook zijn literaire testament.

LEES MEER OVER UNUM NECESSARIUM – HET ENE NODIGE

BESTEL UNUM NECESSARIUM VOOR 5 EURO (EXCLUSIEF VERZENDKOSTEN)

3 Via Lucis – De weg van het licht
Comenius was niet alleen pedagoog maar ook filosoof. Het licht ziet hij als verbindend aspect tussen geest en materie. De lichtbron zelf is God. In dit Licht kan de mens zichzelf en alle dingen herleiden tot de eenheid en de alles omvattende wijsheid. In dit perspectief lossen alle tegenstellingen op. Via Lucis, of De weg van het Licht; ‘een beredeneerde onderzoeking naar de manier waarop het verstandelijk licht van de geest, de wijsheid, nu eindelijk kort voor ‘s werelds avondschemer over alle volkeren en gezindten der gehele mensheid voorspoedig kan worden verspreid.’

LEES MEER OVER VIA LUCIS – DE WEG VAN HET LICHT

BESTEL VIA LUCIS

4 Het labyrint der wereld – Het paradijs des harten
Comenius is vooral bekend om zijn filosofische werken. Dit is zijn enige literaire werk. Het bestaat uit twee delen: het eerste deel gaat over Pelgrim. Pelgrim zoekt een passend beroep in een stad bevolkt met mensen en hun slechte gewoontes. Uiteindelijk vindt hij niets. Maar God vindt Pelgrim. In de nieuwe wereld kan Pelgrim met zijn nieuwe inzichten een voorbeeld zijn voor de mensen die zich nog moeten ontwikkelen. Dit wordt beschreven in het tweede deel van het boek.

LEES MEER OVER HET LABYRINT DER WERED – HET PARADIJS DES HARTEN

BESTEL HET LABYRINT DER WERELD – HET PARADIJS DES HARTEN

5 Om de menselijkheid van de cultuur – Het streven naar cultuurvernieuwing bij Comenius, in relatie met rozenkruisers en vrijmetselaars
In dit boek neemt de Tsjechisch-Nederlandse geleerde Jan Amos Comenius (1592-1670) een centrale plaats in. Met zijn filosofie en onderwijsleer wilde hij de menselijkheid in de samenleving bevorderen. Hij kwam ervoor op dat mensen met verschillende levensbeschouwelijke visies konden samenwerken om dit doel te helpen realiseren. Ook komen rozenkruisers en vrijmetselaars aan de orde, die reeds in de zestiende en zeventiende eeuw van zich lieten horen. Anders dan de kerken deden, manifesteerden zij een onafhankelijkheid van denken en een streven naar meer menselijkheid in de cultuur.
In hun denken en spreken spelen ook de ideeën van Comenius een rol, direct of indirect, kritisch ondervragend of opbouwend, maar altijd inspirerend.

LEES MEER OVER OM DE MENSELIJKHEID VAN DE CULTUUR

BESTEL OM DE MENSELIJKHEID VAN DE CULTUUR

LEES OVER DE BOVENSTAANDE TRILOGIE OVER COMENIUS