Prijsverlaging van 18 boeken van Rozekruis Pers – ‘Het proces van transfiguratie’ cadeau bij aanschaf van afgeprijsde boeken

Vanaf 1 november 2020 zijn 18 boeken van Jan van Rijckenborgh (1896-1968) en Catharose de Petri (1902-1990) blijvend in prijs verlaagd. Vele voordrachten en conferenties die zij hebben gehouden – meestal  uitgesproken in tempeldiensten van het Gouden Rozenkruis – zijn vastgelegd in hun boeken, die een bijzonder resultaat zijn van een unieke samenwerking. Wie in de maanden maart, april en mei 2019 een boek of boeken van Rozekruis Pers en/of De Morgenster aanschaft, ontvangt per bestelling gratis het de uitgave Het proces van transfiguratie cadeau. Hieronder volgt een overzicht van de boeken waarvan de prijzen per november 2020 blijvend zijn verlaagd. In 2019 zijn 5 romans van Gustave Meyrink blijvend in prijs verlaagd.

De Egyptische Oergnosis door J. van Rijckenborgh
(bundel met vier uitgaven van € 90,00 voor € 75,00)

 1. Deel 1: van € 28,50 voor € 24,50, LEES MEER
 2. Deel 2: van € 28,50 voor € 24,50, LEES MEER
 3. Deel 3: van € 28,50 voor € 24,50, LEES MEER
 4. Deel 4: van € 28,50 voor € 24,50, LEES MEER

De Komende Nieuwe Mens door J. van Rijckenborgh:
van € 28,50 voor € 24,50

In het boek ‘De Komende Nieuwe Mens’ gaat het om een totale, fundamentele verandering, om de ontwikkeling van het kernwezen in het hart. Het ego opgeven en die zielenkern door het Licht laten groeien, leidt tot dé nieuwe mens met een nieuw bewustzijn. De auteur geeft een magistraal inzicht in deze grootse menselijke mogelijkheid. Dit boek is veel gebruikt tijdens in kleine bijeenkomsten om beginnende leerlingen vertrouwd te maken met het moderne Rozenkruis. LEES MEER

De Gnosis in Actuele Openbaring door J. van Rijckenborgh:
(van € 22,50 voor € 19,50)

Alle oorspronkelijke religies hebben een aanrakings- en ontmoetingsveld tussen de geestelijke en de vergankelijke wereld gebouwd, dat de opgang van daarvoor ontvankelijke mensen in die geestelijke wereld of bovennatuur mogelijk maakt. ‘De gnosis in actuele openbaring’ beschrijft hoe in onze tijd binnen de Geestesschool van het Gouden Rozenkruis zo’n krachtveld tot stand is gekomen. Het is een levend lichaam, dat bewust wordt onderhouden door gezamenlijke afstemming op de geestelijke wereld en waardoor allen gevoed worden. LEES MEER

Het Levende Woord door Catharose de Petri:
van € 27,50 voor € 19,50

De zesenveertig op zichzelf staande hoofdstukken van dit boek, gebaseerd op toespraken van de auteur voor leerlingen van het Gouden Rozenkruis, vormen een nimmer opdrogende bron van kracht, een waarlijk levend woord, waar iedere zoeker die hunkerend uitziet naar zieleverlossing, steeds weer dankbaar uit zal putten. Het Woord, de Logos waar het Johannesevangelie mee begint, is de emanatie van de scheppende goddelijke macht. Hij die de woorden van het eeuwige leven, de macht van het woord bezit, kan hen die de waarheid zoeken innerlijk aanraken en aanzetten tot transformatie van hun bewustzijnsstaat en levensstaat. LEES MEER

Het Nuctemeron van Apollonius van Tyana verklaard door J. van Rijckenborgh:
van € 14,00 voor € 9,50

Zowel Jezus als Apollonius (een tijdgenoot) hadden hun taak in de wereld. Jezus sprak tot de massa in gelijkenissen, Apollonius tot hen die aan directe bevrijding toe waren. Uit de commentaren van J. van Rijckenborgh blijkt dat de ogenschijnlijk duistere teksten een helder licht uitstralen, zo intens, dat het tot in onze tijd onverminderd weet door te dringen. Net als Jezus legt Apollonius het zwaartepunt van zijn leer in de wedergeboorte van de ziel en haar terugkeer tot in de goddelijke orde. LEES MEER

Er is geen ledige ruimte door J. van Rijckenborgh:
van € 7,00 voor € 3,00

De macrokosmische ruimte is geheel gevuld met magnetische krachten van allerlei aard. Krachtconcentraties vanuit die ruimte houden ons in het oog. Zij dreigen niet alleen met correctie, zij bieden ook de mogelijkheid tot bevrijding, mits de mens het licht van de waarheid aanvaardt. De auteur komt in dit boek tot de conclusie dat de enorme macrokosmische ruimte niet ‘leeg’ is, zoals vaak gedacht maar is doortrokken met magnetische krachten. In deze ruimte verblijven menselijke levensgolven op verschillende planeten en op verschillende niveaus van ontwikkeling. LEES MEER

Het universele geneesmiddel door J. van Rijckenborgh:
van € 7,00 voor € 2,50

De mensheid heeft zich een vervuild, astraal ademveld geschapen. Dit astrale veld veroorzaakt in alle opgroeiende generaties een psychische storing. De mensheid is daardoor bezig in snel tempo fundamenteel zielsziek te worden. Hiervoor is maar één geneesmiddel. Het universele geneesmiddel is eveneens een astrale lichtkracht, doch afkomstig uit een totaal ander astraal veld. Deze reine lichtkracht voert de kandidaat, dat is hij of zij die zich er voor open stelt, tot zelfontdekking. LEES MEER

Rozenserie door Catharose de Petri:

 1. Transfiguratie, van € 7,00 voor € 2,50, LEES MEER
 2. Het Zegel der Vernieuwing, van € 10,50 voor € 7,50, LEES MEER
 3. Zeven Stemmen Spreken, van € 10,50 voor € 7,50, LEES MEER
 4. Het Gouden Rozenkruis, van € 10,50 voor € 7,50, LEES MEER

Het Geestelijke Testament van het Klassieke Rozenkruis door J. van Rijckenborgh
(bundel met vier uitgaven van € 90,00 voor € 75,00)

 1. De Roep der Rozenkruisers Broederschap, van € 28,50 voor € 24,50
 2. De Belijdenis der Rozenkruisers Broederschap, van € 18,50 voor € 17,50
 3. De Alchemische Bruiloft, deel I, van € 28,50 voor € 24,50
 4. De Alchemische Bruiloft, deel II, van € 28,50 voor € 24,50

Een nieuwe roep door J. van Rijckenborgh
gratis bij aanschaf van een afgeprijsd boek (per bestelling)

De auteur laat zien dat kunst, wetenschap en religie tot veelvormigheid heeft geleid in plaats van de mensheid tot verwerkelijking van haar opdracht te stuwen. Daarom was het tijd voor een nieuwe roep die in 2020 nog net zo van toepassing is. In deze brochure brengt de auteur de actualiteit van het klassieke manifest ‘De roep der Rozenkruisers Broederschap’ en de alchemie van de rozenkruisers onder de algemene aandacht. LEES MEER

BIJ ELKE BESTELLING MET BOEK(EN) VAN ROZEKRUISPERS EN/OF DE MORGENSTER HET PROCES VAN TRANSFIGURATIE CADEAU

OOK BIJ AANSCHAF IN DE WINKEL IN HAARLEM, BAKENESSERGRACHT 1