15 Gnosis nu! – De neerdaling van de zeven stralen

Gnosis nu! – online jaarprogramma – week 15
De neerdaling van de zeven stralen
9 april 2022

 

WEEK 1 – WEEK 2WEEK 3  – WEEK 4 – WEEK 5 – WEEK 6 – WEEK 7 – WEEK 8WEEK 9 – WEEK 10 – WEEK 11 – WEEK 12 – WEEK 13 – WEEK 14 – WEEK 15WEEK 16 – WEEK 17 – WEEK 18 – WEEK 19 – WEEK 20 – WEEK 21 – WEEK 22 – WEEK 23 – WEEK 24WEEK 25 – WEEK 26 – WEEK 27 – WEEK 28 – WEEK 29 – WEEK 30 – WEEK 31 – WEEK 32WEEK 33 – WEEK 34 – WEEK 35 – WEEK 36 – WEEK 37 – WEEK 38 – WEEK 39 – WEEK 40 – WEEK 41 – WEEK 42 – WEEK 43WEEK 44WEEK 45 – WEEK 46 – WEEK 47 – WEEK 48 – WEEK 49 – WEEK 50 – WEEK 51 – WEEK 52 – WEEK 53

Het heilig avondmaal heeft betrekking op de neerdaling van de zeven stralen van het oerpranische licht. Men spreekt in de school van de geest over ‘avond maal’, omdat deze toestand wijst op een afscheid. De dag van het gewone, oude, dialectische leven vaart voorbij. En aan de avond van die dag keert de leerling zich tot de eeuwige nieuwe dag, waarvan hij hoopt dat het morgenrood spoedig zal blijken.

De school van het Rozenkruis is een inspanning van de universele broederschap om u tot dat avondmaal te voeren. U komt daartoe niet automatisch. U moet ertoe besluiten; u dient zelf uw dag van de natuur te beëindigen in een intelligente, persoonlijke gerichtheid.

Daarom begint De alchemische bruiloft van Christiaan Rozenkruis dan ook met de nadrukkelijke mededeling, dat hij op de avond voor Pasen bezig was zijn dierbaar paaslam te bereiden. En aldus kunnen wij vier hoofdfasen van het pad ontdekken. Ten eerste de voorbereiding; ten tweede de avondmaalsviering; ten derde de kruisgang en ten vierde de opstanding.

Uit: De universele gnosis
Hoofdstuk: De neerdaling van de zeven stralen

BESTEL DE UNIVERSELE GNOSIS

In de school van de geest spreken we van een zevenvoudige inwijding, over een zevenvoudig proces van zelfinwijding. Het getal zeven staat voor beweging en leven, voor groei en nieuwe wording. Genesis vertelt van zeven scheppingsdagen. Zeven kleuren van de belofte in het teken van de regenboog. Zeven planeten van de weg der sterren, draaiend om de zon.

Ook in De alchemische bruiloft van Christiaan Rozenkruis vinden we voorbeelden terug van een zevenvoudige ontwikkeling. In een droom ziet Christiaan Rozenkruis hoe zeven keer voor de mensheid een koord wordt neergelaten om haar uit een donkere put op te trekken. Wie het koord weet te grijpen, wordt opgetrokken.

Als je weet ‘dat er meer is’, dan het lineaire leven van ruimte en tijd, heb je het koord te pakken en beleef je nu in je leven ‘ jouw avond voor Pasen’. Op deze ‘avond voor Pasen’ ontvang je de uitnodigingsbrief voor een koninklijke bruiloft. Misschien voel je je net als Christiaan Rozenkruis onwaardig om aan de geestelijke inwijdingsweg te beginnen. Tref je bij jezelf tekortkomingen aan, en twijfel, nog zoveel onwetendheid en weet je niet vrij te zijn van eigenbelang.

En toch ligt precies zoals je nu bent, het begin om op weg te gaan. De voorbereiding bestaat uit het bereiden van je ‘dierbaar paaslam’. Het houdt in dat je afscheid neemt van je oude zelf en je uiterste best doet om het hoogste dat in je leeft, ook werkelijk te volgen. Niet stil te staan bij je onvolkomenheden, maar vertrouwen te geven aan het licht. Want waar je ook gaat, het licht reist met je mee.

Je ontvangt zeven sleutels om de zeven eeuwige deuren te openen. De heiligende zevengeest daalt op je neer en leidt je over de grens van het menselijk bereikbare heen. Je verandert innerlijk, wordt nieuw. In je overgave vier je de bruiloft, de vereniging van geest en ziel. De oorspronkelijke geest van wijsheid bezielt jou opnieuw, de liefde klinkt door je heen, in jou als mens, persoonlijk, en je vindt harmonie. Je staat op in nieuw leven, in een nieuwe, hogere en eeuwige bewustwording.

De opstanding vier je in 2022.

LEES OVER 5 BOEKEN VAN J. VAN RIJCKENBORGH OVER CHRISTELIJKE TEKSTEN UIT DE OUDHEID