31 Gnosis nu! Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde

Gnosis nu! – online jaarprogramma – week 31
Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde
30 juli 2022

 

WEEK 1 – WEEK 2WEEK 3  – WEEK 4 – WEEK 5 – WEEK 6 – WEEK 7 – WEEK 8WEEK 9 – WEEK 10 – WEEK 11 – WEEK 12 – WEEK 13 – WEEK 14 – WEEK 15WEEK 16 – WEEK 17 – WEEK 18 – WEEK 19 – WEEK 20 – WEEK 21 – WEEK 22 – WEEK 23 – WEEK 24WEEK 25 – WEEK 26 – WEEK 27 – WEEK 28 – WEEK 29 – WEEK 30 – WEEK 31 – WEEK 32WEEK 33 – WEEK 34 – WEEK 35 – WEEK 36 – WEEK 37 – WEEK 38 – WEEK 39 – WEEK 40 – WEEK 41 – WEEK 42 – WEEK 43WEEK 44WEEK 45 – WEEK 46 – WEEK 47 – WEEK 48 – WEEK 49 – WEEK 50 – WEEK 51 – WEEK 52 – WEEK 53

BESTEL DE GNOSTIEKE MYSTERIËN VAN DE PISTIS SOPHIA

Zodra een verzonken mens weer deel zou kunnen krijgen aan het oorspronkelijke magnetische veld, zou dat oorspronkelijke universum zich weer aan hem vertonen. Want het deelhebben aan een ander magnetisch veld beduidt een ander bewustzijn, een andere persoonlijkheid, een andere microkosmos. Wij willen u dan ook zeggen dat er een andere aarde is en een andere zon, een ander zonnestelsel, een ander heelal. Dat oorspronkelijke universum is niet opnieuw in de maak. Het was er steeds, het kan niet verdwijnen. Het is gisteren en heden hetzelfde.

Als u de heilige taal bestudeert, dan leest u van twee verschillende zaken. Ten eerste van een kosmische ramp in de natuur des doods, in het dialectische heelal, het opgaan en ondergaan der dingen. En ten tweede van de kandidaat, die opnieuw het oorspronkelijke, het werkelijke, het goddelijke heelal gaat schouwen door nieuw bewustzijn. Die twee mededelingen worden dikwijls met elkaar verward en er wordt gelezen dat er een hemel voorbijgaat door een ramp en dat er een nieuwe hemel gaat komen ná die ramp.

Maar wat voorbijgaat en opnieuw komen gaat, is de wisseling en de wenteling van de dialectiek, die wij zien in microkosmos en macrokosmos en in het gehele heelal van de natuur des doods. Wanneer wij echter lezen in Openbaringen 21: ‘Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan,’ dan wordt daarmee gedoeld op de leerling die het heelal van de waan voorbij ziet gaan door transfiguratie en opgaat in het heelal van God. De geestesschool en de wereldbroederschap, zij willen u tot dezelfde belevenis stuwen in het nu.

Uit: De gnostieke mysteriën van de Pistis Sophia
Hoofdstuk 7: Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde

Kun jij je voorstellen dat onze natuur, het veld waar wij in leven, het tijdruimtelijke veld, doordrongen kan zijn door een heel ander veld?

Een veld van een zeer hoge vibratie, zo hoog dat je het met je gewone persoonlijkheid niet kunt ervaren. Echter iets binnenin je herinnert je aan dat veld van zeer hoge vibratie.

Oorspronkelijk ben jij namelijk één geweest met dat veld. Maar je hebt haar hoge vibratie, haar goddelijkheid verloren, door je op eigen wijze te ontwikkelen en daardoor lagere krachten aan te trekken.

Door je echter van je ongoddelijkheid te bevrijden, van alles wat je naar beneden haalt in een lagere vibratie, door je te bevrijden van de krachten van de lagere natuur en je te leren verheffen, kan je weer deel uit gaan maken van dat oorspronkelijke, reine veld van leven.
En je ziet een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; al het oude is voorbij gegaan; zie, het nieuwe is gekomen.

BESTEL DE GNOSTIEKE MYSTERIËN VAN DE PISTIS SOPHIA

LEES OVER DE BOVENSTAANDE BOEKEN OVER DE PISTIS SOPHIA