Tag archieven: Evangelie van de Pistis Sophia

De magnetische storm – hoofdstuk 6 van ‘De gnostieke mysteriën van de Pistis Sophia’ – J. van Rijckenborgh

 

BESTEL DE GNOSTIEKE MYSTERIËN VAN DE PISTIS SOPHIA

De School van het Rozenkruis heeft de bedoeling haar leerlingen binnen te leiden in het mysterie van de nieuwe menswording en wij hebben u dit mysterie laten zien als een actueel gebeuren in het levende nu. Een gebeuren waaraan u deel kunt hebben wanneer uw verlangen daarnaar uitgaat. 

Er zijn mensen die dit mysterie willen benaderen als een leerstellig probleem. Zij willen er ‘studie’ van maken. Zij willen er de aanzichten van beschouwen, zo ongeveer als Lees verder

31 Gnosis nu! Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde

Gnosis nu! – online jaarprogramma – week 31
Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde
30 juli 2022

 

WEEK 1 – WEEK 2WEEK 3  – WEEK 4 – WEEK 5 – WEEK 6 – WEEK 7 – WEEK 8WEEK 9 – WEEK 10 – WEEK 11 – WEEK 12 – WEEK 13 – WEEK 14 – WEEK 15WEEK 16 – WEEK 17 – WEEK 18 – WEEK 19 – WEEK 20 – WEEK 21 – WEEK 22 – WEEK 23 – WEEK 24WEEK 25 – WEEK 26 – WEEK 27 – WEEK 28 – WEEK 29 – WEEK 30 – WEEK 31 – WEEK 32WEEK 33 – WEEK 34 – WEEK 35 – WEEK 36 – WEEK 37 – WEEK 38 – WEEK 39 – WEEK 40 – WEEK 41 – WEEK 42 – WEEK 43WEEK 44WEEK 45 – WEEK 46 – WEEK 47 – WEEK 48 – WEEK 49 – WEEK 50 – WEEK 51 – WEEK 52 – WEEK 53

BESTEL DE GNOSTIEKE MYSTERIËN VAN DE PISTIS SOPHIA

Zodra een verzonken mens weer deel zou kunnen krijgen aan het oorspronkelijke magnetische veld, zou dat oorspronkelijke universum zich weer aan hem vertonen. Want het deelhebben aan een ander magnetisch veld beduidt een ander bewustzijn, een andere persoonlijkheid, een andere microkosmos. Wij willen u dan ook zeggen dat er een andere aarde is en een andere zon, een ander zonnestelsel, een ander heelal. Dat oorspronkelijke universum is niet opnieuw in de maak. Het was er steeds, het kan niet verdwijnen. Het is gisteren en heden hetzelfde. Lees verder

De gnostieke mysteriën van de Pistis Sophia – beluister of lees hoofdstuk 1 t/m 7 – commentaren van Jan van Rijckenborgh

BESTEL DE GNOSTIEKE MYSTERIËN VAN DE PISTIS SOPHIA

In het boek De gnostieke mysteriën van de Pistis Sophia behandelt Jan van Rijckenborgh het eerste van de zes boeken van Het Evangelie van de Pistis Sophia uit de vierde eeuw en in de 18e eeuw ontdekt (British Museum, Codex Askewianus). Hij plaatst de klassieke teksten in het levende heden voor de mens die het gnostieke pad wil gaan. De Pistis Sophia is als gelovende ziel (Pistis) gekomen tot de grenzen van haar aardse mogelijkheden, verlangend het mysterie voorbij deze grens te ervaren. Gesterkt door de kracht van de wijsheid (Sophia) overwint zij alle hindernissen die de aardse wereld opwerpt bij het oversteken van deze grens. Hieronder zijn de eerste zeven hoofdstukken te beluisteren of te lezen. 

1 De onkenbare mysteriën

 

De Pistis Sophia is de figuur van de denker die, stuk gedacht naar de dialectiek, naar de bevrijdende wijsheid streeft. Zij wordt voorgesteld als Lees verder

Het openbaringsbewustzijn – hoofdstuk 5 van ‘De gnostieke mysteriën van de Pistis Sophia’ – J. van Rijckenborgh

 

BESTEL DE GNOSTIEKE MYSTERIËN VAN DE PISTIS SOPHIA

Aan de hand van de Pistis Sophia hebben wij u nu het mysterie van de nieuwe menswording binnengeleid en te zamen de eerste fasen van het pad van verschillende zijden bestudeerd en wij hebben vastgesteld dat de elementaire basis der nieuwe menswording het bezit van een geestvonkatoom óf de rozenknop is, welk beginsel zich aan de top van de rechterhartkamer bevindt.

Iedere mens die dit beginsel bezit, nóg bezit, wordt dit gewaar uit een elementaire toestand-van-zijn. Een toestand, die het gehele karakter, het gehele gedrag van zulk een mens, vrijwel van jongsaf, typeert. Deze toestand duiden wij aan als verontrusting. Wij spreken van heilige verontrusting, want deze Lees verder

De leerling voor de tweesprong – hoofdstuk 4 van ‘De gnostieke mysteriën van de Pistis Sophia’ – J. van Rijckenborgh

 

BESTEL DE GNOSTIEKE MYSTERIËN VAN DE PISTIS SOPHIA

Iedere mens met de rozenknop in het hartheiligdom wordt getroffen door de elementaire stralingskracht van de Gnosis. Dat is de lichtkracht die van de zevenvoudige Wereldbroederschap uitgaat. En wie door dit licht getroffen wordt, ondergaat, het kan niet anders, een intense verontrusting, omdat de lichtkracht, die door middel van het oeratoom in het stelsel wordt opgenomen, in alle opzichten tegengesteld is aan de dialectische natuur. U zou het kunnen vergelijken met het ademhalen in een zeer vreemde atmosfeer en het gehele stelsel moet die ademsubstantie opnemen.

Tegelijkertijd gaan er van de Gnosis dienaren uit. Zij spreken van het licht, dat alle rozenknopdragers aantast. Zij getuigen ervan. Zij willen de zich ontwikkelende onrust niet stillen, want die onrust is juist het bewijs van reactie. Nee, de werkers van de Gnosis gaan die onrust richting geven. Zij gaan het Lees verder