Tag archieven: tweesprong

De leerling voor de tweesprong – hoofdstuk 4 van ‘De gnostieke mysteriën van de Pistis Sophia’ – J. van Rijckenborgh

 

BESTEL DE GNOSTIEKE MYSTERIËN VAN DE PISTIS SOPHIA

Iedere mens met de rozenknop in het hartheiligdom wordt getroffen door de elementaire stralingskracht van de Gnosis. Dat is de lichtkracht die van de zevenvoudige Wereldbroederschap uitgaat. En wie door dit licht getroffen wordt, ondergaat, het kan niet anders, een intense verontrusting, omdat de lichtkracht, die door middel van het oeratoom in het stelsel wordt opgenomen, in alle opzichten tegengesteld is aan de dialectische natuur. U zou het kunnen vergelijken met het ademhalen in een zeer vreemde atmosfeer en het gehele stelsel moet die ademsubstantie opnemen.

Tegelijkertijd gaan er van de Gnosis dienaren uit. Zij spreken van het licht, dat alle rozenknopdragers aantast. Zij getuigen ervan. Zij willen de zich ontwikkelende onrust niet stillen, want die onrust is juist het bewijs van reactie. Nee, de werkers van de Gnosis gaan die onrust richting geven. Zij gaan het Lees verder