52 Gnosis nu! Het goddelijke in je geboren laten worden

Gnosis nu! – online jaarprogramma – week 52
Het goddelijke in je geboren laten worden
24 december 2022

 

WEEK 1 – WEEK 2WEEK 3  – WEEK 4 – WEEK 5 – WEEK 6 – WEEK 7 – WEEK 8WEEK 9 – WEEK 10 – WEEK 11 – WEEK 12 – WEEK 13 – WEEK 14 – WEEK 15WEEK 16 – WEEK 17 – WEEK 18 – WEEK 19 – WEEK 20 – WEEK 21 – WEEK 22 – WEEK 23 – WEEK 24WEEK 25 – WEEK 26 – WEEK 27 – WEEK 28 – WEEK 29 – WEEK 30 – WEEK 31 – WEEK 32WEEK 33 – WEEK 34 – WEEK 35 – WEEK 36 – WEEK 37 – WEEK 38 – WEEK 39 – WEEK 40 – WEEK 41 – WEEK 42 – WEEK 43WEEK 44WEEK 45 – WEEK 46 – WEEK 47 – WEEK 48 – WEEK 49 – WEEK 50 – WEEK 51 – WEEK 52 – WEEK 53

In allen die positief reageren, wordt door de fundamentele aanraking van de gnosis een vermogen vrijgemaakt. Dit vermogen is de eerste uitstorting van de Heilige Geest, de eerste duidelijke manifestatie van de Trooster. Het heeft betrekking op een bloedsbezit, op een zielevermogen. Deze wordt in nameloze liefde aan de sterfelijke ziel geschonken om de wedergeboorte van de ziel te kunnen voltrekken. Dit vermogen is gelijk aan datgene wat, naar het evangelische verhaal, aan Maria geschonken werd.

Er staat dat zij overschaduwd werd door de Heilige Geest, opdat het kind Jezus uit haar geboren zou kunnen worden. Zij ontving een vermogen tot levensvernieuwing. En toen deze geboorte dan ook een feit werd, verscheen een onaards licht en het streek over de nachtelijke landouwen als een zegening; en tegelijkertijd klonk er engelenzang, als een goddelijke symfonie. Zo bleek hoe het primaire vermogen, als eerste godsgeschenk, zich bewees in licht en geluid.

Staande in het nieuwe lichaam van het heil, worden alle groepsverbondenen in staat gesteld het vermogen tot wedergeboorte te realiseren, opdat ook in hun ziel het onaardse herscheppende licht zich zal bewijzen.

Uit: De gnosis in actuele openbaring
Hoofdstuk: De opgang tot de kerstnacht

Ervaar jij ook in je dagelijkse leven dat jij als mens veel meer bent dan alleen maar een lichaam met een ik? Dat er iets is dat veel en veel groter is, dan dat? Als je naar de hemel kijkt op een heldere nacht, naar de sterren en je denkt na over wat je ziet, de kosmos. Kun je je dan voorstellen dat jij ook een kosmos bent, een micro-kosmos? Een bijzonder groots levend organisme.

Als je gaat beseffen dat wij werkelijk veel meer zijn dan ons lichaam, dan voel je je als ik-mens klein worden. Dan word je als vanzelf minder. En dit minder worden is van groot belang voor de ziele-ontwikkeling, die in je kan plaatsvinden. Er komt dan ruimte voor iets heel anders en als vanzelf gaat er met jou gewerkt worden. Er wordt je als het ware iets geschonken. Je gaat je meer en meer gedragen voelen door het grootse dat wij als mens eigenlijk kunnen zijn.

Dit bevestigt zich in je dagelijkse leven door kleine gebeurtenissen, waarvan je het gevoel hebt, dat het zo moet zijn. Het geeft je vreugde. Je wordt lichter. Het leven past je beter. Het wil echt niet zeggen dat er geen ongemakken meer zijn, maar jij ziet van alles het nut, de betekenis. En zo baan je jouw zieleweg en laat de geest over je waken en met je werken. Zo worden lichaam, ziel en geest weer één geheel. Dan is het goddelijke in jouw geboren.

BESTEL DE GNOSIS IN ACTUELE OPENBARING