46 Gnosis nu! De drie vermogens die gewekt moeten worden

Gnosis nu! – online jaarprogramma – week 46
De drie vermogens
12 november 2022

 

WEEK 1 – WEEK 2WEEK 3  – WEEK 4 – WEEK 5 – WEEK 6 – WEEK 7 – WEEK 8WEEK 9 – WEEK 10 – WEEK 11 – WEEK 12 – WEEK 13 – WEEK 14 – WEEK 15WEEK 16 – WEEK 17 – WEEK 18 – WEEK 19 – WEEK 20 – WEEK 21 – WEEK 22 – WEEK 23 – WEEK 24WEEK 25 – WEEK 26 – WEEK 27 – WEEK 28 – WEEK 29 – WEEK 30 – WEEK 31 – WEEK 32WEEK 33 – WEEK 34 – WEEK 35 – WEEK 36 – WEEK 37 – WEEK 38 – WEEK 39 – WEEK 40 – WEEK 41 – WEEK 42 – WEEK 43WEEK 44WEEK 45 – WEEK 46 – WEEK 47 – WEEK 48 – WEEK 49 – WEEK 50 – WEEK 51 – WEEK 52 – WEEK 53

De geestesschool stelt geen populair geloof, maar een klaar en positief weten. Geen weten in de zin van een verzamelen van feiten, dogma’s, frasen, stellingen en hypothesen dat de mens uiteindelijk toch met lege handen laat staan, maar een weten begrepen als ‘omvatten’, doorschouwen, innerlijk bezitten, onweerstaanbaar en volstrekt.

Als de verhouding tussen de School van het Rozenkruis en de belangstellende zich op deze basis ontwikkelt, is er geen sprake van autoriteit en volgzaamheid, maar van een innerlijk herkennen, van het bewust volgen van een in het eigen zelf gewaarmerkt pad.

Drie sluimerende vermogens moeten zich in het leven van de leerling openbaren: het vermogen tot een nieuwe wil; het vermogen tot een nieuwe wijsheid en het vermogen tot een nieuwe werkzaamheid. De nieuwe wil wordt in de geestesschool in de leerling ontwikkeld door de geestwet, de nieuwe wijsheid door de filosofie van de geestwet; de nieuwe werkzaamheid door de toepassing van de geestwet.

Uit: Elementaire wijsbegeerte
Hoofdstuk 1: Drie vermogens die gewekt moeten worden

‘Maak je paden recht.
Richt je op het Doel.
Hef je drie vermogens
denken en gevoel,
en je wil tot handelen,
Nu. Terstond, tot daad.

Aarzel niet,
Waar je weg ook gaat.’

Daar sta je.
Je hebt alles onderzocht.
Alles uitgeprobeerd.
Ieder leven vol nieuwe ervaringen, ontdekkingen, mogelijkheden.
En aan het eind toch steeds weer: teleurstelling, onvoldaan gevoel, niet gelukt.
Wel een mooi leven gehad, dat wel.
Maar ook het gevoel dat je het uiteindelijk alleen maar geconsumeerd hebt…dat je je levensenergie hebt laten weglopen…

En dan is daar opeens dat  bijzondere moment: je ontmoet je ware zelf. Onaangekondigd. Dit zelf verschijnt als je zelf even helemaal terugkeert.

Een ontmoeting die van buiten lijkt te komen, maar die je van binnen helemaal door elkaar schudt. Een donderslag bij heldere hemel, een bliksemschicht in de  nacht.

Hier lijkt zich een totaal nieuwe weg voor je te openen.
Maar: zonder programma, zonder plattegrond, zonder enige vergelijking met dat wat je kent.
Nu kun Je  uitsluitend vertrouwen op jezelf.
Dat zelf, dat je zojuist hebt ontmoet.
Het enige wat je hebt is je innerlijke kompas.
Alleen: je hebt verleerd om te leven langs deze innerlijke richtlijn.

Maar gelukkig heb je drie vermogens tot je beschikking.
Weliswaar worden die vermogens ook door jou gebruikt om te overleven in de ingewikkelde wereld van je ‘ik’.
Maar helaas, iets anders heb je nog niet.

En dan krijg je een zeer belangrijke raad.
Hef je oude vermogens op naar nieuwe vermogens.
Deze raad klinkt op uit een tempelzang.
Daarin wordt je toegezongen:

‘Hef de drie vermogens
denken en gevoel,
en de wil tot handelen,
Nu.
Terstond.
Tot daad.
Wil daarbij niet aarzelen.
Waar juuw weg ook gaat.’

Stort je in deze nieuwe werkelijkheid.
Zonder veiligheidsgordels.
Niets ontziend.

Er wordt niet gezegd hoe je dat doet.
Dat maakt eigenlijk ook niet uit.
Dat kun je alleen zelf uitvinden.
Door je helemaal onder te dompelen, in deze frisse realiteit,
Een volstrekt nieuwe tintelende werkzaamheid vloeit je wezen binnen.
Ongrijpbaar, dat wel, maar steeds aanwezig als jij daar klaar voor bent, en het ook wilt en kunt verstaan.

De drie vanouds bekende vermogens maken ruimte voor drie nieuwe ‘hogere’ vermogens.
Niet zomaar zonder meer.
Daarvoor is wel een fundamentele omkering nodig.
Een jezelf volledig ontmaskeren, zonder terughoudendheid of reserves.
En naarmate dit lukt ontstaan:

  • een Nieuwe Wil, waardoor je weer kunt Ademen en leven in en uit God (je bent er in feite deel van)
  • een Nieuwe Wijsheid komt vrij, en je breekt met de oude, je bouwt een nieuwe mens,
    vanuit de opbloeiende roos in je hart,
  • en je ervaart een Nieuwe Werkzaamheid, je stemt je meer en meer af op de oneindige liefde.

Zo ontstaat een werkelijk nieuwe mens, een nieuw geborene, in het hier en nu…

LEES OVER ELEMENTAIRE WIJSBEGEERTE VAN HET MODERNE ROZENKRUIS

BESTEL ELEMENTAIRE WIJSBEGEERTE VAN HET MODERNE ROZENKRUIS