Tagarchief: Elementaire wijsbegeerte

Hypnotisme, magnetisme en handoplegging – hoofdstuk 17 van ‘Elementaire wijsbegeerte’

BESTEL ELEMENTAIRE WIJSBEGEERTE VAN HET MODERNE ROZENKRUIS

De onderstaande tekst is hoofdstuk 17 uit het boek Elementaire wijsbegeerte dat J. van Rijckenborgh publiceerde in 1950. Daarin geeft deze stichter van de geestesschool van het Rozenkruis zijn visie op hypnotisme, magnetisme en handoplegging. 

Na het spiritisme in zijn verschillende aanzichten te hebben beschouwd, moeten wij nu de aandacht vestigen op nog enkele andere Lees verder

Woordverklaring uit Elementaire Wijsbegeerte van het Moderne Rozenkruis

 

BESTEL ELEMENTAIRE WIJSBEGEERTE VAN HET MODERNE ROZENKRUIS

Nu volgt een verklaring van de volgende woorden (begrippen die worden gebruikt in het boek Elementaire wijsbegeerte van het moderne Rozenkruis door J. van Rijckenborgh). Christushiërarchie, geestesschool, onzichtbare kerk, dialectiek, eerstehands kennis, koninkrijk der hemelen, universele leer, lipika of aurisch uitspansel, microkosmos, openbaringsveld of ademveld en geestelijke zon.

Christushiërarchie, geestesschool en  onzichtbare kerk: de universele gnostieke Broederschap, het Corpus Christi, de goddelijke hiërarchie van het Onbeweeglijk Koninkrijk. Zij is het universele Lees verder

De kosmische twee-eenheid I – hoofdstuk 20 van ‘Elementaire wijsbegeerte’ van J. van Rijckenborgh

 

BESTEL ELEMENTAIRE WIJSBEGEERTE VAN HET MODERNE ROZENKRUIS

De onderstaande tekst is hoofdstuk 26 uit het boek Elementaire wijsbegeerte dat J. van Rijckenborgh publiceerde in 1950. Daarin geeft deze stichter van de geestesschool van het Rozenkruis deel 1 van zijn visie op de kosmische twee-eenheid.

Ter inleiding van het onderwerp, dat wij in dit hoofdstuk willen bespreken, raden wij de lezer ten zeerste aan kennis te nemen van 1 Korinthe 11, vers 2-16. Het gaat hier om een uiterst teer onderwerp, want het raakt de verhouding tussen man en vrouw; een verhouding, die meer dan wat ook in het leven gedegenereerd is. Daarnaast echter is het ook een onderwerp van de eerste grootte, want wil men het pad van geestelijke verlichting gaan, dan moet men Lees verder

Het Gouden Rozenkruis – hoofdstuk 26 van ‘Elementaire wijsbegeerte’ van J. van Rijckenborgh

 

BESTEL ELEMENTAIRE WIJSBEGEERTE VAN HET MODERNE ROZENKRUIS

De onderstaande tekst is hoofdstuk 26 uit het boek Elementaire wijsbegeerte dat J. van Rijckenborgh publiceerde in 1950. Daarin geeft deze stichter van de geestesschool van het Rozenkruis zijn visie op het Gouden Rozenkruis.

Zo gaan wij dan nu over tot onze slotbeschouwing. Hoewel er in dit boek geen sprake is van volledigheid en wij nog zeer lang zouden kunnen doorgaan met het belichten van allerlei onderwerpen betreffende de moderne universele gnostieke wijsbegeerte, hebben wij nu toch uw aandacht gevestigd op enkele van de voornaamste aanzichten van Lees verder

Onze verhouding tot het esoterische levensveld – hoofdstuk 23 van ‘Elementaire wijsbegeerte’

 

BESTEL ELEMENTAIRE WIJSBEGEERTE VAN HET MODERNE ROZENKRUIS

De onderstaande tekst is hoofdstuk 23 uit het boek Elementaire wijsbegeerte dat J. van Rijckenborgh publiceerde in 1950. Daarin geeft deze stichter van de geestesschool van het Rozenkruis zijn visie op het esoterische levensveld.

In onze literatuur is al eens gezegd dat het Rozenkruis wel vóór de mensheid werkt, doch niet mét de mensheid. Wie hier over nadenkt, zal dit begrijpen. Voor hen die hier niet over nadenken en dus ook niet tot begrip komen, moet de kennismaking met Lees verder