Tag archieven: Christushiërarchie

6 Rozenkruis nu! Roept dan de ziel tot oorsprongen weer

Rozenkruis nu! – online jaarprogramma 2024 – week 6
Roept dan de ziel tot oorsprongen weer (Hymne 181)
10 februari 2024

 

WEEK 1 – WEEK 2WEEK 3 – WEEK 4WEEK 5WEEK 6

God laat niet varen de werken van zijn handen: met Adam zonk de Universele Leer omlaag, dat is de Christushiërarchie en haar invloed op wereld en mensheid. De wereldgodsdiensten en grote reeks profeten en werkers getuigen daarvan. Zij allen werken in en doen een beroep op de herinnering van de mens.

Deze herinnering aan zijn oorspronkelijke existentie nam de mens bij zijn val mee, maar bij verreweg de meesten is de bestaansdrang in de stof zo groot, dat zij in het diepste onderbewustzijn is verzonken. Zolang dit bij de mens het geval is, kan er vrijwel niets voor hem gedaan worden. Lees verder

De Christushiërarchie of geestesschool – hoofdstuk 2 van ‘Elementaire wijsbegeerte van het Moderne Rozenkruis’

 

ESTEL ELEMENTAIRE WIJSBEGEERTE VAN HET MODERNE ROZENKRUIS

De onderstaande tekst is hoofdstuk 2 uit het boek Elementaire wijsbegeerte dat J. van Rijckenborgh publiceerde. Daarin geeft deze stichter van de geestesschool van het Rozenkruis zijn visie op de Christushiërarchie of geestesschool. 

Het is nu noodzakelijk een nadere beschouwing te wijden aan de geestesschool en haar schijnbaar abstracte waarde in concrete lijnen te schetsen. In de geestesschool komen de drie krachten, die in alle wereldgodsdiensten toegeschreven worden aan het grote goddelijke wezen, tot uiting en ontwikkeling. De goddelijke wil wordt verbonden met Lees verder

Gnostieke magie is koninklijke kunst: het herstellen en gebruiken van oorspronkelijke krachten en vermogens

BESTEL ELEMENTAIRE WIJSBEGEERTE

Als wij van magie iets werkelijks, iets essentieels, willen weten, dan kan onze boekenkast geen uitkomst brengen. Dan moeten wij ons verdiepen in de Universele Leer. Dit is geen boek, maar het tweede aanzicht van de goddelijke werkzaamheid: het is de filosofie van de geestwet, het licht dat ons het plan van de Vader verklaart. Er zijn zeker goede boeken over deze universele wijsbegeerte geschreven, maar het werkelijke begrijpen, doorschouwen, omvatten en zien, kunnen alleen voortvloeien uit Lees verder