39 Gnosis nu! Het genezingswerk van de rozenkruisers

Gnosis nu! – online jaarprogramma – week 39
Het genezingswerk van de rozenkruisers
24 september 2022

 

WEEK 1 – WEEK 2WEEK 3  – WEEK 4 – WEEK 5 – WEEK 6 – WEEK 7 – WEEK 8WEEK 9 – WEEK 10 – WEEK 11 – WEEK 12 – WEEK 13 – WEEK 14 – WEEK 15WEEK 16 – WEEK 17 – WEEK 18 – WEEK 19 – WEEK 20 – WEEK 21 – WEEK 22 – WEEK 23 – WEEK 24WEEK 25 – WEEK 26 – WEEK 27 – WEEK 28 – WEEK 29 – WEEK 30 – WEEK 31 – WEEK 32WEEK 33 – WEEK 34 – WEEK 35 – WEEK 36 – WEEK 37 – WEEK 38 – WEEK 39 – WEEK 40 – WEEK 41 – WEEK 42 – WEEK 43WEEK 44WEEK 45 – WEEK 46 – WEEK 47 – WEEK 48 – WEEK 49 – WEEK 50 – WEEK 51 – WEEK 52 – WEEK 53

BESTEL DE ROEP DER ROZENKRUISERS BROEDERSCHAP, TIJDELIJK VAN € 24,50 VOOR € 15,00

De broeders van het Rozenkruis vervullen in het leven de grote wet van de Christus, namelijk het evangelie prediken en de zieken genezen, welke wet heel eenvoudig eist: zeggen en doen. Christiaan Rozenkruis wil een dader van het woord zijn en daarom gaan we hier begrijpen, dat wanneer de Rozenkruis-klassieken spreken ‘van geen ander beroep uitoefenen dan zieken genezen’, hier wordt gedoeld op strijden voor goedheid, waarheid en gerechtigheid.

Dan ontdekken we, hoe hier worden geschetst de ridders van het Rozenkruis, die als strijdbare helden uitgaan om de ziekten van de mensheid te genezen. Niet een hoofdpijntje, of een storing in de dikke darm, als men de elementaire voedingswetten heeft overtreden. Zeker, er is ook lichamelijk genezingswerk, maar dat is slechts een gering deel van dat grote genezingswerk, dat de gehele mensheid omvat, dat de verlorenen in deze wereld wil oprichten, dat de mensheid haar roeping, haar menselijkheid wil doen beseffen; dat is het genezen van de zieken van de ordebroeders van het Rozenkruis.

Dat doen zij niet voor geld of goed, dat grote werk doen zij niet voor roem of eer, dat doen zij ook niet om diverse geestelijke bevrijdingen te toucheren: het gaat om de mensheid, de mensheid die bevrijd moet worden, de mensheid die omhoog gestuwd kan worden naar het Licht.

Uit: De roep der Rozenkruisers Broederschap
Hoofdstuk: De zesvoudige overeenkomst

Mensen gezond maken naar lichaam, ziel en geest zodat zij een levende verbinding vormen tussen het goddelijke levensveld en de aardse natuur. Zo zouden we de opdracht kunnen formuleren die doorklinkt in het eerste manifest dat ondertekend is door de broeders van de broederschap van het Rozenkruis uit 1614. Dat is een universele opdracht die kenmerkend is voor alle authentieke spirituele stromingen uit alle tijden, en die kan worden aanvaard en uitgevoerd door vrouwen en mannen.

‘Daartoe ben ik niet in staat,’ denk je misschien. Dat klopt, jij en ik kunnen dat niet. Werkelijke heelmaking in spirituele zin is namelijk het gevolg van het in de mens werkzaam worden van geestelijke krachten die voortvloeien uit de Bron van alle leven, uit God. Die lichtkrachten kunnen we niet zomaar oproepen. Die kunnen ons geschonken worden als we een innerlijk zuiveringsproces doormaken en ons openstellen voor het Licht.

De uitstorting van lichtkracht is vele malen sterker wanneer we het geestelijke werk niet uitsluitend individueel doen, maar ook gemeenschappelijk. Dan ontstaat er een krachtveld dat gevoed wordt met krachten vanuit de bovennatuur. Daar gaat een reinigende, louterende en vernieuwende werking van uit voor allen die deel uitmaken van dat krachtveld, en een roepende werking voor allen die er geen deel van uitmaken. Het Evangelie van de Pistis Sophia noemt zo’n krachtveld de dertiende eoon. De klassieke rozenkruisers schrijven over het ‘huis van de heilige geest’, de woning van de heelmakende geest. De Fama eindigt met de mededeling dat dit levende, geestelijke bouwwerk ‘voor de goddeloze wereld in eeuwigheid onberoerd, onvernietigbaar, onzichtbaar en volkomen verborgen zal blijven.’

De stralingskracht van het onzichtbare gebouw kan verder worden versterkt door een netwerk van zichtbare gebouwen waar gezamenlijk geestelijk werk wordt verricht. Daarom heeft de School van het Rozenkruis wereldwijd vele tempels waar diensten worden gehouden met mensen die de weg van de roos en het kruis gaan. Zulke uiterlijke tempels zijn een grote hulp om de innerlijke tempel te bouwen, om zelf een levend rozenkruis te worden en te zijn.

LEES OVER DE BOVENSTAANDE BOEKEN OVER DE ROZENKRUISERS