5 Gnosis nu! – De nieuwe tijd

Gnosis nu! – online jaarprogramma – week 5
De nieuwe tijd
29 januari 2022

 

WEEK 1 – WEEK 2WEEK 3  – WEEK 4 – WEEK 5 – WEEK 6 – WEEK 7 – WEEK 8WEEK 9 – WEEK 10 – WEEK 11 – WEEK 12 – WEEK 13 – WEEK 14 – WEEK 15WEEK 16 – WEEK 17 – WEEK 18 – WEEK 19 – WEEK 20 – WEEK 21 – WEEK 22 – WEEK 23 – WEEK 24WEEK 25 – WEEK 26 – WEEK 27 – WEEK 28 – WEEK 29 – WEEK 30 – WEEK 31 – WEEK 32WEEK 33 – WEEK 34 – WEEK 35 – WEEK 36 – WEEK 37 – WEEK 38 – WEEK 39 – WEEK 40 – WEEK 41 – WEEK 42 – WEEK 43WEEK 44WEEK 45 – WEEK 46 – WEEK 47 – WEEK 48 – WEEK 49 – WEEK 50 – WEEK 51 – WEEK 52 – WEEK 53

Het thema van de maand februari is ‘De nieuwe tijd’

Er voltrekken zich grote veranderingen in de wereld, er zijn krachten die een toekomst scheppen waarvan we het gezicht niet kennen. Sommige van deze krachten komen ons als goedaardig voor, andere als boosaardig, misschien niet direct op zichzelf maar wel omdat zij andere dingen die we als waardevol beschouwen geneigd zijn opzij te zetten. De wereld staat onder een reusachtige spanning, en vele mensen zijn ongerust, onzeker, ongelukkig en verward. Hoe het de komende jaren zal zijn, weten we niet.

Is het niet logisch dat in zo’n tijd wij onszelf afvragen: wie ben ik, waar geloof ik in, hoe nu verder? En is het belang van een geestesschool in zo’n tijd niet deze vragen geestelijk te benaderen, opdat geestelijke zoekers, geestelijke antwoorden zullen vinden?

Om leerlingen in staat te stellen zich innerlijk voor te bereiden op de nieuwe tijd en als lichtdrager te kunnen bijdragen aan de grote veranderingen in de toekomst, heeft J. van Rijckenborgh er in het verleden op diverse plaatsen over gesproken en geschreven.

De eisen die de nieuwe tijd stelt komen duidelijk en uitgebreid aan bod in de vijf internationale conferenties die in de jaren zestig in vier landen vanuit de geestesschool verzorgd werden: 1963 Nederland (Renova, Bilthoven), 1964 Duitsland (Christian Rosenkreuzheim Calw), 1965 Duitsland (J. van Rijckenborghheim, Bad Münder), 1966 Zwitserland (Bazel) en 1967 Frankrijk (Toulouse). De teksten die wij in februari bespreken, komen uit vijf boekjes met de teksten van deze zogeheten Aquarius-conferenties. Zij zijn uitgegeven onder de titel: De apocalyps van de nieuwe tijd.

Vijf conferenties, gehouden in vijf opeenvolgende jaren gaan in op de innerlijke vernieuwing die nodig is, nu wij de periode van Aquarius zijn binnen gegaan. Een vernieuwing die zich niet automatisch voltrekt maar die berust op een persoonlijke keuze. Een groot mysterie is gelegen in de kostbaarheid van de vrije, onderzoekende geest van de individuele mens. De vrijheid van de geest om elke richting te kiezen die hij wil. Die vrijheid, die absoluut menselijke eigenschap moet gegrond, beoefend en ontwikkeld worden.

Deze vijf conferenties spreken van een nieuwe levensbasis – in alle mensen aanwezig, van waaruit een nieuwe ontwikkelingsgang mogelijk wordt.

BESTEL HET LICHTKLEED VAN DE NIEUWE MENS, € 3,-

Spirituele tekst ‘van profetie naar vervulling’

In het eerste boekje uit de serie ‘De Apocalyps van de nieuwe tijd’, getiteld ‘Het lichtkleed van de  nieuwe mens’  lezen wij:

‘Wij weten dat wij staan aan de morgenstond van een nieuwe dag; een nieuwe dag van een absoluut nieuw wereld- en mensheidsbeleven. En u begrijpt, die nieuwe dag zal ons allen voor een nieuwe eis stellen, het vervullen van een geheel nieuwe levenshouding., het vervullen van een geheel nieuwe levenshouding. Een nieuwe handeling, een nieuwe gerichtheid zal  noodzakelijk zijn. Wij en onze medemensen zullen op die eis door zelf-handelen positief moeten reageren.

Is onze reactie negatief, dan zal de nieuwe ontwikkeling ons overrompelen en meesleuren in haar vaart. Wij baseren deze uitspraken op het feit dat een nieuw interkosmisch stralingsveld onze wereld omvat houdt en inmiddels voldoende intensiteit en spankracht verkregen heeft om merkbare, zichtbare en aantoonbare werkingen tot stand te brengen; werkingen die, in hun samenhang, een omwenteling zullen veroorzaken. Dit alles houdt verband met de actuele toestand van ons lichtkleed.

Wie waarlijk leerling wil zijn van een gnostieke geestesschool moet, na een zekere voorbereiding en oriëntatie, de oude bewustzijnsstaat gaan afleggen, om de nieuwe bewustzijnsstaat gelegenheid te geven zich te openbaren. Het proces daartoe noemen we de bergbestijging. Wanneer dat proces slaagt, en de leerling dus inderdaad deel gekregen heeft aan de nieuwe bewustzijnsstaat, die tevens een levende, sprankelende zielestaat is, bezit de leerling, die dan een discipel geworden is, vanuit het eigen innerlijke wezen een nieuwe lichtkracht. En met die lichtkracht van de levende zielestaat zal hij uit kunnen gaan tot wereld en mensheid.

Dat licht moet stralen voor de mensen! Want alleen met dát licht kunnen zoekende mensen worden geholpen, en tot bevrijdende resultaten worden gevoerd. Alleen met dát licht kunnen de levenssferen van de mensen voldoende gereinigd worden en in een staat worden gehouden werkelijk ontwikkelingsvelden te zijn voor mensen, die toch in diepste wezen kinderen van God moeten worden genoemd.

Uit: Het lichtkleed van de nieuwe mens
Hoofdstuk: Het lichtkleed van de Rozenkruiser

Beschouwing ‘van profetie naar vervulling’

Het lichtkleed

Ieder mens bezit een lichtkleed van een bepaalde vibratie. Een juiste verzorging van het lichtkleed maakt het mogelijk om ‘op te staan’ uit de beperktheid van het ik. Om abstracte gedachten, goddelijke radiaties van eenheid, vrijheid en liefde op te nemen en in het leven waar te maken. In een van onderen op bewust gekozen zuivere levenshouding stroomt de lichtkracht van het stralingsveld van de bovennatuur via de ziel, het hart binnen, en maakt mogelijk wat wij mensen voor onmogelijk houden.

Wat verstaan wij onder het lichtkleed?

Het is de samenhang van verschillende levensfluïden in de mens. Het wordt gevormd door het bloed, het zenuwfluïde, door de interne secretie, het slangenvuur en de vlam van het bewustzijn. Al deze fluïden geven etherisch licht. Vandaar de naam lichtkleed. De aard van dat licht is gevormd door wie wij zijn, ons karakter, de som van wat we hebben meegemaakt, hebben gedaan, gedacht, gevoeld.

Bij etherisch licht kan je denken aan ‘sfeer aanvoelen’. Ben je weleens een kamer binnengestapt, waar net ruzie was? Het is nog voelbaar. Of wanneer je zegt: wat zie jij er stralend uit! Dan is het op de één of andere manier zichtbaar. Zo vertelt de sfeer in een huis iets van zijn bewoners. Het zijn de natuurlijke onzichtbare fluïden die we kunnen opmerken. In een handeling, een gebaar of een blik. Je kan zeggen dat de kwaliteit en de geaardheid van die samenwerkende levens fluïden de uitstraling of vibratie van de mens bepalen. Maar deze kan veranderen.

De vernieuwing

Op het moment dat je de aandacht van de buitenwereld richt naar je binnenwereld, naar wat er in je hart leeft, wat er werkelijk toe doet in je leven, raak je aan de ziel binnen in je.

Ieder mens heeft een bezieling, een kracht die door het leven stuwt. De ziel kan gericht zijn op het aarde-leven en dat moet deels ook maar wanneer je niet alleen gericht bent op je zelf, de ander en de aarde maar besef krijgt van een zuivere, geestelijke of goddelijke vibratie die vanuit je ziel verbinding zoekt met je hart, dan kan het lichtkleed zich werkelijk vernieuwen gaan. Want de nieuwe vibratie van de ziel in het hart gaat door het bloed stromen en werkt vervolgens door in de andere levens fluïden.

Je bewustzijn, je verhouding tot de wereld en het leven vernieuwt zich. Je gaat een proces van vergeestelijking binnen, van het veredelen van etherkrachten, transfiguratie genoemd. Zuivere etherkrachten worden ook wel de Heilige Spijzen genoemd of het manna uit de hemel. Deze weg, dit pad moet altijd gekozen worden. Je moet dit pad zelf willen gaan.

De verzorging

De kerngedachte die de Aquariusperiode aan je stelt is: beantwoorden aan de werkelijke roeping van je lichtkleed. Want je kan positief gaan reageren op die subtiele, zachte en zuivere vibratie die in je hart opwelt. Het houdt in dat je je lichtkleed in overeenstemming verlangt te brengen met het reine etherveld van de bovennatuur. Dat je daarnaar wilt leven. Dat je ‘licht’ wilt zijn voor de ander en de wereld waarin je leeft.

Concreet houdt het in stap voor stap met aandacht het licht in je volgen en ‘een wachter zetten’ bij wat je denkt, voelt en wilt. Nagaan of zij overeenkomen met de waarden van de goddelijke vibratie in de ziel: Vriendschap, reinheid, kritiekloosheid, hulpvaardigheid, kennis, moed en liefde. Verlangen gaan naar deze waarden betekent de lichtkracht daartoe, de reine ethers aantrekken. Om op een bepaald moment te ontdekken dat je eruit leeft! Werkelijk leeft, voorbij je ego! Het hergeeft je lichtkleed het oorspronkelijk goddelijk licht. En het maakt je tot een kind van het licht, van God.

BESTEL DE APOCALYPS VAN DE NIEUWE TIJD, € 10,- (5 AQUARIUS CONFERENTIES)

 

Eén gedachte op “5 Gnosis nu! – De nieuwe tijd

Reacties zijn gesloten.