27 Gnosis nu! Inzicht in het onzichtbare

Gnosis nu! – online jaarprogramma – week 27
Inzicht in het onzichtbare
2 juli 2022

 

WEEK 1 – WEEK 2WEEK 3  – WEEK 4 – WEEK 5 – WEEK 6 – WEEK 7 – WEEK 8WEEK 9 – WEEK 10 – WEEK 11 – WEEK 12 – WEEK 13 – WEEK 14 – WEEK 15WEEK 16 – WEEK 17 – WEEK 18 – WEEK 19 – WEEK 20 – WEEK 21 – WEEK 22 – WEEK 23 – WEEK 24WEEK 25 – WEEK 26 – WEEK 27 – WEEK 28 – WEEK 29 – WEEK 30 – WEEK 31 – WEEK 32WEEK 33 – WEEK 34 – WEEK 35 – WEEK 36 – WEEK 37 – WEEK 38 – WEEK 39 – WEEK 40 – WEEK 41 – WEEK 42 – WEEK 43WEEK 44WEEK 45 – WEEK 46 – WEEK 47 – WEEK 48 – WEEK 49 – WEEK 50 – WEEK 51 – WEEK 52 – WEEK 53

BESTEL DE GROTE OMWENTELING

Stel je voor dat, waar je ook bent in de wereld, je omgeven wordt door spiegels. En dat ook boven je, het uitspansel, de hemels blauwe lucht één grote spiegel is. Stel het je eens voor, want zo is het in waarheid.

Alles wat wij mensen denken, voelen en doen wordt opgevangen in een groot spiegelend krachtenveld. Dat gecompliceerde veld van onzichtbare werkzame krachten, van wolkachtige verbeeldingen, wordt ook wel ‘de spiegelsfeer’ genoemd. De onzichtbare helft van deze wereld. Meestal wordt deze spiegelsfeer in verband gebracht met het gebied waar de zielen van overledenen heen gaan, als een tijdelijke verblijfplaats waarin het proces van dood en reïncarnatie zich afspeelt. Maar de spiegelsfeer is ook dichterbij en veel en veel uitgestrekter dan we vaak beseffen. Het is de weerspiegeling van eeuwen en eeuwen oud én van alles wat wij nú denken en leven en zijn.

Wij formeren wolken van gedachten en gevoelens, van verschillende aard, van liefde en vriendschap, van boosheid en hebzucht, van angst, wraak, jaloezie, schoonheid, mededogen. Wolken in de lucht drijven voorbij maar gedachten- en gevoelswolken doén daarbij ook iets. Zij spiegelen terug wat wij op het uitspansel inetsen.

Gedachten blijven hangen. Gedachten van dezelfde soort sluiten zich aaneen en worden daardoor krachtiger en machtiger. Het worden ook wel archonten en eonen genoemd. Deze gedachtenwezens willen blijven bestaan. Zij zoeken voeding, die zij van ons, levende mensen kunnen krijgen zodra wij overeenkomstig de wolk handelen en wat wij daarbij ontketenen. Zij hebben er baat bij dat mensen in hetzelfde gedachtepatroon blijven denken. Hun voeding bestaat uit door ons geleverde emoties en emoties die wij bij anderen opwekken. Daarom klinkt vanuit de wijsheid van alle tijden: Zet een wachter bij je denken.

Bovendien kaatsen zij niet alleen terug wat van ieder individueel komt, maar tegelijkertijd ook wat er meer aan kracht van anderen verzameld is in de wolk. Zo kan een gedachte ons, zonder dat we het willen en begrijpen, gaan overheersen. Daardoor kunnen mensen de meest afgrijselijke dingen doen.

Gedachten en gevoelens kunnen zo dwingend in ons worden, dat wij zelfs dingen doen die we later betreuren. Onwetendheid van hun bestaan, maakt ons slachtoffer van de ‘boosheden in de lucht’, zoals Paulus het in de Bijbel het uitdrukt. Zo gezien hebben wij deel aan de boosheid in de wereld. Als een boemerang kaatst de spiegelsfeer al de gevolgen van onze gedachten en daden naar onszelf en anderen terug.

Maar niet om ons dwars te zitten. Wij hebben deze spiegels nodig! Brengen zij ons niet het zo nodige inzicht in de krachten die wij zelf ontketenen? Om het uiteindelijk anders te kunnen doen?

Het eigen gezicht kunnen wij niet zien, tenzij wij een spiegel gebruiken. In bespiegeling leren wij onszelf kennen en de ander is een spiegel voor ons. Mensen op zoek naar waarheid spiegelen zich aan wijsheidswoorden: Zo boven, zo beneden. Leven beneden zou ten diepste een gelijkenis, een weerspiegeling van wat boven is, kunnen zijn. In hoeverre klopt dat met wat wij om ons heen en in ons zelf waarnemen?

In het hart dragen wij de godsvonk, ook wel ‘het weerspiegelingsatoom’ (of oeratoom) genoemd. Door wolken heen kan het de stralen van de goddelijke zon opvangen. In de afspiegeling daarvan kunnen hoge en edele inzichten en eigenschappen van de geest gekend worden. Voor wat gekend wordt, kan gekozen worden. Hoeveel spiegels krijgen wij dagelijks niet aangereikt? Altijd op het juiste moment verschijnen zij. Zij zeggen: sta stil, kijk wat gebeurt, neem waar zonder oordeel, blijf dicht bij wie je van binnen echt bent.

De Libanese schrijver Mikhail Naimy zegt het in Het Boek van Mirdad als volgt: ‘Denk alsof ieder uwer gedachten in vuur op het uitspansel moest worden geëtst, zodat de gehele wereld ze kon zien. Want zo is het in waarheid. Spreek alsof de gehele wereld slechts één oor was, dat wilde horen wat gij zegt. En zo is het in waarheid. Doe alsof ieder uwer daden op uw eigen hoofd zou neerkomen. En zo is het in waarheid.’

BESTEL DE GROTE OMWENTELING

De beide sferen van onze aardse natuurorde, de stofsfeer en de spiegelsfeer, zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en dus sterk van elkaar afhankelijk. Alvorens de dingen zich in de stof manifesteren, zijn ze reeds in volle werking in de spiegelsfeer. Dat brengt voordelen, maar schept ook gevaren.

De voordelen zijn gelegen in het feit, dat zij die kennis dragen van een ontwikkeling aan gene zijde, gewaarschuwd zijn voor de daarmee verbandhoudende stoffelijke openbaring. De nadelen zijn gelegen in de algemene menselijke onwetendheid met betrekking tot het bestaan van de spiegelsfeer.

In het algemeen kan men zeggen, dat er een ontstellend gebrek heerst met betrekking tot gene zijde, reden waarom ontelbaren worden geslachtofferd. Een groot deel van de mensheid komt op uiterst negatieve wijze in aanraking met de spiegelsfeer-gebieden. Het begrip negatief dient men hier te verstaan in de zin van het realiseren van verschijnselen, waarvan men bij de beoordeling en waardering afhankelijk is van derden, die niet zijn waarvoor zij zich uitgeven.

Uit: De grote omwenteling
Hoofdstuk 3: Een reis naar de hel

BESTEL DE GROTE OMWENTELING

LEES OVER DE HOEKSTEENSERIE VAN J. VAN RIJCKENBORGH EN CATHAROSE DE PETRI