7 Gnosis nu! – Van worsteling naar vrede

Gnosis nu! – online jaarprogramma – week 7
Van worsteling naar vrede
12 februari 2022

 

WEEK 1 – WEEK 2WEEK 3  – WEEK 4 – WEEK 5 – WEEK 6 – WEEK 7 – WEEK 8WEEK 9 – WEEK 10 – WEEK 11 – WEEK 12 – WEEK 13 – WEEK 14 – WEEK 15WEEK 16 – WEEK 17 – WEEK 18 – WEEK 19 – WEEK 20 – WEEK 21 – WEEK 22 – WEEK 23 – WEEK 24WEEK 25 – WEEK 26 – WEEK 27 – WEEK 28 – WEEK 29 – WEEK 30 – WEEK 31 – WEEK 32WEEK 33 – WEEK 34 – WEEK 35 – WEEK 36 – WEEK 37 – WEEK 38 – WEEK 39 – WEEK 40 – WEEK 41 – WEEK 42 – WEEK 43WEEK 44WEEK 45 – WEEK 46 – WEEK 47 – WEEK 48 – WEEK 49 – WEEK 50 – WEEK 51 – WEEK 52 – WEEK 53

De vuurgloed van de ontstijging houdt ons omvat, en wat wij ervaren als een intense worsteling, is de louterende vlam, die al het onheilige wegbrandt en het pad naar boven voor ons openbreekt.

Als we dit nu kunnen inzien, en waarlijk het geloof kennen, het geloof dat bergen kan verzetten, het geloof ook dat een zeker weten is, ja, dan zijn wij allen kinderen van God. En dan zal de vlam van vernieuwing altijd onze eventuele zwakheid te hulp komen, en ons sterk maken waar we zouden dreigen te verzinken in onmacht. En zij helpt ons te overwinnen.

Begrijp dit echter heel goed! Het is niet zo, dat we ons op het standpunt kunnen stellen: we wachten maar af, het komt toch wel. Neen, uit de worsteling in puur verlangen wordt het Licht geboren, en dat, dat is de zelfverwerkelijking, dat is het grote werk. Dat is het mysterium magnum.

Uit: De machtige tekens van Gods raad
Hoofdstuk: Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde

BESTEL DE MACHTIGE TEKENS VAN GODS RAAD VOOR € 3,-

BESTEL DE VIJFDELIGE BUNDEL ‘DE APOCALYPS VAN DE NIEUWE TIJD’  VOOR € 10,–

Beschouwing: ‘Van worsteling naar vrede’

Ken jij al het geloof dat bergen kan verzetten? Dat heeft eigenlijk niets te maken met jezelf, maar juist met een groot vertrouwen in het onkenbare. Je gelooft, je weet dat er met jou gewerkt wordt. Dat jij een instrument bent van het onkenbare en daar geef je je aan over. Natuurlijk lukt het niet altijd om volledig in deze overgave te staan. Er is altijd weer ons ik dat ook iets te zeggen wil hebben.

Als je een goede waarnemer van jezelf bent, dan kun je haarfijn aanvoelen wanneer je ik opspeelt. Het veroorzaakt veelal een slingerbeweging. Het is beweeglijk. Je ervaart erdoor allerlei emoties. Het staat altijd tussen ons en het licht, het onkenbare, God.

Maar als je in de overgave kunt blijven staan, dan verdwijnt de beweeglijkheid, dan wordt je steeds gelijkmoediger. Dan vind je innerlijke rust en vrede. Niet dat er dan geen mooie of vervelende dingen meer gebeuren, ja die blijven voorkomen. Maar jij wordt er niet meer door geraakt. Dat wil echt niet zeggen dat je een soort van ijskonijn wordt. Je wordt juist veel meelevender. Omdat je de worsteling van jezelf en daardoor ook van anderen kent.

Vanuit de stofwereld opklimmen naar de geestelijke wereld gaat gepaard met een intense worsteling. Maar als we het doel kennen om eens weer waarlijk mens te zijn, bevrijd van de stof, en ons op die manier kunnen verheffen in de geestelijke wereld, dan is niets ons te zwaar. Dan weten we van binnenuit wat ons te doen staat. Dan volgen wij het spoor van de velen die ons zijn voor gegaan. En wij laten ons daarbij helpen door de vlam van de geest. Deze vlam, dit vuur, brandt al het onheilige weg. Het is de vuurgloed van de ontstijging.

 

BESTEL DE MACHTIGE TEKENS VAN GODS RAAD VOOR € 3,-

BESTEL DE VIJFDELIGE BUNDEL ‘DE APOCALYPS VAN DE NIEUWE TIJD’  VOOR € 10,–